Võ Thanh Hà

Võ Thanh Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Điều khiển học, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

vothanhha.ktd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Vo Quang Vinh Vo Thanh Ha Improved Torque Ripple of Switched Reluctance Motors using Sliding Mode Control for Electric Vehicles. Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR) Vol. 13 No. 1 (2023): February, 2023 (2023)
Nguyen Van Hai Nguyen Van Tiem Vo Thanh Ha Le Hung Lan Pantograph Catenary Contact Force Regulation Based on Modified Takagi-Sugeno Fuzzy Models. ENGINEERING TECHNOLOGY & APPLIED SCIENCE RESEARCH Vol. 13, No. 1, 2023, (2023)
Vo Thanh Ha Torque Control of an Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Motor Using a Fuzzy Logic Controller for Electric Vehicle In-Wheels. Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 13, No. 2, April 2023. (2023)
Vo Thanh Ha Pham Thi Giang TS. Vu Hoang Phuong T-Type Multi-Inverter Application for Traction Motor Control. Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 12, No. 2, April 2022 (2022)
Vo Thanh Ha Pham Thi Giang TS. Vu Hoang Phuong Drive Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Fed by Multi-level Inverter for Electric Vehicles Application. Engineering, Technology and Applied Science Research Vol. 12, No. 3, June 2022. (2022)
Vo Thanh Ha Vo Duc Nhan Nguyen Quang Dich Nguyen Xuan Bien Experimental Study on Control of Slotless Self Bearing Motor Using Nonlinear Control. Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 12, No. 4, August 2022. (2022)
Nguyen Tung Lam Vo Thanh Ha Nguyen Manh Cuong Le Duc Thinh BACKSTEPPING SLIDING MODE CONTROL-RBF NEURAL NETWORK FOR DUAL-MASS SYSTEMS. AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America Volume 52, Issue 01, October, 2021 (2021)
Vo Thanh Ha Back-Propagtion Neural Network controller for Two-Mass System . AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America Volume 51 Issue 03, August, 2021 (2021)
Vo Thanh Ha Nguyen Hong Quang Nguyen Tung Lam Pham Van Tuan Experiment-based Comparative Analysis of Nonlinear Speed Control Methods for Induction Motors. Journal of Engineering and Technological Sciences Vo.53 No2 (2020)
Nguyen Tung Lam Vo Thanh Ha Le Nam Duong Backstepping Control for Induction Motors with Input and Output Constraints. Engineering, Technology & Applied Science Research Vol.10,No4 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Vo Thu Ha Vo Thanh Ha Nguyen Thi Thanh Design and fabrication of a moving robotic glove system. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol.13, No.3, June 2023 (2023)
Vo Thanh Ha Vo Thu Ha Than Thi Thuong Experiment study of an automatic guided vehicle robot. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) Vol. 14, No. 2, June 2023 (2023)
Vo Thanh Ha Vo Duc Nhan Nguyen Quang Dich Nguyen Xuan Bien Silding-mode control design of a slotless self-bearing motor. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics (BEEI) Vol. 11, No. 3 (2022)
Vo Thanh Ha Vo Thu Ha Nguyen Van Hai Vo Quang Vinh Design of Sliding Mode Control for an Induction Motor using in Railway Traction. International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) Volume 70 Issue 6, 331-336, June 2022 (2022)
Vo Thanh Ha Vu Hoang Phuong Pham Thi Giang Multilevel inverter application for railway traction motor control. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics (BEEI) Vol 11, No 4: August 2022 (2022)
Vo Thanh Ha Backstepping-Sliding Mode Control Combined with Load Torque Neural Network Observer for a Two – Mass System. Journal Européen des Systèmes Automatisés Vol. 55, No. 4, August 2022 (2022)
Vo Thanh Ha Pham Thi Giang Control for induction motor drives using predictive model stator currents and speeds control. International Journal of Power Electronics and Drive Systems Vol 13, No 4: December 2022 (2022)
Vo Thanh Ha Pham Thi Giang Intelligent torque observer combined with backstepping sliding-mode control for two-mass systems. International Journal of Power Electronics and Drive Systems Vol 13, No 4: December 2022 (2022)
Pham Thi Giang Vo Thanh Ha Tran Thuy Van Vo Quang Vinh Experiment on Sensorless Control of an Induction Motor using Backpropagation Neural Network. International Journal of Engineering Trends and Technology Volume 70 Issue 10, 86-96, October 2022 (2022)
Nguyen Hong Quang Nguyen Phung Quang Vo Thanh Ha Dead-beat Control for Polysolenoid Linear Motor. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.13 (2021) (2021)
Vo Thanh Ha Nguyen Hong Quang Do Trung Hai A method uses exact feedback linearization with state derivative feedback in Speed control for the Induction motor. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments Vol. 44, No. 8, pp. 142-150 (2021)
Vo Thanh Ha Nguyen Tung Lam Vo Thu Ha Hardware-in-the-loop based comparative analysis of speed controllers for two-mass system using an induction motor drive with ideal stator current control performance . Bulletin of Electrical Engineering and Informatics Vol. 10, No. 2 (2020)
Tran Trong Minh Nguyen Tung Lam Nguyen Hong Quang Vo Thanh Ha Experiment based comparative analysis of stator current controllers using predictive current control and proportional integral control for induction motors. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 9(10) (2020)
Vo Thanh Ha Le Trong Tan Nguyen Duc Nam Nguyen Phung Quang Backstepping control of two-mass system using induction motor drive fed by voltage source inverter with ideal control performance of stator current. International Journal of Power Electronics and Drive System Vol. 10, No. 2 (2019)
Nguyen Tung Lam Vo Thu Ha Vo Quang vinh Vo Thanh Ha Advanced control structures for induction motors with ideal current loop response using field oriented control. International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS) 10(4) (2019)
Vo Thanh Ha TRAN VU TRUNG Nguyen Phung Quang A New Control Design with Dead-Beat Behavior for Stator Current Vector in Three-Phase AC Drives. International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) volume 5 Issue 4–April 2018. (2018)
DO HOANG NGAN MI Vo Thanh Ha TRAN VU TRUNG NGUYEN PHUNG QUANG Một cách tiếp cận mới khi thiết kế điều khiển tuyến tính vector dòng stator có đáp ứng hữu hạn-Chuyên san Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa số 16, 8/2016.. tự động hóa ngày nay 16 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Võ Thanh Hà Thiết kế điều khiển Backstepping - Trượt kết hợp bộ quan sát mở rộng ESO cho hệ hai khâu quán tính. Tự động hoá ngày nay- Điều khiển và tự động hoá Vol 2(2) (2021) (2022)
Hồ Ánh Sáng Triệu Việt Linh Võ Thanh Hà Đường sắt điện khí hoá là sự chọn cho đường sắt Việt Nam đảm bảo phù hợp xu hướng phát triển đương sắt thế giới. Giao thông vận tải Tháng 3/2022 (2022)
Võ Thanh Hà Hồ Anh Sáng THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN TIẾP XÚC TRÊN KHÔNG CHO TÀU ĐIỆN. Tạp chí giao thông Tháng 5/2022 (2022)
Võ Thanh Hà Pham Thi Hong Hanh Pham Thi Giang Bùi Văn Huy ANALYSIS AND COMPARISON OF ELECTRIC MOTOR TYPES FOR ELECTRIC VEHICLES. Khoa học và Công nghệ Tập 58, Số 2 (04/2022) (2022)
Võ Thanh Hà Nguyễn Tùng Lâm Dương Anh Tuấn Phân tích điều khiển LQR kết hợp bộ quan sát trạng thái ESO với điều khiển phi tuyến phi tuyến cho hệ hai vật. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 6/2021 (2021)
Võ Thanh Hà Nguyễn Phùng Quang Đỗ Phúc Hưng Nguyễn Hai Huỳnh Thiết kế điều khiển phẳng truyền động điện không đồng bộ hệ hai khâu quán tính ghép mềm nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp có vòng điều khiển dòng stator lý tưởng. Khoc học công nghệ 133 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Võ Thanh Hà Nguyễn Tuấn Vượng Điều Khiển Hệ Thống Điện Gió Sử Dụng Máy Phát Điện PMSG Kết Hợp Biến Tần Đa Mức Cho Lưới Điện 380V/50Hz. Hội nghị-Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hoá VCCA 2021 (2022)
Vo Thanh Ha Developing an Intelligent Waste Sorting with 6DOF Robotic Arm. Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 602. Springer, Cham. (2022)
Vo Thanh Ha Field—Weakening Control with Maximum Torque Per Ampere (MTPA) for Electric Vehicle (EV) Application. Lecture Notes in Networks and Systems (2022)
Võ Thanh Hà Pham Thi Giang THỰC NGHIỆM VỀ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ KHÔNG CẢM BIẾN CHO ĐỘNG CƠ KĐB-RLS SỬ DỤNG BỘ QUAN SÁT TRƯỢT. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “GIẢI PHÁP KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (2021)
Võ Thanh Hà Nguyễn Phùng Quang Các cấu trúc thiết kế điều khiển nâng cao tựa từ thông rotor cho động cơ không đồng bộ với mạch vòng dòng stator lý tưởng. Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2019 (2019)
Võ Thanh Hà Nguyễn Phùng Quang Điều khiển tốc độ động cơ KĐB-RLS bằng phương pháp tuyến tính hóa chính xác với phản hồi đạo hàm trạng thái. Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2019 (2019)
Võ Thanh Hà Lê Sỹ Toàn Phạm Thị Giang Trần Trọng Minh Đánh Giá Bộ Điều Khiển PI và Dự Báo Trong Cấu Trúc Điều Khiển Vector Theo Nguyên Lý Tựa Từ Thông Rotor. Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2019 (2019)
Võ Thanh Hà Trân Trọng Minh Vũ Hoàng Phương Lê Nam Dương Thiết kế nâng cao cho bộ điều khiển tuyến tính vector dòng stator có đáp ứng hữu hạn cho động cơ KĐB-RLS. Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá VCCA-2019 (2019)
Vo Thanh Ha Hardware In The Loop Simulation of Predictive Current Control for IM fed by Multi-Level Cascaded H-Bridge Inverters. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference 2019 (2019)
Vo Thanh Ha Flatness-Based Control Design for Two-Mass System Using Induction Motor Drive Fed by Voltage Source Inverter with Ideally Control Performance of Stator Current. the VIII International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists (2018)
Vo Thanh Ha FCS-Model Predictive control of Induction Motors fed by MultilLevel Cascaded H-Bridge Inverter. 10th Rovisp 2018 & 11th RCEEE 2018 (2018)
Vo Thanh Ha Sensorless Speed control of a three-phase induction-motor: an experiment Approach. International conference on system science and engineering (2017)
Vo Thanh Ha A dead-beat current controler based wind turbine emulator. International conference on system science and engineering (2017)
Võ Thanh Hà Hoàng Thành Nam Nguyễn Phùng Quang Nghiên cứu điều khiển dự báo cho hệ truyền động tựa từ thông rotor biến tần - động cơ không đồng bộ. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hoá-VCCA2017 (2017)
Võ Thanh Hà Vũ Hoàng Phương Mai Văn Chung Nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức cho hệ truyền động công suất lớn. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hoá (2017)
Nguyễn Phùng Quang Võ Thanh Hà Mô hình điện cơ giảm bậc và các vấn đề điều khiển hệ hai khâu quán tính truyền động không đồng bộ. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hoá-VCCA2017 (2017)
Võ Thanh Hà An Thị Hoài Thu Anh Vũ Hoàng Phương NGUYỄN TÙNG LÂM Nghiên cứu hệ thống giả lập turbine gió sử dụng máy phát PMSG. Hội nghị cơ điện tử VCM-11-2016. (2016)
Võ Thanh Hà TRẦN VŨ TRUNG NGUYỄN PHÙNG QUANG Một hướng tiếp cận mới về nguyên lý điều khiển tựa theo từ thông rotor trong truyền động điện xoay chiều ba pha. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa. 10-2016 (2016)
NGUYỄN PHÙNG QUANG Võ Thanh Hà Vai trò của bộ điều khiển dòng dead-beat trong cách nhìn mới cấu trúc hệ truyền động xoay chiều ba pha. Hội nghị cơ điện tử VCM-11-2016. (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Võ Thu Hà Võ Thanh Hà Nguyễn Đức Dương Đặng Thị Tuyết Minh Điều khiển truyền động điện. Đại học Kinh Tế -Kỹ Thuật Công Nghiệp 3 (2022)
Võ Thanh Hà Nguyễn Văn Hải Bài giảng Bảo vệ an toàn hệ thống điện. 1 3 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu điều khiển động cơ từ trường dọc trục đồng bộ AFPMSM ứng dụng cho hệ truyền động xe ô tô điện. T2023-DT-001TĐ (2023-2024)
Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu về hệ thống cung cấp điện sức kéo đường sắt phụ vụ công tác đào tạo chuyên môn về hệ thống điện giao thông vận tải. DT214021 (2021-2022)
Xây dựng hệ thống tưới cây tự động và chiếu sáng công cộng dựa trên nền tảng Internet Vạn Vật (IoT) kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ phát triển mô hình xã nông thôn mới thông minh tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.. ST2019IoT (2019-2021)
Nghiên cứu thiết kế điều khiển phi tuyến cho hệ truyền động động cơ không đồng bộ ghép mềm với phụ tải.. T2021-DT-010 (2021)
Nghiên cứu và cài đặt cấu trúc điều khiển Dead-Beat cho động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc dựa trên nguyên lý điều khiển tựa theo từ thông rotor. T2018-DT-001 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn