Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

ntkien@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

1. Cơ học vật liệu, xác định và đánh giá tính chất có hiệu của vật liệu nhiều pha có cấu trúc phức tạp.
2. Mô phỏng, tính toán số kết cấu chịu tác dụng của tải trọng động.
3. Biến dạng dẻo kim loại trong gia công.

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Duc Chinh Nguyen Trung Kien Thermal conductivity in spherical and circular inclusion composites with highly- and lowly-conducting imperfect interfaces. International Journal of Heat and Mass Transfer 196 (2022)
Nguyen Sy Tuan Nguyen Trung Kien Le Nguyen Khuong Vu Minh Ngoc A Simple yet Accurate Homogenization Method for Early Age Cement Pastes. Journal of Advanced Concrete Technology Volume 19 Issue 6 (2021)
Nguyen Sy Tuan Nguyen Trung Kien Thai Minh Quan Vu Minh Ngoc Tran Le Anh Dung Nguyen Thoi Trung Poroelastic response of a functionally graded hollow cylinder under an asymmetric loading condition. Archive of Applied Mechanics Online first 3171-3189 (2021)
Nguyen Xuan Huy Huynh Van Quan Nguyen Trung Kien Seismic analysis of soil-structure interaction: experimentation and modeling. Geomechanics and Engineering 27 (2) (2021)
Nguyen Sy Tuan Dao Van Dong Le Nguyen Khuong Vu Minh Ngoc To Quy Dong Nguyen The Duong Nguyen Thoi Trung Nguyen Trung Kien A flexible homogenization method for the effective elastic properties of cement pastes with w/c effect. Cement and Concrete Research 134 (2020)
Pham Duc Chinh Nguyen Trung Kien Nguyen Van Luat Conduction in 2-D and 3-D dimensional spherically-symmetric anisotropic-coating inclusion composites. International Journal of Engineering Science 154 (2020)
Pham Duc Chinh Nguyen Trung Kien The microscopic conduction fields in the multi-coated sphere composites under the imposed macroscopic gradient and flux fields. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik ZAMP 70 (2019)
Pham Duc Chinh Tran Bao Viet Nguyen Trung Kien Macroscopic elastic moduli of spherically-symmetric-inclusion composites and the microscopic stress-strain fields. International Journal of Solids and Structures Volume 169 (2019)
Ta Duy Hien Hyuk Chun Noh Nguyen Trung Kien Nguyen Duy Hung The variability of dynamic responses of beams resting on elastic foundation subjected to vehicle with random system parameters. Applied Mathematical Modelling (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Trung Kien Pham Duc Chinh Nguyen Thi Hai Duyen Equivalent Inclusion Approach and Approximations for Thermal Conductivity of Composites with Fibrous Fillers. Lecture Notes in Mechanical Engineering Proceeding (2018)
Nguyen Trung Kien Do Quoc Hoang Pham Duc Chinh Equivalent inclusion approach and approximations for conductivity of isotropic matrix composites with sphere-like, platelet, and fibrous fillers. Journal of Reinforced Plastics and Composites Online fir 968-980 (2018)
Nguyen Trung Kien Sergei Alexandrov Thanh Nguyen A numerical solution for the axisymmetric flow of a plastic tube on a rigid fibre. Journal of Physics Conference Series Volume 85 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Mạnh Thành Nguyễn Trung Kiên Sergei Alexandrov The numerical calculation of statically admissible slip-line field for plane strain compression of a three-layer symmetric strip between rigid plates. Vietnam Journal of Science and Technology Vol. 59 No. 1 (2021)
Huỳnh Văn Quân Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Trung Kiên THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC ĐẤT NỀN-KẾT CẤU DƯỚI TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT CÓ XÉT ĐẾN KẾT CẤU PHẦN TRÊN. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Nguyễn Trung Kiên Huỳnh Văn Quân Nguyễn Thành Tâm Xây dựng mô hình thực nghiệm nghiên cứu tương tác đất nền - kết cấu dưới tải trọng động đất . Khoa học giao thông vận tải 71.6 (2020)
Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Xuân Huy Huỳnh Văn Quân MÔ HÌNH PHI TUYẾN HÌNH HỌC BIẾN DẠNG NỀN TRONG PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Trung Kiên Trần Anh Tuấn PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CHỊU UỐN CỦA BẢN ĐA GIÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BIÊN. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Hải Duyên Phạm Đức Chính Polarization versus Mori-Tanaka approximations for effective conductivity of isotropic composites. Vietnam Journal of Mechanics Vol 40, No 1
Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Duy Hưng FAST FOURIER TRANSFORMATION METHOD FOR COMPUTING THE PERMEABILITY OF PERIODIC POROUS MEDIA. Vietnam Journal of Mechanics Vol 39, No 2
Nguyễn Trung Kiên Size dependent of the effective conductivity of composite with imperfect interfaces. Vietnam Journal of Mechanics Online first

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Trung Kiên Phạm Đức Chính Hệ số dẫn nhiệt và các trường vi mô trong vật liệu composite cốt liệu cầu hoặc tròn có mặt tiếp xúc không hoàn hảo dạng Kapitza. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ XI (2022)
Nguyen Trung Kien Nguyen Duy Hung Bulk Modulus Prediction of Particulate Composite with Spherical Inclusion Surrounded by a Graded Interphase. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021)
Nguyễn Trung Kiên Phạm Đức Chính Nguyễn Văn Luật Hệ số dẫn hiệu quả của vật liệu composite đối xứng cầu có lớp vỏ dị hướng. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Nguyễn Trung Kiên Phạm Đức Chính Trần Bảo Việt Xấp xỉ đơn giản mô đun đàn hồi trượt vật liệu composite cốt liệu cầu và pha trung gian có tính chất thay đổi liên tục. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Nguyễn Duy Hưng Nguyễn Trung Kiên Tạ Duy Hiển Nguyễn Lộc Kha Nguyễn Đăng Điềm Mô phỏng số cho tương tác cầu-xe của dầm giản đơn chịu tác dụng bởi phương tiện nhiều trục-bất đối xứng sử dụng phương pháp bán giải tích. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Nguyen Trung Kien Nguyen Duy Hung Nguyen Thi Huong Giang Effective conductivity of composite with spherical inclusion surrounded by inhomogeneous interphase. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Nguyen Trung Kien Nguyen Duy Hung Bulk modulus prediction of particulate composite with spherical inclusion surrounded by a graded interphase. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS (ICOMMA 2020) (2020)
Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Trung Kiên Phạm Đức Chính Nguyễn Văn Luật Hệ số dẫn nhiệt hiệu quả vật liệu nhiều thành phần có cốt liệu hình tròn và lớp vỏ dị hướng. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học (2019)
Nguyen Trung Kien Tran Thi Thu Hang Nguyen Xuan Huy Huynh Van Quan Numerical and experimental study on seismic behavior of shallow foundations. The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA-5) (2019)
Nguyễn Trung Kiên Báo cáo 2. Hội thảo tập huấn về Tạp chí quốc tế online theo tiêu chuẩn quốc tế (2019)
Phạm Đức Chính Nguyễn Trung Kiên Hệ số dẫn nhiệt vĩ mô của vật liệu composite dạng nền-cốt liệu dẹt: phương pháp cốt liệu tương đương và xấp xỉ phân cực. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV (2018)
Nguyễn Trung Kiên Phạm Đức Chính Nguyễn Văn Luật Hệ số dẫn nhiệt vĩ mô vật liệu có mặt tiếp xúc các pha không hoàn hảo dạng Kapitza. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV (2018)
Nguyen Trung Kien A numerical solution for the axisymmetric flow of a plastic tube on a rigid fibre. International Conference on Materials Engineering and Functional Materials 2017 (2017)
Nguyen Trung Kien EQUIVALENT INCLUSION APPROACH AND APPROXIMATIONS FOR THERMAL CONDUCTIVITY OF COMPOSITES WITH FIBROUS FILLERS. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTATIONAL MECHANICS ACOME 2017 (2017)
Nguyễn Trung Kiên Phạm Đức Chính Nguyễn Thị Hải Duyên Xấp xỉ phân cực và xấp xỉ Mori-Tanaka tính hệ số dẫn vĩ mô của vật liệu đẳng hướng nhiều thành phần trong không gian hai chiều. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017 (2017)
Nguyễn Trung Kiên Phạm Đức Chính Đỗ Quốc Hoàng Tiếp cận cốt liệu tương đương và xấp xỉ phân cực xác định hệ số dẫn nhiệt vĩ mô của vật liệu composite chứa cốt liệu hình cầu. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017 (2017)
Nguyễn Văn Luật Nguyễn Trung Kiên Mô phỏng số FFT hệ số dẫn vĩ mô vật liệu hai pha dạng nền- cốt liệu elliptic và các phương pháp xấp xỉ. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017 (2017)
Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Mạnh Thành Xây dựng các phương trình dọc theo đường đặc tính cho bài toán dẻo đối xứng trục ở chế độ tương ứng với mặt σ1 ̶ σ3 = 2k ; σ1 > σ2 > σ3 của lục lăng Tresca và luật Liên kết dòng chảy (Asscociated flow law). Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017 (2017)
Tạ Duy Hiển Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Duy Hưng Nghiên cứu dao động của dầm trên nền đàn hồi chịu khối lượng di động xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của hệ bằng mô phỏng Monte Carlo. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017 (2017)
Nguyen Hoai Cuong Nguyen Trung Kien A FINITE ELEMENT-BASED STUDY ON THE EFFECTS OF SEISMIC WAVE VELOCITY ON LONG-SPAN BRIDGES. English Session in JAEE Annual Meeting (2016)
Nguyen Trung Kien Polarization approximations for macroscopic conductivity of 2D composites with coated-inclusion. The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 4) (2016)
Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Trung Kiên PHÂN TÍCH SỰ LÀM VIỆC CỦA KẾT CẤU CẦU CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ CẢN NHỚT. HỘI THẢO NHÀ KHOA HỌC TRẺ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Trung Kiên Tạ Duy Hiển Phạm Văn Phê Động lực học công trình. Giao thông vận tải 2 (2020)
Nguyễn Trung Kiên Trần Bảo Việt Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Đồng nhất hoá vật liệu nhiều thành phần. Nhà xuất bản xây dựng 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xây dựng mô hình lan truyền hư hại trong vật liệu có bề mặt tiếp xúc không hoàn hảo, ứng dụng để xác định các ứng xử cơ học của bê tông cốt sợi thép phân tán.. B2022-GHA-06 (2022-2023)
Phát triển lời giải số, lời giải phân tích đánh giá ảnh hưởng của các dạng biến dạng cong vênh và ứng suất dư tới sức kháng còn lại của kết cấu nhịp cầu dầm thép và lựa chọn giải pháp khắc phục hiệu quả. T2022-CT-005TĐ (2022)
Phương pháp số mô hình hóa vật liệu có nguồn gốc tự nhiên/nhân tạo và biến dạng dẻo phức tạp. 107-02.2019.13 (2019-2021)
Xây dựng lý thuyết phân tích sức kháng của dầm-cột thép gia cường bằng hai tấm dán GFRP. 107.02-2019.12 (33-Cơ học) (2019-2021)
Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của hệ đất nền-móng chịu tác dụng của tải trọng động. T2020-CT-023 (2020)
Mô phỏng đa cấp độ tính chất cơ học của vật liệu đàn nhớt. 107.02-2016.12 (2017-2019)
Ứng xử cơ học của vật liệu có cấu trúc vi mô và biến dạng dẻo phức tạp. 107.02-2015.05 (2016-2018)
Nghiên cứu dự báo tuổi thọ khai thác của công trình cầu bê tông. CTB 2014-04-01 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn