Nguyễn Đức Trung

Nguyễn Đức Trung

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đức Trung Xây dựng chương trình chẩn đoán động cơ ô tô sử dụng giắc chẩn đoán chip STN1170. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 7 (2021)
Nguyễn Đức Trung Chẩn đoán OBD bằng giắc chẩn đoán sử dụng chíp STN1170. Tạp chí giao thông vận tải Số tháng 10 năm 2020 (2020)
Nguyễn Đức Trung Xây dựng chương trình đọc tín hiệu trong hệ thống điều khiển động cơ cho đầu đọc dữ liệu Labjack U3-HV. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 7 năm 2019 (2019)
Nguyễn Đức Trung Phương pháp phân tích sóng điện áp vòi phun trong chẩn đoán hư hỏng liên quan đến vòi phun động cơ. Tạp chí Giao thông vận tải Số tạp chí tháng 6 năm 2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tính toán và đánh giá khả năng chịu va đập của vành hợp kim ô tô. T2021-CK-017 (2021)
Xây dựng phần mềm chẩn đoán OBD (On-board diagnostic) chẩn đoán lỗi động cơ ô tô. T2021-CK-020 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn