Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Long T. Truong Richard Tay Nguyen Thi Thu Hang Investigating health issues of motorcycle taxi drivers A case study of Vietnam. Journal of Transport & Health 20 (2021)
Long T. Truong Richard Tay Nguyen Thi Thu Hang Relationships between Body Mass Index and Self‐Reported Motorcycle Crashes in Vietnam. SUSTAINABILITY 12 (2020)
Long T. Truong Nguyen Thi Thu Hang Richard Tay A random parameter logistic model of fatigue-related motorcycle crash involvement in Hanoi, Vietnam. Accident Analysis and Prevention 144 (2020)
Long Truong Nguyen Thi Thu Hang Chris De Gruyter Mobile phone use while riding a motorcycle and crashes among university students. Traffic Injury Prevention 20 (2019)
Long T. Truong Nguyen Thi Thu Hang Mobile phone related crashes among motorcycle taxi drivers. Accident Analysis and Prevention 132 (2019)
Long T. Truong Nguyen Thi Thu Hang Chris De Gruyter Correlations between mobile phone use and other risky behaviours while riding a motorcycle. Accident Analysis and Prevention 118 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Thu Hang Long T. Truong Chris De Gruyter Who’s calling? Social networks and mobile phone use among motorcyclists. Accident Analysis and Prevention 103 (2017)
Nguyen Thi Thu Hang Chris De Gruyter Long T. Truong Calling, texting, and searching for information while riding a motorcycle: A study of university students in Vietnam. TRAFFIC INJURY PREVENTION (2017)
Nguyen Thi Thu Hang Chris De Gruyter Long T. Truong Calling, texting, and searching for information while riding a motorcycle: A study of university students in Vietnam. Traffic Injury Prevention (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đặng Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thu Hằng Lê Cảnh Hưng Nguyễn Thanh Tú Phan Thị Hiền Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội. Tạp chí Cầu đường Việt Nam Số 1+2 - 2023 (2023)
Nguyễn Thị Thu Hằng XÁC ĐỊNH HỆ SỐ GIAO THÔNG PHÁT SINH CHO CÁC KHU DÂN CƯ Ở HÀ NỘI. Tạp chí Cầu đường 6/2022 (2022)
Lê Cảnh Hưng Nguyễn Thanh Tú Nguyễn Thị Thu Hằng Đặng Thị Thu Thảo Trần Bảo Việt Nghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới giao thông đô thị tại TP. Hà Nội. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Tháng 11 năm 2022 (2022)
Nguyễn Thị Thu Hằng Bùi Trọng Cầu ỨNG DỤNG ĐỊA THỐNG KÊ TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. Tạp chí Cầu đương số 5/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Cảnh Hưng Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thanh Tú Đặng Thị Thu Thảo Trần Bảo Việt Nghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình trường học tới giao thông đô thị tại thành phố Hà Nội. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2022)
Nguyen Hoang Quan Tran Bao Viet Nguyen Thi Thu Hang Le Ba Anh DAMAGE SIMULATION BASED ON THE PHASE FIELD METHOD OF POROUS CONCRETE MATERIAL AT MESOSCALE. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS (2020)
Nguyen Thi Thu Hang Investigating Health Issues of Motorcycle Taxi Drivers: A Case Study of Vietnam. The International Conference on Transport & Health (ICTH) 2019 Melbourne (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ chức thi công. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 3 (2020)
Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thị Thu Hằng Kỹ thuật thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật. 4 (2017)
Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Thu Hằng Thiết kế hệ thống giao thông đô thị. 4 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xác định hệ số giao thông phát sinh nội bộ cho một số dự án phát triển phức hợp áp dụng cho Thành phố Hà Nội.. T2023-XD-004 (2023)
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chặt và mặt tiếp xúc không hoàn hảo tới đặc tính cơ học tổng thể của vật liệu nhiều thành phần. 107.02-2018.306 (2019-2021)
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc xác định hệ số giao thông phát sinh từ các nhà cao tầng áp dụng cho Thành phố Hà Nội.. T2021-XD-007 (2021)
Nghiên cứu giải pháp thấm và lưu giữ nước mặt cho đô thị trung tâm Hà Nội theo hướng phát triển bền vững. 01C-04/04-2018-3 (2018-2020)
Nghiên cứu ứng dụng mô hình biến đổi không gian của đất trong khảo sát địa chất công trình. T2018-XD-001 (2018)
Nghiên cứu thiết kế cầu sử dụng bê tông tính năng cao theo yêu cầu đảm bảo độ bền. CTB 2014 - 04 - 05 (2014-2017)
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB 2014 – 04 -10 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn