Nguyễn Thị Yến Liên

Nguyễn Thị Yến Liên

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật môi trường, Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

nylien@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Duc Khanh Nguyen Thi Yen Lien Nghiem Trung Dung Le Anh Tuan Than Thi Hai Yen Impact of real-world driving characteristics on the actual fuel consumption of motorcycles and implications for traffic-related air pollution control in Vietnam. Fuel 345 (2023)
Nguyen Duy Tien Nguyen Duc Toan Nguyen Duy Vinh Nguyen Duc Khanh Nguyen Thi Yen Lien Nguyen The Truc Performance and emission of a converted bio-fuel motorcycle engine in cold condition: A case study. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization And Environmental Effects 45 (2023)
Nguyen Duc Khanh Nguyen Thi Yen Lien Than Thi Hai Yen Cao Minh Quy Le Anh Tuan A cost-effective solution to estimate fuel consumption and greenhouse gas emissions for motorcycles: a case study. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 45(3) (2023)
Nguyen Thi Yen Lien Nguyen Duc Khanh Le Thanh Tung Le Anh Tuan Developing neural networks-based prediction model of real-time fuel consumption rate for motorcycles: A case study in Vietnam. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects Voi. 44, No. 2 (2022)
Le Anh Tuan Nguyen Thi Yen Lien Pham Huu Tuyen Nguyen Duc Khanh Bui Ngoc Dung Nghiem Trung Dung Applying a neural network-based approach for estimating instantaneous emissions of the heavyduty buses: A case study. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 44(3) (2022)
Bich-Thuy Ly Nhung H. Le Ha Dang Son Luan V. Nhu Thuy T. Le Ich-Hung Ngo Nguyen Thi Yen Lien Phong K. Thai Duong H. Pham Gia-Huy Pham Van-Nguyet Do Tuan V. Vu Assessing the Impact of Traffic Emissions on Fine Particulate Matter and Carbon Monoxide Levels in Hanoi through COVID-19 Social Distancing Periods. Aerosol and Air Quality Research Vol 21, Issue 10 (2021)
Nguyen Thi Yen Lien Khanh Nguyen Duc Cong Doan Nguyen Vinh Nguyen Duy Anh Tuan Le A study on emission and fuel consumption of motorcycles in idle mode and the impacts on air quality in Hanoi, Vietnam. International Journal of Urban Sciences (2021)
Trung-Dung Nghiem Nguyen Thi Yen Lien Anh-Tuan Le Khanh Nguyen Duc Duy-Hung Nguyen Emission characterization and co-benefts of bus rapid transit: A case study in Hanoi, Vietnam. Atmospheric Pollution Research 12 (2021)
Bich-Thuy Ly Yoshizumi Kajii Koki Shoji Dieu-Anh Van Thi-Nhu-Ngoc Do Trung-Dung Nghiem Yosuke Sakamoto Nguyen Thi Yen Lien Characteristics of roadside volatile organic compounds in an urban area dominated by gasoline vehicles, a case study in Hanoi. Chemosphere 254 (2020)
Nguyen Thi Yen Lien Khanh Nguyen Duc Tien Nguyen Duy Trung Dung Nghiem Tuyen Pham Huu Anh Tuan Le A robust method for collecting and processing the onroad instantaneous data of fuel consumption and speed for motorcycles. Journal of the Air & Waste Management Association (2020)
Nghiem Trung Dung Le Anh Tuan Pham Huu Tuyen Nguyen Thi Yen Lien Bui Ngoc Dung Development of the specific emission factors for buses in Hanoi, Vietnam. Environmental Science and Pollution Research 26(23) (2019)
Nguyen Thi Yen Lien Bui Ngoc Dung Le Anh Tuan Nghiem Trung Dung Development of the typical driving cycle for buses in Hanoi, Vietnam. Journal of the Air & Waste Management Association (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Yen Lien Cao Minh Quy Nghiem Trung Dung Impact of the driving cycle on exhaust emissions of buses in Hanoi. Journal of Vietnamese Environment, Technische Universitat Dresden, German 8 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Yến Liên Cao Minh Quý Bùi Lê Hồng Minh Thân Thị Hải Yến Nguyễn Đức Khánh A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi. Transport and Communications Science Journal 73(4) (2022)
Nguyễn Đức Khánh Bùi Văn Chinh Lê Anh Tuấn Trần Đình Cường Nguyễn Thị Yến Liên Nghiên cứu so sánh các mô hình học máy trong xây dựng mô hình dự đoán tiêu thụ nhiên liệu cho xe máy ở điều kiện lái thực . Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Công nghiệp) 1/2022 (2022)
Thân Thị Hải Yến Nguyễn Thị Yến Liên Bùi Lê Hồng Minh Cao Quang Khải Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của Bèo hoa dâu. Rừng&Môi trường 101 (2020)
Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Bùi Lê Hồng Minh Kỹ thuật xác định đặc trưng lái ngoài thực tế của các phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Giao thông Vận tải (ISSN 2354-0818) 7/2020 (2020)
Nghiêm Trung Dũng Đào Duy Nam Nguyễn Thị Yến Liên Trần Thu Trang Co-Benefits of Climate Change Mitigation for Public Transport in Different Cities of Vietnam. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences 35 (2019)
Nguyễn Thị Yến Liên Nghiêm Trung Dũng The determination of driving characteristics of Hanoi bus system and their impacts on the emission. Journal of Science and Technology (VAST), Vietnam Acemedy of Science and Technology 55 (2017)
Nguyễn Thị Yến Liên Nghiêm Trung Dũng Tổng quan về phương pháp xác định hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 162(2) (2017)
Nguyễn Thị Yến Liên Bùi Lê Hồng Minh Cù Thị Thục Anh Ứng dụng phần mềm IVE nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc trung bình tới hệ số phát thải của xe bus trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Khoa học GTVT 57/2017

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Bùi Lê Hồng Minh NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG BOD TRONG NƯỚC HỒ HOÀN KIẾM . Thực trạng và giải pháp Bảo vệ Môi trường và An toàn giao thông (2022)
Phạm Ngọc Ninh Nguyễn Thị Yến Liên Lê Anh Tuấn Trịnh Trọng Nghĩa Nguyễn Đức Khánh Nghiên cứu ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo trong dự đoán tiêu hao nhiên liệu của xe máy ở điều kiện lái thực . Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Cù Thị Thục Anh Bùi Lê Hồng Minh Đánh giá giảm phát thải của hệ thống xe buýt nhanh tại Hà Nội qua phân tích đặc trưng lái ngoài thực tế . Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Thị Yến Liên Bùi Lê Hồng Minh Thân Thị Hải Yến Đánh giá hiệu quả giảm phát thải đối với một số giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động của hệ thống xe buýt tại Hà Nội . Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Thị Yến Liên Một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động của các phương tiện vận tải và ví dụ từ thực tiễn ở Hà Nội. Thông tin tham khảo về giao thông đường bộ - Thư viện Quốc Hội (2020)
Nguyen Thi Yen Lien Effects of real world driving characteristics on the emissions of Hanoi buses. HUST & KU International Symposium on the Education & Research of the Global Environmental Studies in Asia in conjunction with the 10th Regional Conference on Environmental Engineering 2017 (2017)
Nguyen Thi Yen Lien Determination of Markov property of the real-world driving data and its application in the development of the driving cycle. Proceedings International Conference: Environmental engineering and management for sustainable development (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Cao Minh Quý Ngô Quang Dự Nguyễn Thị Yến Liên Kỹ thuật môi trường giao thông. 4 (2023)
Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Nguyễn Đức Khánh Truyền khối và quá trình cấp, nhả khí trong các công trình xử lý nước . NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ 3 (2022)
Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Nguyễn Thị Lan Phương Vũ Ngọc Thủy Ứng dụng quá trình truyền khối trong công nghệ môi trường. Giao thông vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức lái đến mức tiêu hao nhiên liệu ngoài thực tế đối với xe máy. T2022-MT-001TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu xác định hệ số phát thải đặc trưng của xe buýt Hà Nội. T2020-MT-002 (2020)
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đồng lợi ích (Co-benefits) đối với chất lượng không khí, biến đổi khí hậu và sức khỏe con người khi áp dụng một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho hệ thống xe buýt tại Hà Nội. (2017)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải chứa dầu mỡ khoáng. T2017-MT-037 (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn