Vũ Thị Thu Nga

Vũ Thị Thu Nga

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật môi trường, Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

thungautc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vu Thi Thu Nga Impacts of the specific cake resistance on MBR fouling for wastewater treatment. Transport and communications science journal Volume 72, Issue 7 (09/2021) (2021)
Vũ Thị Thu Nga Ảnh hưởng của dòng thải cô đặc được sản sinh từ quá trình lọc thẩm thấu ngược (RO) đối với đặc tính của bùn hoạt tính. Môi Trường Chuyên đề I, Tháng 4/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Thị Thu Nga Christelle GUIGUI Chengcheng Li Đánh giá khả năng tắc nghẽn của màng MBR trong xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp HPLC-SEC-Fluorescence. Hội nghị KHCN lần thứ 22 (2020)
Vu Thi Thu Nga Reverse osmosis concentrate continuous recirculation to the MBR-RO process for wastewater treatment: effects on MBR fouling. The 2nd Conference on Green Technologies For Sustainable Water 2019 (2019)
Vu Thi Thu Nga Reverse osmosis concentrate continuous recirculation on the MBR-RO process for wastewater treatment: effects on MBR fouling. GTSW 2019

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Thị Thu Nga EFFECTS OF REVERSE OSMOSIS CONCENTRATE RECIRCULATION ON THE MBR PERFORMANCES FOR WASTEWATER TREATMENT AND REUSE. Thế giới 2 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của kháng trở bánh lọc (α) đối với khả năng tắc nghẽn màng MBR trong xử lý nước thải và nước tái sử dụng. T2021-MT-003 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn