Bùi Thanh Quang

Bùi Thanh Quang

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

Quanggtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Thanh Tung Nguyen Chau Lan Nguyen Xuan Tung Dang Quoc Viet Bui Xuan Cay Bui Thanh Quang Ho Si Lanh RESILIENT MODULUS OF SOIL USING FOR SUBGRADE OF PAVEMENT: A CASE STUDY IN VIETNAM. Acta Geodynamica et Geomaterialia Vol. 20, No. 3 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Christian Hochard Bui Thanh Quang Frederic Mazerolle Aurelien Maurel-Pantel The Flexible Initiation Test (FIT): A new experimental test to characterize fracture initiation in mode I at the free edge of bonded assemblies. International Journal of Adhesion and Adhesives 84 (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Thanh Quang Sử dụng tiêu chuẩn kết hợp để dự báo khả năng chịu lực của hình thức liên kết bằng keo dán bị phá hoại theo mode I. Tạp chí giao thông vận tải (2019)
Tạ Duy Hiển Bùi Thanh Quang Đào Sỹ Đán NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ LỰC DÍNH BÁM CỦA BÊ TÔNG GEOPOLYMER TRO BAY KHI BỊ XÂM THỰC. Giao thông Vận Tải 2354-0818 (2019)
Bùi Thanh Quang Mô phỏng xác định các thông số của tiêu chuẩn ứng suất điểm PSC trong việc dự báo khả năng chịu lực của hình thức liên kết bằng keo dán với chiều dày lớp keo rất mỏng. Tạp chí Giao thông Vận tải (2018)
Bùi Thanh Quang Mô phỏng thí nghiệm dầm kép DCB bằng cách sử dụng mô hình vùng dính bám. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 4/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Chau Lan Bui Thanh Quang Bui Xuan Cay Resilient modulus of subgrade using Light Weight Deflectometer in Vietnam. 2023 Fifth IEEE International Conference on Materials Science and Manufacturing Technology (ICMSMT 2023) (2023)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Văn Dinh Đào Sỹ Đán Bùi Thanh Quang Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Ngọc Lâm Cao Thị Mai Hương Kết cấu bê tông cốt thép . Giao Thông vận tải 3 (2021)
Tạ Duy Hiển Nguyễn Ngọc Lâm Đỗ Thị Hằng Bùi Thanh Quang Nguyễn Văn Thuần Phương pháp Ritz tính tấm trên nền có độ cứng thay đổi và phương pháp hàm trạng thái tính dao động của tấm trên nền đàn nhớt. NXB Khoa học và kỹ thuật 2 (2020)
Tạ Duy Hiển Bùi Thanh Quang Nguyễn Ngọc Lâm Đỗ Thị Hằng Nguyễn Văn Thuần PHƯƠNG PHÁP RITZ TÍNH TẤM TRÊN NỀN CÓ ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀM TRẠNG THÁI TÍNH DAO ĐỘNG CỦA TẤM TRÊN NỀN ĐÀN NHỚT. Khoa học và Kỹ thuật 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng tương quan giữa mô đun đàn hồi động Mr từ thí nghiệm ba trục động và chỉ số CBR, CDP cho nền đất. B2021-GHA-07 (2021-2022)
Xây dựng lý thuyết phân tích sức kháng của dầm-cột thép gia cường bằng hai tấm dán GFRP. 107.02-2019.12 (33-Cơ học) (2019-2021)
Stochastic isogeometric Analysis (SIGA) for solid mechanics problems. 107.01-2017.314 (2018-2020)
Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn khảo sát và thiết kế, thi công và nghiệm thu, quản lý khai thác và bảo trì cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-10NV (2018-2020)
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm và hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy – học tập về ATVSLĐ cho các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. B2019-GHA-02ATLĐ (2019-2020)
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DẦM COMPOSITE TRONG ĐIỀU KIỆN TẢI TRỌNG CƠ, NHIỆT, ĐỘ ẨM VÀ ỨNG DỤNG CHO MỘT SỐ KẾT CẤU KHUNG DẦM COMPOSITE. B2019-GHA-01 (2019-2020)
Tính tấm composite trên nền đàn hồi không đồng nhất bằng phương pháp giải tích. T2019-CT-051 (2019-2020)
Phát triển phương pháp phần tử hữu hạn ngẫu nhiên cho dầm bậc cao xét đến tính chất ngẫu nhiên về tính chất vật liệu.. T2019-CT-042 (2019-2020)
Nghiên cứu khả năng dính bám của bê tông Geopolymer khi bị xâm thực. T2019-CT-025 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn