Nguyễn Cao Ý

Nguyễn Cao Ý

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Quản trị kinh doanh, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

ynguyencao82@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Cao Y Modeling enterprise location choice decision behavior. The Journal of Transport and Land Use 14 (2021)
Nguyen Cao Y Modelling firm relocation decision behaviour in the Tokyo metropolitan region, through discrete choice theory. Regional Statistics Regional S (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Cao Y Factors Affecting On Urban Location Choice Decisions Of Enterprises. Regional Science Inquiry Vol.XIII (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Cao Ý Một số giải pháp tăng tính kết nối giữa đường thủy nội địa với phương thức vận tải khác tại khu vực phía Bắc - Việt Nam. Giao Thông Vận Tải 5/2021 (2021)
Chu Tống Khánh Linh Nguyễn Cao Ý Một số giải pháp phát triển giao thông thủy nội địa tại tỉnh Ninh Bình. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số cuối t11-2021 (2021)
Nguyễn Cao Ý Trần Quang Bằng Nghiên cứu một số giải pháp nhằm phát triển theo hướng bền vững vận tải ven biển khu vực phía Bắc. Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 568 (2020)
Nguyễn Cao Ý Một số giải pháp phát triển vận tải container trên tuyến thủy nội địa Hải Phòng - Ninh Bình. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 571 (2020)
Nguyễn Cao Ý Ngô Thị Thanh Hoa Phát triển giao thông thủy nội địa nhằm phục vụ logistics tại tỉnh Thái Bình. Tạp chí Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương 553 (2019)
Nguyễn Cao Ý Trần Quang Bằng Đoàn Trọng Ninh Nghiên cứu phát triển giao thông thủy nội địa nhằm phục vụ logistics tại 3 tỉnh Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình. Tạp chí Giao thông vận tải 09 (2018)
Nguyễn Cao Ý Đoàn Trọng Ninh Phạm Chu Thùy Dương MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI TẠI HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Dương Hữu Tuyến Nguyễn Thị Vân Hà Nguyễn Cao Ý Nguyễn Viết Thanh VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA TRONG VIỆC KẾT NỐI GIỮA HỆ THỐNG CẢNG CẠN VÀ CẢNG BIỂN TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp chí Biển&Bờ Số 3-4, tháng 9/2017 (2017)
Nguyễn Cao Ý Vận tải đa phương thức trong hệ thống Logistics thủy nội địa tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Tạp chí GTVT số 10/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Huỳnh Tấn Tài Nguyễn Cao Ý Huỳnh Hoài Sơn Trần Vũ Tự Sự ảnh hưởng của vạch sang đường lên hành vi ứng xử của người qua đường trong điều kiện giao thông xe máy. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Cao Ý Chu Tống Khánh Linh Nguyễn Thị Loan Ngô Thị Thanh Hoa Trần Quang Bằng Đoàn Trọng Ninh Trần Văn Giang Giáo trình Quản Trị Công Nghệ. Khoa Học và Kỹ Thuật 3 (2021)
Nguyễn Cao Ý Hệ Thống Logistics Thủy Nội Địa. Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật 0 (2019)
Nguyễn Cao Ý Nguyễn Thị Loan Quản trị công nghệ. 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Nghiên cứu mô hình hành vi ra quyết định lựa chọn lại vị trí nơi làm việc của người ngoại tỉnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 lần thứ 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. T2022-KT-002 (2022)
Nghiên cứu phát triển vận tải đường thủy nội địa phục vụ logistics tại tỉnh Ninh Bình. T2021-KT-008 (2021)
Nghiên cứu phát triển đường thủy nội địa nhằm phục vụ logistics tại tỉnh Thái Bình. T2019-KT-006 (2019-2020)
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm phát triển theo hướng bền vững vận tải ven biển khu vực phía Bắc. T2020-KT-016 (2020)
Một số giải pháp phát triển vận tải container trên tuyến thủy nội địa Hải Phòng - Ninh Bình. T2020-KT-002 (2020)
Nghiên cứu khung năng lực nhà quản trị, ứng dụng xây dựng khung năng lực đánh giá nhà quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.. T2018-KT-011 (2018)
Nghiên cứu mô hình lựa chọn vị trí của doanh nghiệp dưới tác động của Hội tụ ngành tại TP. Hà Nội, Việt Nam. T2018-KT-005 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn