Thân Thị Hải Yến

Thân Thị Hải Yến

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật môi trường, Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

thyen@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Duc Khanh Nguyen Thi Yen Lien Nghiem Trung Dung Le Anh Tuan Than Thi Hai Yen Impact of real-world driving characteristics on the actual fuel consumption of motorcycles and implications for traffic-related air pollution control in Vietnam. Fuel 345 (2023)
Nguyen Duc Khanh Nguyen Thi Yen Lien Than Thi Hai Yen Cao Minh Quy Le Anh Tuan A cost-effective solution to estimate fuel consumption and greenhouse gas emissions for motorcycles: a case study. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 45(3) (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Yến Liên Cao Minh Quý Bùi Lê Hồng Minh Thân Thị Hải Yến Nguyễn Đức Khánh A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi. Transport and Communications Science Journal 73(4) (2022)
Thân Thị Hải Yến Nguyễn Thị Yến Liên Bùi Lê Hồng Minh Cao Quang Khải Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của Bèo hoa dâu. Rừng&Môi trường 101 (2020)
Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Bùi Lê Hồng Minh Kỹ thuật xác định đặc trưng lái ngoài thực tế của các phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Giao thông Vận tải (ISSN 2354-0818) 7/2020 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Thân Thị Hải Yến Nguyễn Văn Chinh Đánh giá sơ bộ lượng phát thải chất ô nhiễm không khí từ hoạt động của phương tiện vận tải tại Hà Nội. Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ VI (2023)
Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Bùi Lê Hồng Minh NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG BOD TRONG NƯỚC HỒ HOÀN KIẾM . Thực trạng và giải pháp Bảo vệ Môi trường và An toàn giao thông (2022)
Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Cù Thị Thục Anh Bùi Lê Hồng Minh Đánh giá giảm phát thải của hệ thống xe buýt nhanh tại Hà Nội qua phân tích đặc trưng lái ngoài thực tế . Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Thị Yến Liên Bùi Lê Hồng Minh Thân Thị Hải Yến Đánh giá hiệu quả giảm phát thải đối với một số giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động của hệ thống xe buýt tại Hà Nội . Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Thị Yến Thân Thị Hải Yến Nghiên cứu về hành vi lựa chọn tuyến đường của người lái trong ATIS. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Thị Thu Nga Thân Thị Hải Yến Bài giảng Quản lý CTR&CTNH. 3 (2023)
Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Nguyễn Đức Khánh Truyền khối và quá trình cấp, nhả khí trong các công trình xử lý nước . NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ 3 (2022)
Nguyễn Thị Yến Liên Thân Thị Hải Yến Nguyễn Thị Lan Phương Vũ Ngọc Thủy Ứng dụng quá trình truyền khối trong công nghệ môi trường. Giao thông vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức lái đến mức tiêu hao nhiên liệu ngoài thực tế đối với xe máy. T2022-MT-001TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải chứa dầu mỡ khoáng. T2017-MT-037 (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn