Lại Mạnh Dũng

Lại Mạnh Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Mạng và HTTT, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Cao Phuong Thao Tran Thi Dung Lai Manh Dung Nguyen Le Minh DATA MINING APPROACH FOR PREDICTING THE STUDENTS LEARNING OUTCOMES. JOURNAL INFORMATICS INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2/2022 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lại Mạnh Dũng Nguyễn Đình Thi Hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam theo xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. Thông Tin và Truyền Thông 571 (761) (2019)
Lại Mạnh Dũng Phát hiện phương tiện giao thông bằng đặc trưng HAAR. Thông tin và Truyền thông 554 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lại Mạnh Dũng Nguyễn Quốc Tuấn Phát hiện và phân lớp phương tiện giao thông dựa trên mô hình mạng rơ-ron tích chập. Hội nghị KHCN lần thứ XXII (2020)
Lại Mạnh Dũng Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh tự động thay đổi chu kỳ đèn tín hiệu giao thông. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG (2020)
Lai Manh Dung Eyes blink detection and application for drowsy train driver identification. Phát triển đường sắt Việt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc (2018)
Lại Mạnh Dũng Ước lượng thông tin về luồng giao thông. Khoa học Máy tính và Các Hệ thống Thông minh (2018)
Lai Manh Dung Nguyen Quoc Tuan A Method for drowsy driver identification based on eye blink detection. Building smart cities in Vietnam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lại Mạnh Dũng Bài giảng Lập trình Hướng Đối Tượng. 3 (2017)
Lại Mạnh Dũng Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh tự động thay đổi chu kỳ đèn tín hiệu giao thông.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thông minh và giám sát tập trung đèn chiếu sáng công cộng tại một tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý.. 123 (2019-2021)
Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và truyền thông không dây thiết kế,chế tạo hệ thống giám sát, điều khiển thông minh đèn tín hiệu cho một khu vực giao thông điển hình của thành phố Phủ Lý. 124 (2019-2021)
Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thông minh và giám sát tập trung đèn chiếu sáng công cộng tại một tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý.. HN2019-CSTM (2019-2021)
Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và truyền thông không dây thiết kế,chế tạo hệ thống giám sát, điều khiển thông minh đèn tín hiệu cho một khu vực giao thông điển hình của thành phố Phủ Lý. HN2019-GTTM (2019-2021)
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng phần mềm tổ chức thu và lưu trữ bài thi thực hành, ứng dụng cho Khoa CNTT. T2021-CN-002 (2021)
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron mờ phục vụ điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trong đô thị của Việt Nam, thí điểm tại Hà Nội. KC-416 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron tích chập để xây dựng hệ thống giám sát vi phạm giao thông. T2019-CN-005 (2019-2020)
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thông tin trực tuyến cập nhật về ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn