Trần Thu Phương

Trần Thu Phương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình

Liên hệ

tpphuong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

WU Yue-lin XIAO Qing-yu Tran Thu Phuong WEI Lai WANG Wen-cheng YUAN Zhen-zhou Taxi Pooling Method of Urban Integrated Passenger Transport Hub with Trajectory Similarity. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology Vol.20 No.2 (2020)
Jun Ma Tran Thu Phuong Zhenzhou Yuan Research on time-of-use pricing method of shared bicycles. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 688, Issue 4 (2019)
Yuqiang Hou Yuqiang Ho Tran Thu Phuong Zhenzhou Yuan Analysis of the Feasibility of Hov Lane of Shichang Avenue in Weihai City. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 688, Issue 2 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Thu Phương Hoàng Nam Bình Giới hạn an toàn cho người đi bộ qua đường tràn ngập lũ. Người xây dựng 363&364 (2022)
Trần Thu Phương XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ ĐẢM BẢO CHỐNG LŨ CHO HẠ DU. Tạp chí Khoa học GTVT 62 (2018)
Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Tổ hợp lũ trên lưu vực sông Cả thuộc tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh. Biển và bờ 2 (2017)
Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Hình dạng lũ trên lưu vực sông Cả tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Trần Thu Phương Tổ hợp lũ trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế. Người Xây Dựng Số 3 & 4 / 2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Thu Phương Chu Tiến Dũng NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HẠT NANO ZnO PHA TẠP Ag VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ XANH METHYLEN TRONG NƯỚC. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Mai Quang Huy Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Đặng Thu Thủy Phạm Thị Thảo Thủy lực. Giao thông vận tải 4 (2020)
Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Thủy Lực Cơ Sở - Tóm tắt lý thuyết và Bài tập. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 4 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đề xuất hệ thống cảnh báo lũ sớm và chỉ số giới hạn an toàn cho người đi bộ qua đường tràn ngập lũ khu vực miền núi tỉnh Nghệ An. T2021-CT-027 (2021)
Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ quản lý lũ cho lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế. T2019-CT-055 (2019-2020)
Nghiên cứu đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 0111/2019/HĐ-KHCN (2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn