Nguyễn Trọng Hiệp

Nguyễn Trọng Hiệp

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

nguyentronghiep@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Huy Khang Nguyen Trong Hiep Experimental Research on Properties of Polymer Concrete Used for Repairing Portland Cement Concrete Pavement of Airport. Journal of Materials and Engineering Structures (2021)

Bài báo quốc tế khác

Thi Lan Phuong QUYEN Kiyoshi KOBAYASHI Nguyen Trong Hiep Kakuya MATSUSHIMA Developing a Monitoring and Evaluation System for Urban Planning-The Case of the Hanoi Master Plan. Urban and Regional Planning Review Vol.5, 2018 (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Trọng Hiệp Phạm Huy Khang Nguyễn Văn Lập Ngô Văn Quân Nghiên cứu Giải pháp xử lý nền và móng mặt đường cứng sân bay khi bão hòa nước bằng công nghệ tiên tiến. Tạp chí Giao thông Vận tải 03/2022 (2022)
Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Phạm Quang Thông Nguyễn Trọng Hiệp Mô hình tính toán bê tông nhiều lớp trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng. Tạp chí Giao thông vận tải 1+2/2021 (2021)
Nguyễn Trọng Hiệp Bùi Xuân Cậy Phạm Quang Thông Bê tông phế thải và khả năng sử dụng trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải 09/2021 (2021)
Nguyễn Trọng Hiệp Phạm Quang Thông Phan Thị Khánh Hằng Đoàn Viết Trung Bùi Đức Thắng Nguyễn Tiến Thành Nghiên cứu một số tính chất cơ lý của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế từ bê tông phế thải trong xây dựng mặt đường cứng. Tạp chí Giao thông Vận tải 10/2021 (2021)
Phạm Huy Khang Nguyễn Trọng Hiệp ThS. NCS Bùi Tiến Thành SỬ DỤNG ĐÁ ĐÔLÔMIT TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ Ở NINH BÌNH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA. Giao thông vận tải 4/2020 (2020)
Phạm Huy Khang Nguyễn Trọng Hiệp Trần Thị Thúy Cấp phối đá dăm gia cố xi măng làm móng đường cấp cao. Những vấn đề về tiêu chuẩn và thực tế thực hiện trên một số dự án xây dựng giao thông ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí kết cấu & công nghệ xây dựng Số 32 năm 2020 (2020)
Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Nguyễn Trọng Hiệp Một số đặc tính vật liệu bê tông polymer DOM 1-17 sửa chữa mặt đường sân bay trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công. Tạp chí Giao thông vận tải 12/2020 (2020)
Nguyễn Trọng Hiệp Sackda SOURISACK MỘT SỐ DẠNG HƯ HỎNG BỀ MẶT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG SÂN BAY VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG SỬA CHỮA TRÁM VÁ. Giao thông vận tải 11/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Thi Mai Huong Nguyen Trong Hiep Making sidewalk block from plastic waste - Prospect in Vietnam. RECYCLED MATERIAL APPLICATION IN CIVIL WORKS (2020)
Pham Huy Khang Nguyen Trong Hiep Research on causes, solutions and new materials technology for repairing portland cement concrete pavement of Noi Bai International Airport. The 3rd International Conferrence on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Nguyễn Đình Thạo Nguyễn Trọng Hiệp Lựa chọn vị trí thứ hai Lựa chọn vị trí càng hàng không và những vấn đề lựa chọn cảng hang không thứ 2 tại Hà Nội - Báo cáo 2. Lựa chọn vị trí thứ hai Lựa chọn vị trí càng hàng không và những vấn đề lựa chọn cảng hang không thứ 2 tại Hà Nội (2020)
Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Nguyễn Trọng Hiệp Cấp phối đá dăm gia cố xi măng làm móng đường cấp cao, những vấn đề vê tiêu chuẩn và thực tế thực hiện trên 1 số dự án xây dựng giao thông ở Việt Nam hiện nay.. Về định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn xây dựng (2019)
Pham Huy Khang Nguyen Trong Hiep Solutions for Tan Son Nhat International Airport Capacity Enhancement. International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2018 (ICSCE 2018) (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Đình Thạo Nguyễn Trọng Hiệp Lựa chọn vị trí thứ hai Lựa chọn vị trí càng hàng không và những vấn đề lựa chọn cảng hang không thứ 2 tại Hà Nội - Báo cáo 2.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Nghiên cứu thuật toán tự động phát hiện đặc trưng vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng phục vụ công tác quản lý, bảo trì mặt đường. T2021-CT-009TĐ (2021-2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu đánh giá hư hỏng của nền, móng mặt đường bê tông xi măng tại các cảng hàng không ở Việt Nam bằng công nghệ radar xuyên đất (Georadar). T2021-CT-009 (2021)
Nghiên cứu một số chỉ tiêu của bê tông polymer đông cứng nhanh dùng trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay. T2019-CT-012 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG CỨNG SÂN BAY TRONG ĐIỀU KIỆN VỪA SỬA CHỮA VỪA KHAI THÁC Ở VIỆT NAM. DT204048 (2020)
Đề xuất một số giải pháp hạn chế hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên quốc lộ Việt Nam. B2017-GHA-13 (2017-2018)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động phát hiện vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng. DT184047 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn