Nguyễn Hùng Mạnh

Nguyễn Hùng Mạnh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí

Liên hệ

0947483886
nguyenhungmanh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hùng Mạnh Tạ Thị Thanh Huyền Nghiên cứu xác định hợp lý một số thông số kết cấu giảm chấn ly hợp ô tô. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 3 (2020)
Nguyễn Hùng Mạnh Khảo sát quỹ đạo chuyển động của đoàn xe bán rơ mooc. Tạp chí cơ khí Việt Nam 5 (2018)
Nguyễn Hùng Mạnh Xây dựng hàm mục tiêu tối ưu hóa mạng lưới các trạm bảo dưỡng và sửa chữa của các xí nghiệp vận tải. Tạp chí Cơ Khí 05
Nguyễn Hùng Mạnh Xác định hợp lý số khoang sửa chữa đột xuất trong trạm bảo dưỡng và sửa chữa của xí nghiệp vận tải hành khách công cộng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 5

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hùng Mạnh Trương Mạnh Hùng Giáo trình Cấu tạo Ô tô. Giao thông Vận tải 4 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu chỉ tiêu mất ổn định lật ngang ô tô khách hai trục. T2021-CK-002TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu ly hợp ma sát tới dao động xoắn hệ thống truyền lực ô tô. T2019-CK-014 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn