Nguyễn Cảnh Minh

Nguyễn Cảnh Minh

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

bmktvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Tran Trung Duy Ngo The Anh Hoang Dang Hai Nguyen Canh Minh Tan Hanh Reliability-Security Analysis for Harvest-to-Jam based Multi-hop Cluster MIMO Networks Using Cooperative Jamming Methods Under Impact of Hardware Impairments. EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems Volume 8 | Issue 28 | e5 (2021)
Nguyen Canh Minh Nguyen Tien Duc Tran Thien Chinh DESIGNING ENVIRONMENTAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM ON ROAD TRAFFIC ACTIVITIES IN VIETNAM. Tạp chí 3 trường 8 (2017)
Ngo Thanh Binh Le Minh Tuan Nguyen Canh Minh INS DATA PROCESSING AND APPLICATION IN DRONE BALANCE CONTROL. Tạp chí 3 trường 8 (2017)
Nguyen Canh Minh Vu Van Yem Super-Resolution Algorithms for Spectral Estimation in Cognitive Radio Systems. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering Volume 12, (2017)
Nguyen Canh Minh Software Defined Radio Architecture Applied to Multi-Antenna Single Channel Direction Finding Systems. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering (IJECCE) Vol 8, Issue 4, pp.268-271 (2017)
Nguyen Canh Minh Vu Van Yem Super-Resolution Algorithms for Spectral Estimation in Cognitive Radio Systems. International Journal of Applied Engineering Research Vol.12, Number 16, pp.5961-5965 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Đức Nghĩa Trần Đức Tân Đỗ Viết Mạnh Phùng Công Phi Khanh Nguyễn Cảnh Minh Phân loại hành vi của động vật dùng thuật toán học máy: tác động của độ dài cửa sổ chồng lấp. Tạp chí nghiên cứu và Khoa học quân sự 10-2021 (2021)
Trần Thiện Chính Trần Huy Long Nguyễn Cảnh Minh Multi-role authentication technology uses fingerprints applying to power station management. Tạp chí nghiên cứu và Khoa học quân sự. 10/2021 (2021)
Nguyễn Cảnh Minh Trần Huy Long Trần Thiện Chính Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Không Khí Giao Thông Đường Bộ Ở Việt Nam. Giao thông vận tải ISSN 2354 0818 (2019)
Nguyễn Cảnh Minh NÂNG CAO HIỆU SUẤT PHỔ THÔNG TIN DI ĐỘNG NHỜ TỐI THIỂU HÓA BĂNG TẦN, TỐI ĐA HÓA SỐ KÊNH VÀ TĂNG THẾ NĂNG VỀ NĂNG LƯỢNG CHO TẤT CẢ CÁC KÊNH. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Nguyễn Cảnh Minh Các tiêu chuẩn truyền dữ liệu không dây tầm ngắn trong IoT. Tạp chí giao thông vận tải số tháng 09, trang 91-95 (2017)
Nguyễn Cảnh Minh Hoàng Đăng Hải Ngô Thế Anh Tăng tỷ lệ thành công các cuộc gọi chuyển giao trong các hệ thống thông tin di động không dự trữ kênh bằng kỹ thuật chuyển tiếp kênh. Tạp chí khoa học công nghệ thông tin và truyền thông Số 02(CS.01)2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Canh Minh Tran Duc Tan Evaluation of Smartphone and Smartwatch Accelerometer Data in Activity Classification. 2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) (2022)
Nguyen Canh Minh Designing a Remote Monitoring System for Lakes Based on Internet of Things. The International Conference on Intelligent Systems & Networks ICISN 2021 (2021)
Nguyễn Cảnh Minh Trần Thiện Chính Trần Huy Long Trần Hoài Trung Yêu cầu phòng cháy chữa cháy cho trung tâm dữ liệu ở Việt nam. Hội thảo Câu lạc bộ khoa học và công nghệ Các trường đại học kỹ thuật lần thứ 57 (2021)
Nguyen Canh Minh Tran Duc Tan Evaluation of Smartphone and Smartwatch Accelerometer Data in Activity Classification. 2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) (2021)
Nguyen Canh Minh An efficient iteration procedure for the cluster newton method in inverse parameter identification of pharmacokinetics. 2020 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (2020)
Nguyen Canh Minh On Application of Hard-Clipping and Soft-Clipping for SEFDM Signal with Optimal Envelope. NEW2AN 2020, ruSMART 2020: Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems (2020)
Nguyen Canh Minh Development of A Smart Application for Safe Inland Waterway Transportation Based on Built-In Sensors and GPS. The 2020 International Conference on Applications of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
Nguyễn Thị Thu Nguyễn Cảnh Minh Nguyễn Sỹ Hiệp Nguyễn Văn Thắng Phạm Văn Tăng Tran Duc Tan Xây dựng thuật toán đo tốc độ và xác định một số trạng thái bất thường của người dùng khi điều khiển xe ôtô bằng điện thoại thông minh. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải (2020)
Chu Cong Can Nguyen Canh Minh Differentially Fed Dual Band Directional Monopole Antenna Array for Wireless Communication. 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (2019)
Nguyen Canh Minh Ngo The Anh Reliability-Security Analysis for Harvest-to-Jam based Multi-hop LEACH Networks under Impact of Hardware Noises. 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (2019)
Nguyen Canh Minh Mathematical Model for Predicting The Vehicle Occupancy for Urban Passenger Transport on The Route. 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (2019)
Chu Cong Can Nguyen Canh Minh Dual Band Quadrature-fed Printed Loop Antenna Loaded With Rectangular Dielectric Resonator. 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (2019)
Nguyen Canh Minh Ngo Thanh Binh Vibration Measurement System Based on IoT. The 2018 International Conference on Building Smart Cities in Vietnam: Vision and Solutions (2018)
Nguyen Canh Minh The Iot Application Support Model To Manage The Air Environmental Quality Of The Smart City In Vietnam. The 2018 International Conference on Building Smart City in Vietnam (2018)
Nguyen Canh Minh Nguyen Duy Viet Trinh Thi Huong ICI Mitigation by Estimation of Double Carrier Frequency Offsets in High-Speed-Railway Communication Systems for Smart Cities. Proceedings of 3rd EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (2017)
Nguyen Canh Minh A Compact Frequency Reconfigurable MIMO Antenna with Low Mutual Coupling for UMTS/LTE Applications. Proceedings of Advanced Technologies for Communications (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Cảnh Minh Mạng không dây và ứng dụng. NXB Giao thông Vận tải 3 (2017)
Nguyễn Cảnh Minh Ngô Thế Anh Thông tin di động. NXB Giao thông Vận tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn hướng dẫn khung tích hợp và vận hành các cơ sở hạ tầng trong đô thị thông minh. ĐT.43/21 (2021)
Nghiên cứu ứng dụng hạ tầng thông tin truyền thông vào quản lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông đường bộ. B2017-GHA-14 (2017-2018)
Nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn QCVN22:2010/BTTTT về an toàn điện cho thiết bị viễn thông. 20-16-KHKT-TC (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn