Trịnh Lương Miên

Trịnh Lương Miên

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Điều khiển học, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

mientl@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Hệ thống điều khiển tiên tiến, IIoT, DCS, SCADA, PLC/HMI
Ứng dụng AI, CV điều khiển các máy và dây chuyền sản xuất
Điều khiển thông minh ôtô điện, metro, UAV và phương tiện giao thông
Điều khiển và tự động hóa các máy và dây chuyền sản xuất

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá
Tiếng Nga: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Trinh Luong Mien Vo Van An Ngo Thi Thu Huong Research and Development of the Pupil Identification and Warning System using AI-IoT. Journal of Robotics and Control Vol.3, No.4 (2022)
Trinh Luong Mien Vo Van An Bui Thanh Tam Remote control system design for the wheeled-robot using GPRS/GPS. International Journal of Advanced Science and Technology 29 (7s) (2020)
Trinh Luong Mien Design of IMC-PI controller for nonlinear model of continuous stirred tank reactor. International Journal of Scientific & Engineering Research (IJSER) Vol10 Iss2 (2019)
Trinh Luong Mien A fuzzy PID-based cascade control for continuous material weighing conveyor. Advances in Science Technology and Engineering Systems Journal Vol4 No2 (2019)
Trinh Luong Mien Fuzzy self-tuning PID controller for hypersonic wind tunnel pressure regulation. International Journal of Scientific and Engineering Research 10 (6) (2019)
Trinh Luong Mien Optimal-energy distribution of the line travel time on the inter-stations train-runtimes using numerical method. International Journal of Engineering Trends and Technology 67 (11) (2019)
Trinh Luong Mien MINIMUM ELECTRIC POWER CONSUMPTION TRAIN CONTROL WITH REGENERATIVE BRAKING. International Journal of Mechanical Engineering and Technology Volume 9, Issue 5, May 2018 (2018)
Trinh Luong Mien The effect of train length on determining train control regimes on inter-station. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Vol9 Iss13 (2018)
Trinh Luong Mien Liquid Level Control of Coupled-Tank System Using Fuzzy-Pid Controller. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), ISSN 2278-0181 Vol. 6 Issue 11, November-2017 (2017)
Trinh Luong Mien Adaptive fuzzy sliding mode control for gantry crane as varying rope length. International Journal of Engineering and Technology (IJET) Vol 8 No 4 Aug-Sep 2016 (2016)
Trinh Luong Mien DESIGN OF FUZZY SELF-TUNING LQR CONTROLLER FOR BUS ACTIVE SUSPENSION. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Vol 7, Issue 6, Nov-Dec 2016 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trương Mạnh Hùng Nguyễn Văn Tiềm Trịnh Lương Miên THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ ĐIỀU CHỈNH CÁC BIẾN ĐẦU VÀO HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ CỦA XE SINH THÁI UTC ĐỂ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU. Giao thông vận tải 6/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Hà Dũng Trịnh Lương Miên Ứng dụng vi điều khiển STM32 thiết kế chế tạo thiết bị thu thập dữ vận hành của quá trình nhiệt. Hội nghị-triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa vcca 2021 (2022)
Trịnh Lương Miên Đặng Hà Dũng Ứng dụng IoT nghiên cứu phát triển thiết bị cảnh báo chất lượng không khí trong ôtô. Hội nghị-triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa vcca 2021 (2022)
Trinh Luong Mien Development of the System of Monitoring Traffic Vehicle Volume and Density on the Vietnam’s Street. 2022 11th International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS) (2022)
Trinh Luong Mien Research on Building the System of the Identification and Detection Traffic Violations Vehicles at Vietnamese Intersections. Lecture Notes in Networks and Systems (2022)
Trương Mạnh Hùng Trịnh Lương Miên NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC CHO THIẾT BỊ KIỂM TRA GẦM XE Ô TÔ. Hội thảo quốc gia 2021 “Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” (2021)
Trinh Luong Mien Building a real-time cars flow monitoring subsystem using raspberry. The 2020 International conference on applications of artificial intelligence in transportation (2020)
Trinh Luong Mien Design and implementation of the fuzzy-based PID controller for the heating system. The 2020 International conference on applications of artificial intelligence in transportation (2020)
Trịnh Lương Miên Thuật toán xác định thời gian chạy tàu khu gian hiệu quả năng lượng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Hà Nội. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải (2020)
Trương Mạnh Hùng Trịnh Lương Miên Ứng dụng STM32 và Esp8266 điều khiển xe sinh thái UTC tại cuộc thi “Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Honda 2018”. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hoá, VCCA-2019 (2019)
Trinh Luong Mien Nguyen Van Tiem Design and implementation of the automatic waste water quality monitoring system of HPC factory. Proceedings of The 12th International conference on advanced technologies for communications, ATC 2019, Hanoi, Vietnam, October 17-19, 2019, Science and technics publishing house (2019)
Đặng Hà Dũng Trịnh Lương Miên Thiết kế và cài đặt bộ điều khiển PID2DOF trên vi điều khiển PIC. Hội nghị - triển lãm quốc tế làn thứ 5 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2019 (2019)
Trịnh Lương Miên Điều khiển chạy tàu tối thiểu điện năng tiêu thụ khi hãm tái sinh. Hội nghị - Triển lãm Quốc tế lần thứ tư về Điều khiển và Tự Động hóa VCCA-2017 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xây dựng phần mềm xác định thời gian chạy tàu hiệu quả của từng khu gian trên tuyến Cát Linh - Hà Đông. T2019-DT-013 (2019-2020)
Thiết kế chế tạo thiết bị điều khiển quá trình ổn định nhiệt độ và mức chất lỏng trong bồn. (2017)
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán lái tàu tự động trên khu gian của tuyến đường sắt đô thị Hà Nội. T2014-ÐÐT-55 (2014)
Xây dựng hệ thống tự động đánh giá độ bền lốp hơi ôtô. B2008-04-56 (2008-2009)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn