Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn Thanh Tú

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Quy hoạch và QLGTVT, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

0989194794
thanhtunguyen.utc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thanh Tu Le Thu Huyen Vehicle Usage/Ownership control for a Sustainable Transport system in the Motorcycle Dependent Cities. Lecture Notes in Civil Engineering volume 54 (2019)
Nguyen Thanh Tu Perspectives of the use of GPS in travel survey: Research on identification of missing trips in a GPS pilot survey in Hanoi. Lecture Notes in Civil Engineering volume 54 (2019)
Nguyen Thanh Tu Le Thu Huyen Factors Influencing the Choice of Bike Sharing System: An Investigation of Visitors and Local People in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering volume 54 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thanh Tú Phạm Hoàng Phương Quản lý xây dựng nhà cao tầng trong đô thị theo hướng giảm ùn tắc giao thông. Xây dựng 05-2021 (2022)
Nguyễn Thanh Tú Vai trò của điều tra nhu cầu đi lại trong công tác quản lý xây dựng đô thị. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam Số 227/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thanh Tu An Minh Ngoc Le Thu Huyen Dinh Thi Thanh Binh Impact of congestion charging on traffic and environment in Hanoi: Results from simulation analysis. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Thanh Tu Traffic management with toll collection: Case study of Ho Chi Minh – Trung Luong Expressway. The 14th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) in Hiroshima, Japan (2021)
Nguyen Thanh Tu Application of PTV VISUM Software support to Transport Master Plan of Danang City. Ứng dụng Vissum Vissim trong mô phỏng giao thông (2021)
Nguyễn Thanh Tú Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá tác động đến ùn tắc giao thông đô thị. “Nghiên cứu đánh giá tác động dẫn đến ùn tắc giao thông áp dụng cho thành phố Hà Nội” (2021)
Nguyen Thanh Tu Motorcycles in a Long-Term Perspective: Case of Ho Chi Minh City. Advances in 21st Century Human Settlements (2020)
Nguyễn Thanh Tú Nghiên cứu nhu cầu sử dụng xe đạp công cộng tại Hà Nội và một số đề xuất để phát triển xe đạp công cộng tại các đô thị Việt Nam. Hội nghị KHCN Trường Đại học GTVT (2020)
Nguyen Thanh Tu La moto a Ho Chi Minh ville dans une perspective de long terme. 2e Rencontres Francophone Transport Mobilite (2019)
Nguyễn Thanh Tú Nguyễn Thị Bình Ứng dụng phần mềm VISUM dự báo nhu cầu logistics trên các hành lang vận tải chiến lược của Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp cụ thể hành lang Hà Nội - Lào Cai. Hội thảo Khoa học máy tính và các hệ thống thông minh (2018)
Nguyen Thanh Tu Perspectives of the use of GPS in travel survey: Research on identification of missing trips in a GPS pilot survey in Hanoi. 11th ATRANS ANNUAL CONFERENCE (SYMPOSIUM) (2018)
Nguyen Thanh Tu Using a demographic-based model in forecasting travel demand in Hanoi. Eastern Asia Society for Transport Studies (2017)
Nguyen Thanh Tu GPS and travel diary: two recordings of the same mobility. 11th international Conference on Transport Survey Methods (2017)
Nguyen Thanh Tu Projection of mobility and CO2 emission in Hanoi City using a demographic model. ATRANS 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Anh Tuấn Đinh Thị Thanh Bình An Minh Ngọc Lê Thu Huyền Nguyễn Thanh Tú Trần Minh Tú Quản lý và Tổ chức giao thông đô thị. Giao thông vận tải 0 (2019)
Nguyễn Thanh Tú Nghiên cứu nhu cầu sử dụng xe đạp công cộng tại Hà Nội và một số đề xuất để phát triển xe đạp công cộng tại các đô thị Việt Nam.
Nguyễn Thanh Tú Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá tác động đến ùn tắc giao thông đô thị.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đánh giá tác động dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và các giải pháp khắc phục. 01C-04/06-2020-3 (2020-2022)
Nghiên cứu xác định chỉ tiêu quản lý quy hoạch nhà cao tầng trong đô thị theo hướng giảm thiểu ùn tắc giao thông. T2021-KT-015 (2021)
Nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. T2019-KT-016 (2019-2020)
Phân tích tâm lý hành vi của người tham gia giao thông trong điều kiện đường ngập nước tại Quận 9 thành phố HCM và đề xuất các giải pháp quản lý giao thông thích ứng. T2019-PHII-006 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng quy trình điều tra khảo sát nhu cầu đi lại phục vụ cho công tác lập quy hoạch GTVT. T2019-KT-020 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng mô hình tổng chi phí logistics đánh giá giải pháp quản lý vận tải hàng hóa của ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam. T2018-KT-014 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn