Nguyễn Đắc Đức

Nguyễn Đắc Đức

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

0904133791
ngdacduc@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

3. Kết cấu cầu lắp ghép và công nghệ xây dựng cầu hiện đại/ Segmental bridge structure and addvanced bridge constructions
2. Ứng dụng vật liệu và công nghệ mới trong sửa chữa và tăng cường cầu/New materials and technologies application for repairing and strengthening bridges
1. Phân tích kết cấu/ Structural analysis

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đắc Đức Mô phỏng ứng xử chịu uốn của dầm sử dụng thanh polymer cốt sợi thủy tinh - GFRP. số 6/2022 (2022)
Nguyễn Đắc Đức Lê Hà Linh Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm sử dụng thanh polymer cốt thủy tinh - GFRP. số tháng 10/2021 (2021)
Nguyễn Đắc Đức Quách Thanh Tùng Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong xây dựng công trình cầu ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 72, số 8 (10/2021), 926-937 (2021)
Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm Ảnh hưởng của chiều sâu khóa đến khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn. Tạp chí Giao thông vận tải số 07/2020 (2020)
Nguyễn Đắc Đức Xác định khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn theo ACI314-18. Tạp chí Giao thông vận tải số 05/2019 (2019)
Nguyễn Đắc Đức Đỗ Anh Tú Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm Lê Bá Anh Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA XOẮN ĐẾN KHOÁ CHỐNG CẮT TRONG CẦU DẦM LẮP GHÉP PHÂN ĐOẠN. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Nguyễn Đắc Đức Sự hình thành và phát triển vết nứt tại khoá chống cắt đơn trong dầm bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép phân đoạn. Giao thông vận tải tháng 4/2017 (2017)
Nguyễn Đắc Đức Ảnh hưởng của xoắn đến khả năng chịu lực của khóa chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn. Giao thông vận tải tháng 12/2017 (2017)
Hồ Xuân Nam Trần Ngọc Hòa Nguyễn Đắc Đức Ảnh hưởng của biện pháp thi công và điều kiện địa chất đến hiện tượng nứt công trình hầm. Tạp chí GTVT s? tháng 1+2/2016 (2016)
Nguyễn Ngọc Long Ngô Văn Minh Trần Thế Truyền Nguyễn Đắc Đức Sửa chữa, tăng cường cầu bằng công nghệ dán tấm FRP: Những vấn đề cần nghiên cứu khi áp dụng vào điều kiện Việt Nam. Tạp chí GTVT s? tháng 1+2/2015 (2015)
Nguyễn Ngọc Long Ngô Văn Minh Trần Thị Kim Đăng Nguyễn Đắc Đức ThS.NCS. Lê Đình Long Các dạng hư hỏng điển hình của kết cấu áo đường mềm trên mặt cầu thép bản trực hướng. Tạp chí GTVT s? tháng 3/2015 (2015)
Nguyễn Đắc Đức Ngô Văn Minh Hồ Xuân Nam Ứng xử của bản bê tông sử dụng thanh polymer cốt sợi thủy tinh dưới tác dụng của nhiệt độ thay đổi và tải trọng tĩnh. Tạp chí GTVT s? tháng 12/2015 (2015)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Hữu Thuấn Hoàng Việt Hải Một số hư hỏng trong dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cáp dự ứng lực ngoài trong công tác sửa chữa và tăng cường cầu (2022)
Nguyễn Đắc Đức MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (2021)
Nguyễn Đắc Đức Ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng công trình cầu. Ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện (2021)
Nguyen Dac Duc Nguyen Ngoc Long EFFECTS OF KEY SIZE AND PRESTRESSED COMPRESSION FORCE ON THE DRY-JOINT SHEAR KEY RESISTANCE IN SEGMENTAL BOX-GIRDER BRIDGES. Hội thảo quốc tế khoa Công trình (ICSCE2016) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Hữu Thuấn Hoàng Việt Hải Một số hư hỏng trong dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cáp dự ứng lực ngoài trong công tác sửa chữa và tăng cường cầu (2022)
Nguyễn Đắc Đức MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (2021)
Nguyễn Đắc Đức Ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng công trình cầu. Ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện (2021)
Nguyễn Văn Hậu Đỗ Anh Tú Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đắc Đức Hoàng Việt Hải Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu đường. NXB GTVT 2 (2017)
TS. Nguyễn Trọng Phú (Chủ biên) Nguyễn Đắc Đức Kiểm tra và bảo trì cầu bê tông cốt thép. NXB Giao thông vận tải QÐXB s? 137/QÐ-GTVT (2008)
Nguyễn Đắc Đức Hoàng Việt Hải Nguyễn Hữu Thuấn Một số hư hỏng trong dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG CHỊU CẮT VÀ CHIỀU SÂU CỦA KHÓA CHỐNG CẮT TRONG CẦU DẦM LẮP GHÉP PHÂN ĐOẠN. T2022-CT-011 (2022)
Nghiên cứu thiết kế, tối ưu thành phần vật liệu bê tông sử dụng cốt liệu tái chế dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. T2022-CT-005 (2022)
Nghiên cứu xây dựng đường cong quan hệ giữa khả năng chịu cắt và chiều sâu của khóa chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn. T2022-CT-011 (2022)
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm và hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy – học tập về ATVSLĐ cho các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. B2019-GHA-02ATLĐ (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi hình thái biến dạng động kết cấu cầu bằng hệ cảm biến cáp quang Bragg Grating. (2019-2020)
Mô phỏng ứng xử chịu xoắn của khóa chống cắt tại vị trí mối nối trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn. T2019-CT-003 (2019-2020)
Nghiên cứu triển khai tập huấn, hoàn thiện và phát hành bộ tài liệu giảng dạy nội dung ATVSLĐ trong các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. B2020-GHA-03-ATLĐ (2020)
Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn nội dung giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động cho nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trong các trường Đại học. B2018-GHA-01ATLĐ (2017-2019)
Ảnh hưởng của hình dạng, kích thước khóa đến sức kháng cắt, xoắn tại vị trí mối nối của dầm hộp dự ứng lực thi công lắp ghép phân đoạn. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn