Vũ Trọng Thuật

Vũ Trọng Thuật

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Điều khiển và tự động hóa giao thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

vutrongthuattvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Vuong Xuan Can Nguyen Chi Trung Vu Trong Thuat Mou Rui Fang Tran Van Hung A Safety Evaluation Model of Intersections under Mixed Traffic Conditions Using Traffic Conflicts and Cloud Model. Journal of Advanced Transportation 2021 (2021)
Vuong Xuan Can Nguyen Hoang Van Mou Rui Fang Vu Trong Thuat An Adaptive Method for an Isolated Intersection Under Mixed Traffic Conditions in Hanoi Based on ANFIS Using VISSIM-MATLAB. IEEE access 9-2021 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Phan Xuan Vu Mou Rui Fang Vu Van Duy Nguyen Duy Noi Vehicle Detection and Counting under Mixed Traffic Conditions in Vietnam using YOLOv4. HOME International Journal of Advanced Research in Education & Technology (IJARET) ISSN: 0976-6480 (2021)
Nguyen Hoang Van Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat A Fuzzy Traffic Signal Control Method for a Single Intersection Under Mixed Traffic Conditions. HOME International Journal of Advanced Research in Education & Technology (IJARET) ISSN 0976-6480 (2020)
Vuong Xuan Can Tran Van Hung Vu Trong Thuat Mou Rui Fang An Analysis of Urban Traffic Incidents under Mixed Traffic Conditions Based on SUMO. HOME International Journal of Advanced Research in Education & Technology (IJARET) ISSN: 0976-8450 (2020)
Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Rui-Fang Mou Safety impact of timing optimization at mixed-traffic intersections based on simulated conflicts: A case study of Hanoi, Vietnam. Bài báo hội nghị thuộc Scopus In proceedings of ICITE 2019 (2019)
Rui-Fang Mou Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Safety impact of timing optimization at mixed-traffic intersections based on simulated conflicts: A case study of Hanoi, Vietnam . In proceedings of ICITE 2019 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phan Xuân Vũ Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Ứng dụng Trung tâm Xử lý Dữ liệu lớn cho Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị ở Việt Nam. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Trần Văn Hưng Nguyễn Thị An Nguyễn Mai Quyên Vũ Văn Duy Nguyễn Duy Nội Nhận dạng Tín hiệu đèn giao thông ở Việt Nam sử dụng YOLOv4. Tạp chí giao thông vận tải Tháng 11/2021 (2021)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Nguyễn Hoàng Vân Mou Rui Fang An Assessment of Level of Service for Signalized intersections based on Fuzzy Synthetic Evaluation Approach. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2020)
Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Nguyễn Thị An Điều khiển đèn tín hiệu tại nút giao thông ở Việt Nam sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2615-9751 (2020)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Phan Xuân Vũ An Identification Method of Traffic Congestion for Urban Road Segments in Vietnam Utilizing Comprehensive Fuzzy Assessment. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2020)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Nguyễn Tuấn Thành MOU RUI-FANG Analysis of Intersection Safety in Vietnam Based on Traffic Conflict and Fuzzy Comprehensive Evaluation Method. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2019)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật RUI-FANG MOU Safety Analysis of Left-Turn Maneuvers at Mixed-Traffic Intersection Based on Micro-Simulation. Khoa học công nghệ giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2018)
Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Phân tích thời gian chậm xe ở nút giao thông có đèn tín hiệu bằng phần mềm mô phỏng Visim. Giao thông vận tải tairISSN 2354-0818 (2017)
Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Ứng dụng công nghệ RFID thiết lập tín hiệu ưu tiên BRT tại nút giao thông. Giao thông vận tải Số đặc biệt (2016)
Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Nguyễn Thị An Điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng loogic mờ ở Việt Nam trên Vissim-Python. Tạp chí Giao thông vận tải
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Nguyễn Hoàng Vân Nguyễn Thị An A SIMULATION OF INTELLIGENT TRAFFIC CONTROL USING FUZZY LOGIC UNDER MIXED TRAFFIC CONDITTION. AITC2000

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat A Study of Intended Unsafe Pedestrian Crossing Behaviors at Signalized Intersections in Vietnam. Advances in 21st Century Human Settlements (2020)
Vương Xuân Cần Nguyễn Hoàng Vân Vũ Trọng Thuật Nguyễn Thị An A Simulation of intelligent Traffic Control using Fuzzy logic under mixed traffic condition. Ứng dụng giao thông thông minh trong GTVT (2020)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Mou Rui-Fang Analysis and forecast of road traffic accidents in vietnam based on grey bp neural network. Hội nghị Khoa học quốc gia FAIR (Fundamental and Applied IT Research – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT) lần thứ XI. (2018)
Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Red Light Running of Motorcycles at Signalized Intersections in Vietnam: Influential Factors and Countermeasures. Building Smart Cities in Viet Nam (2018)
Vũ Trọng Thuật Nguyễn Hoàng Vân Vương Xuân Cần Rui-Fang Mou1 Application of ITS to Improve Safety at Road-Rail Level Crossings in Vietnam. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)
Nguyễn Thị Huyền Vũ Trọng Thuật MOU RUI-FANG Vương Xuân Cần Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (its) trong quản lý giao thông đô thị tỉnh Bình Dương. Hội nghị Quốc tế về an toàn giao thông tại Việt Nam – năm 2017 tại Bình Dương
Nguyễn Thị Huyền Vũ Trọng Thuật MOU RUI-FANG Vương Xuân Cần Ứng dụng ITS trong quản lý sự cố giao thông (TIM) trên đường cao tốc ở nước ta. Hội nghị Quốc tế về an toàn giao thông tại Việt Nam – năm 2017 tại Bình Dương
Vu Trong Thuat INTELLIGENT URBAN TRANSPORTATION SYSTEMIN VIETNAMUSING THE. Hội thảo Quốc tế về quản lý thông minh cơ sở hạ tầng
Vu Trong Thuat SAFETY IMPROVEMENT AT RAILWAY LEVEL CROSSINGS IN VIETNAM. Hội thảo- Phát triển đường sắt VN-Kinh nghiệm TQ
Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Signal Timing Optimization of Isolated Intersection for Mixed Traffic Flow in Hanoi city of Vietnam Using VISSIM. Proceeding of the Second International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Duy Việt MOU RUI-FANG Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Xử lý ảnh trong điều khiển giao thông đường bộ. Nhà xuất bản GTVT 1 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tổ chức điều khiển thông minh giao thông tại nút giao trên đường trục chính đô thị ở Việt Nam. CT.2019.05.04 (2019-2021)
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron mờ phục vụ điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trong đô thị của Việt Nam, thí điểm tại Hà Nội. KC-416 (2019-2020)
Nghiên cứu và mô phỏng điều khiển đèn tín hiệu thích nghi tại nút giao thông bằng logic mờ và công nghệ xử lý ảnh. T2019-DT-004 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn