Hoàng Thị Hà

Hoàng Thị Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Vận tải & Kinh tế đường sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

0933879268
hoanghavts2013@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thị Hà Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây tươi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 5/2022 (2022)
Hoàng Thị Hà Đề xuất phương án trợ giá của Nhà nước cho tuyến, đoạn tuyến, khu đoạn đường sắt phục vụ an sinh xã hội ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 12/2020 (2020)
Hoàng Thị Hà Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh vận chuyển hành khách của tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn. Giao thông vận tải Tháng 05/2018 (2018)
Hoàng Thị Hà Một số giải pháp về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Giao thông vận tải Số 05/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Hoàng Thị Hà Nguyên nhân và giải pháp về công tác đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hoàng Thị Hà Chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt. Trường đại học Giao thông vận tải 2 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây tươi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.. T2022-KT-017 (2022)
Xây dựng chiến lược marketing cho Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội. T2020-KT-009 (2020)
“Nâng cao năng lực cạnh tranh vận chuyển hành khách của tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn. T2018-KT-013 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn