Đặng Thị Mai

Đặng Thị Mai

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

dtmai@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Aviv Gibali Dang Thi Mai Nguyen The Vinh A new relaxed CQ algorithm for solving split feasibility problems in Hilbert spaces and its applications. Journal of Industrial & Management Optimization April 2019 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Thị Mai Vũ Thị Hương Nguyễn Minh Hoàng Sơn Nguyễn Đức Long Trần Văn Long Khôi phục ma trận bằng tổng các ma trận có hạng 1. Hội thảo về Giảng dạy và nghiên cứu KHCB năm 2022 (2022)
Vũ Thị Hương Nguyễn Minh Hoàng Sơn Đặng Thị Mai Trần Văn Long Nguyễn Đức Long Ước lượng ma trận hiệp phương sai bằng phương pháp co phi tuyến. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Thị Bích Ngọc Đặng Thị Mai Nguyễn Việt Hùng Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Một số vấn đề chọn lọc của cntt và truyền thông (2021)
Đặng Thị Mai Tổng quan về thuật toán CQ nới lỏng giải bài toán chấp nhận tách và ứng dụng. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Nguyễn Việt Hùng Đặng Thị Mai Thử nghiệm thuật toán mạng Nơron nhân tạo trong phát hiện xâm nhập mạng với bộ dữ liệu ADFA-LD. Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin (2016)
Đặng Thị Mai ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG PHÂN LỚP NHỊ PHÂN.

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Huy Hoàng Phí Thị Vân Anh Đặng Thị Mai Đại số tuyến tính. Giao thông Vận Tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn