Ngô Đức Chinh

Ngô Đức Chinh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật

Liên hệ

0965 81 03 81
chinhnd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo
Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Jacqueline Saliba Nadia Saiyouri Zoubir Mehdi Sbartai Ngo Duc Chinh Design of a soil concrete as a new building material – Effect of clay and hemp proportions. Journal of Building Engineering Volume 32, (2020)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thanh Hà Ngô Đức Chinh Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay và bột đá vôi đến tính chất cơ học và tính chống thấm nước của bê tông hạt nhỏ. Tạp chí Cầu đường Việt Nam Số 5 2022 (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ngo Duc Chinh Monitoring of ultrasonic pulse velocity for earth concrete properties evaluation - Effect of curing conditions. DIAGNOBETON 2021 (2021)
Ngo Duc Chinh Effects of Clayey Soil and Hemp Fibers on the Flexural Behavior of Soil Concrete. Modern Mechanics and Applications, Springer, Singapore (2021)
Ngô Đức Chinh Ảnh hưởng của đất sét và cốt sợi thực vật đến cường độ nén và độ co ngót của bê tông sinh thái. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Ngo Duc Chinh Design of a new soil concrete as a building material : Effect of clay and hemp proportions. International Conference on Sustainability in Civil Engineering ICSCE (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tác động của biến đổi nhiệt độ đến tổn thương trong bê tông công trình cầu ở giai đoạn xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo. B2021-GHA-06 (2021-2022)
Nghiên cứu giải pháp vật liệu để kiểm soát nhiệt và hạn chế vết nứt trong bê tông tính năng cao tuổi sớm kết cấu cầu. (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo bê tông sinh thái mới với thành phần chính là đất tự nhiên và cốt sợi thực vật – nghiên cứu ứng xử cơ học và tính bền vững. T2020-CB-004 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn