Trần Bảo Việt

Trần Bảo Việt

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

viettb@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Hoang Quan Nguyen Thanh Tung Tran Bao Viet Le Ba Anh On the choice of a phase field model for describing fracture behavior of concrete. International Journal of Computational Materials Science and Engineering 13 (2024)
Nguyen Quang Tuan Hoang Thi Thanh Nhan Tran Bao Viet Emmanuel Chailleux Nguyen Mai Lan Bui Van Phu Relationships between 3D linear viscoelastic properties of bitumen, asphalt mastics and asphalt mixtures using micromechanical models. Construction and Building Materials 416 (2024)
Tran Bao Viet Vu Thai Son Xavier Chateau Nguyen Hoang Quan A refined Morphological Representative Pattern approach to the behavior of polydisperse highly-filled inclusion–matrix composites. International Journal of Solids and Structures 270 (2023)
Le Ba Anh Tran Bao Viet Vu Thai Son Vu Viet Hung Van-Hung Nguyen Predicting the Compressive Strength of Pervious Cement Concrete based on Fast Genetic Programming Method. Arabian Journal for Science and Engineering November 2023 (2023)
Nguyen Hoang Quan Tran Bao Viet Vu Thai Son Numerical approach to predict the flexural damage behavior of pervious concrete. Case Studies in Construction Materials 16 (2022)
Pham Duc Chinh Tran Bao Viet Nguyen Hoang Quan Elastic unidirectional cylindrically symmetric fibre composites with general radically variable anisotropic coatings. Mechanics of Materials 174 (2022)
Tran Bao Viet Le Ba Anh Vu Thai Son Nguyen Sy Tuan Le Minh Cuong Vu Viet Hung Soo-Yeon Seo Predicting the Compressive Strength and the Effective Porosity of Pervious Concrete Using Machine Learning Methods. KSCE Journal of Civil Engineering 26 (11) (2022)
Tran Bao Viet Vu Viet Hung Nguyen Hoang Quan Le Ba Anh Prediction of the relationship between strength and porosity of pervious concrete: A micromechanical investigation. Mechanics Research Communications 118 (2021)
Nguyen Sy Tuan Nguyen Thoi Trung Tran Le Anh Dung Tran Bao Viet Vu Minh Ngoc Nguyen Thi Thu Nga Studying petrophysical properties of micritic limestones using machine learning methods. Journal of Applied Geophysics 184 (2020)
Tran Bao Viet Mai Dinh Loc Le Minh Cuong Pham Duc Chinh An adaptive approach for the chloride diffusivity of cement-based materials. Computers and Concrete 23 (2) (2019)
Pham Duc Chinh Tran Bao Viet Nguyen Trung Kien Macroscopic elastic moduli of spherically-symmetric-inclusion composites and the microscopic stress-strain fields. International Journal of Solids and Structures Volume 169 (2019)
Tran Bao Viet A simple model to predict effective conductivity of multicomponent matrix-based composite materials with high volume concentration of particles. Composites Part B 173 (2019) (2019)

Bài báo quốc tế khác

Tran Bao Viet Pham Duc Chinh Refined polarization approximations for conductivity of isotropic composites. International Journal of Thermal Sciences 131 (2018) 72–79 (2018)
Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang Pham Duc Chinh EFFECTIVE MEDIUM APPROXIMATION FOR CONDUCTIVITY OF UNIDIRECTIONAL COATED-FIBER COMPOSITES. Computational Thermal Sciences 9(1): 63–76 (2017) (2017)
Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang PGS. TSKH. Pham Duc Chinh Effective medium approximation for conductivity of unidirectional coated -fiber composites . Computational Thermal Sciences 9, issue 1 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Thái Sơn Trần Bảo Việt Vũ Việt Hưng Nguyễn Tuấn Cường Trương Đình Thảo Anh Xây dựng công thức dự báo hệ số thấm của bê tông rỗng dựa trên định hướng dữ liệu. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 73(2) (2022)
Lê Cảnh Hưng Nguyễn Thanh Tú Nguyễn Thị Thu Hằng Đặng Thị Thu Thảo Trần Bảo Việt Nghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới giao thông đô thị tại TP. Hà Nội. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Tháng 11 năm 2022 (2022)
Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Trần Anh Tuấn Áp dụng phương pháp trường pha để dự báo ứng xử chịu kéo khi uốn của bê tông xi măng rỗng. Tạp chí khoa học giao thông vận tải số 8 (2022)
Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Nguyễn Thanh Tùng A mesoscale numerical approach to predict damage behavior in concrete basing on phase field method. Viet nam Journal of mechanic 43-1 (2021)
Trần Bảo Việt MÔ HÌNH LÝ THUYẾT DỰ BÁO MÔ ĐUN ĐÀN HỒI PHỨC ĐỘNG CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA. Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)
Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Hương Giang Phạm Đức Chính EFFECTIVE MEDIUM APPROXIMATION FOR CONDUCTIVITY OF COATED-INCLUSION COMPOSITES WITH ANISOTROPIC COATING. Vietnam Journal of Mechanics 41 (2019)
Trần Bảo Việt Xấp xỉ thích ứng phân cực xác định hệ số khuếch tán clorua của vật liệu gốc xi măng. Tạp chí Khoa học GTVT 64 (2018)
Trần Bảo Việt Phạm Duy Hữu HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI TRONG THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO YÊU CẦU ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Hương Giang Phương pháp cốt tương đương xác định hệ số đàn hồi của vật liệu cốt sợi dọc trục có cấu trúc phức hợp. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)
Mai Đình Lộc Trần Bảo Việt Lê Minh Cường ẢNH HƯỞNG VẾT NỨT TỚI KHUYẾCH TÁN CLORUA TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Đỗ Văn Linh Bùi Thị Thanh Mai Mô phỏng sự lan truyền hư hại trong bê tông bằng phương pháp trường pha. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XVI (2022)
Lê Cảnh Hưng Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thanh Tú Đặng Thị Thu Thảo Trần Bảo Việt Nghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình trường học tới giao thông đô thị tại thành phố Hà Nội. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2022)
Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Nguyễn Quang Sĩ Phân tích ứng xử chịu lực của bê tông cốt sợi thép phân tán bằng phương pháp trường pha. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ XI (2022)
Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Vũ Việt Hưng Lê Gia Khuyến Đặng Việt Tuấn Nghiên cứu ứng xử bê tông cốt sợi thép phân tán bằng phương pháp số. Hội Nghị khoa học công nghệ lần thứ 23 - Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2022)
Trần Bảo Việt Lê Bá Anh Nguyễn Văn Hưng vũ thị hồng nhung DỰ BÁO ĐỘ THẤM CỦA BÊ TÔNG RỖNG DỰA TRÊN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TIẾN HÓA. HỘI THẢO: CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG MINH CHO TƯƠNG LAI (2022)
Lê Bá Anh Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Hương Giang Vũ Thái Sơn Nguyễn Văn Hưng Kết hợp phát triển giải tích và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để xây dựng phương trình thấm Kozeny - Carman cho vật liệu bê tông xi măng rỗng. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI (2022)
Nguyễn Trung Kiên Phạm Đức Chính Trần Bảo Việt Xấp xỉ đơn giản mô đun đàn hồi trượt vật liệu composite cốt liệu cầu và pha trung gian có tính chất thay đổi liên tục. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Nguyễn Thị Hương Giang Trần Bảo Việt Phương pháp số xác định hệ số dẫn nhiệt của vật liệu Composite với cốt là vi cầu thủy tinh rỗng trên nền epoxy. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Vu Viet Hung Tran Bao Viet Hoang Viet Hai Nguyen Thi Huong Giang Nguyen Thi Hong THE EFFECT OF POROSITY ON THE ELASTIC MODULUS AND STRENGTH OF PERVIOUS CONCRETE. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS (2020)
Nguyen Hoang Quan Tran Bao Viet Nguyen Thi Thu Hang Le Ba Anh DAMAGE SIMULATION BASED ON THE PHASE FIELD METHOD OF POROUS CONCRETE MATERIAL AT MESOSCALE. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS (2020)
Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Hồng Vũ Việt Hưng Nguyễn Thanh Sơn Một số kết quả nghiên cứu mới về bê tông xi măng rỗng cho giải pháp thoát nước bền vững. Hội nghị KHCN lần thứ XXII (2020)
Trần Bảo Việt Nguyễn Đình Hải Hoàng Việt Hải Lê Bá Anh Vũ Việt Hưng Ảnh hưởng của độ rỗng tới mô đun đàn hồi và cường độ bê tông độ rỗng cao. Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2019)
Nguyễn Thị Hồng Trần Bảo Việt Đặng Thị Thu Thảo Vũ Việt Hưng Nghiên cứu bê tông xi măng rỗng cho giải pháp thoát nước mặt bền vững. Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2019)
Vu Viet Hung Tran Bao Viet The effect of crack width on the service life of reinforced concrete structures. Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững trong xây dựng, qui hoạch và kỹ thuật giao thông Lần thứ 2 (2018)
Vũ Việt Hưng Trần Bảo Việt Mô hình dự báo sự khuếch tán ion clorua xét đến ảnh hưởng của vết nứt vi mô & vĩ mô trong kết cấu bê tông cốt thép. Hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải (2018)
Trần Bảo Việt Phương pháp xấp xỉ phân cực thích ứng xác định hệ số dẫn nhiệt của vật liệu nhiều thành phần. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV (2018)
Trần Bảo Việt Vũ Thái Sơn Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa độ thấm và độ rỗng của vật liệu độ rỗng cao. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV (2018)
Nguyễn Thị Hương Giang Trần Bảo Việt Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp vỏ dị hướng tới hệ số dẫn nhiệt của vật liệu composite cốt sợi dọc trục nhiều pha. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV (2018)
Trần Bảo Việt Vũ Việt Hưng Vũ Thái Sơn Các vấn đề kỹ thuật cần chú ý trong thiết kế kết cấu bản mặt cầu tăng cường độ bền. Hội nghị Khoa học toàn quốc “Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng” (2017)
Nguyễn Thị Hương Giang Trần Bảo Việt Mô đun đàn hồi Young dọc trục và hệ số Poisson vật liệu cốt sợi dọc trục với cốt phức hợp. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X. (2017)
Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang Hoang Viet Hai GENERALISED EFFECTIVE MEDIUM APPROXIMATION FOR MODELLING RHEOLOGICAL BEHAVIOUR OF CEMENT PASTE BASED MATERIAL. ACF 2016 - SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE (2016)
Vũ Việt Hưng Trần Bảo Việt TỔNG HỢP CÁC GIẢI PHÁP VỀ CẤU TẠO KẾT CẤU PHẦN DƯỚI CỦA CÔNG TRÌNH CẦU NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN. Hội thảo Nhà khoa học trẻ Ngành GTVT (2016)
Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang Hoang Viet Hai Generalised effective medium approximation for modelling rheological behaviour of cement paste based material. Sustainable concrete for now and the future (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)
Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Thu Hằng Thiết kế hệ thống giao thông đô thị. 4 (2017)
Nguyễn Trung Kiên Trần Bảo Việt Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Đồng nhất hoá vật liệu nhiều thành phần. Nhà xuất bản xây dựng 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phát triển mô hình số đồng nhất hóa dựa trên phát triển thuật toán tìm hàm giải tích tối ưu để mô phỏng ứng xử vật liệu bê tông xi măng. T2023-XD-003 (2023)
Ảnh hưởng của hàm lượng bột khoáng và cốt liệu đến ứng xử cơ học của hỗn hợp đá nhựa: thực nghiệm và mô phỏng. Nafosted 107.02-2018.305 (2019-2022)
Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn xác định ứng xử chịu kéo uốn của bê tông xi măng rỗng. T2022-XD-002 (2022)
Mô hình hóa và mô phỏng hóa đa cấp độ mặt phân giới/bề mặt gồ ghề trong vật liệu composite ở cấp độ nano. 107.02-2017.10 (2018-2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chặt và mặt tiếp xúc không hoàn hảo tới đặc tính cơ học tổng thể của vật liệu nhiều thành phần. 107.02-2018.306 (2019-2021)
Xây dựng phương pháp mô phỏng số dựa trên lý thuyết trường pha (the Phase-Field method) trong nghiên cứu vật liệu bê tông có độ rỗng cao. B2020-GHA-07 (2020-2021)
Nghiên cứu sự phân bố không gian các tòa nhà cao tầng và mối tương quan với hệ thống giao thông công cộng tại thành phố Hà Nội. T2020-XD-002 (2020-2021)
Nghiên cứu giải pháp thấm và lưu giữ nước mặt cho đô thị trung tâm Hà Nội theo hướng phát triển bền vững. 01C-04/04-2018-3 (2018-2020)
Phân tích đa cấp ứng xử vật liệu nhiều thành phần. 107.02-2015.06 (2016-2018)
Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam. B2017-GHA-12 (2017-2018)
Nghiên cứu thiết kế cầu sử dụng bê tông tính năng cao theo yêu cầu đảm bảo độ bền. CTB 2014 - 04 - 05 (2014-2017)
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB 2014 – 04 -10 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn