Đào Việt Cường

Đào Việt Cường

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0943456069
vietcuongth@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Viet Cuong Le Hung Son Some New Results for Function Theory in Hypercomplex Analysis with Parameters. Advances in Applied Clifford Algebras Volume 31, issue 3, July 2021 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Dao Viet Cuong Tran Duy Hung Pham Tien Huy Ngo Tien Hung Some Results For Computation Theory In Hyperelliptic Curves Type. International Journal of Mathematics Trends and Technology Volume 67 Issue 10, 67-71, October, 2021 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đình Thi Đào Việt Cường Lê Hùng Sơn Đoàn Thanh Sơn Một số nhận xét cho tính kì dị của các hàm số nhận giá trị trong đại số Clifford. Tài chính-Quản trị kinh doanh 15 (2019)
Đào Việt Cường Trinh Xuan Sang Function theory in Clifford algebras depending on parameters and its Applications. Journal of Mathematical Applications 16 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đào Việt Cường Đoàn Công Định Bài toán biên cho phương trình Lame trong môi trường đàn hồi trong giải tích Quaternion. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Đào Việt Cường Đoàn Công Định BÀI TOÁN BIÊN CHO PHƯƠNG TRÌNH LAME TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÀN HỒI TRONG GIẢI TÍCH QUARTERNION. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Dao Viet Cuong Function Theory in Clifford Algebras Depending on Parameters and its Applications. Hội nghị quốc tế về ứng dụng toán học lần thứ 2 (VIAMC 2017) (2017)
Dao Viet Cuong Multi-monogenic functions taking value in Clifford algebra depending on parameters. ALGEBRAIC ANALYSIS AND SOME APPLICATIONS

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT ĐỊNH TÍNH CÁC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN. T2020-CB-010 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn