Đinh Như Lê

Đinh Như Lê

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

nhulegt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đinh Như Lê Phân tích hiệu quả tự học của sinh viên trường đại học Giao thông Vận tải qua mô hình dạy học tiếng Anh tích hợp trên nền tảng MsTeams và Eduso. Tạp chí Giáo dục ISSN 2354-0753 (2022)
Đinh Như Lê Ngô Thị Thúy Hằng Sự cần thiết và một số hướng dẫn lựa chọn từ điển nhằm hỗ trợ hiệu quả việc tự học tiếng Anh cho sinh viên trường đại học Giao thông Vận tải. Tạp chí Giáo dục ISSN 2354-0753 (2021)
Đinh Như Lê Đinh Minh Tần Sự dụng mạng Internet để hỗ trợ và nâng cao chất lượng học Tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai trường đại học Giao Thông Vận Tải. Giáo dục Số đặc biệt T10/2019 (2020)
Đinh Như Lê Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên tác vụ cho sinh viên chính quy Đại học Giao thông Vận tải theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2008-2020. Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt Kì 3 tháng 8/2017 (2018)
Đinh Như Lê Nguyễn Thị Thu Hương Phân tích lỗi thường gặp của SV trường ĐHGTVT khi làm bài viết Tiếng Anh trong kỳ thi hết học phần Tiếng Anh B1 và biện pháp khắc phục. Tạp chí Giáo dục 444 (2018)
Đinh Như Lê Ngô Thị Kim Thanh Nguyễn Thị Thu Hương Đánh giá chương trình Tiếng Anh B! theo hướng chuẩn hóa của đề án ngoại ngữ 2020 tại trường ĐHGTVT. Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt (2018)
Đinh Như Lê Phân tích sự hoà hợp giữa động cơ dạy và học để nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao học môn tiếng Anh tại trường đại học Giao thông Vận tải. Quản lý giáo dục số 12 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Khảo sát việc thực hiện Chương trình tiếng Anh B1 của sinh viên khóa 57 và đề xuất một số giải pháp.. T2018-CB-010 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn