Hồ Mạnh Tiến

Hồ Mạnh Tiến

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

tienankt@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Ho Manh Tien Sliding Mode Controller Associates with Adaptive Load Mass and Friction 2D Overhead Crane Control. SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering ( SSRG - IJEEE ) Volume 7 Issue 7 – July 2020 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hồ Mạnh Tiến Đặng Việt Phúc Nguyễn Đức Khương Nghiên cứu thiết kế máy biến áp điện kéo hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị. Giao thông Vận tải 03/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ho Manh Tien Electromagnetic and Thermal Performances of Multi U and V Layer Magnet of Permanent Magnet Assistant Synchronous Motor for Electric Vehicles. IEMO Monterry 2021/6th NA IEOM Conference 2021 (2021)
Ho Manh Tien Maximum Efficiency Design of Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor. 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hồ Mạnh Tiến Bài giảng máy điện chuyên dụng. 2 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế máy biến áp điện kéo dùng trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị. T2020-DT-001 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn