Lê Thanh Hà

Lê Thanh Hà

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng
  • Kiêm nhiệm Phó trưởng khoa - Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0943107203
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Horst-Michael Ludwig Le Thanh Ha Alkali silica reactivity of rice husk ash in cement paste. Construction and Building Materials 243 (2020)
Le Thanh Ha Horst-Michael Ludwig Effect of rice husk ash and other mineral admixtures on properties of self-compacting high performance concrete. Materials & Design/ Elsevier 89 156-166 (2016)
Le Thanh Ha Karsten Siewer Horst-Michael Ludwig Alkali silica reaction in mortar formulated from self-compacting high performance concrete containing rice husk ash. Construction and building materials/ Elsevier 88 10-19 (2015)
Le Thanh Ha Michael Kraus Karsten Siewert Horst-Michael Ludwig Effect of macro-mesoporous rice husk ash on rheological properties of mortar formulated from self-compacting high performance concrete. Construction Building Materials/ Elsevier 80 225-235 (2015)
Le Thanh Ha Matthias Mulle Karsten Siewert Horst-Michael Ludwig The mix design for self-compacting high performance concrete containing various mineral admixtures. Materials & design/ Elsevier 72 51-62 (2015)
Le Thanh Ha Nguyen Thanh Sang Horst-Michael Ludwig A study on high performance fine-grainedconcrete containing rice husk ash. International Journal of Concrete structures and Materials/ SpringerOpen 8 301-307 (2014)

Bài báo quốc tế khác

Ngo Dang Quang Mai Dinh Loc Le Thanh Ha A STUDY ON USING SAM SON SEA SAND AND FLY ASH TO PRODUCE FINE-GRAINED CONCRETE. Tạp chí 3 trường 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thanh Hà Ảnh hưởng của tro bay đến cường độ và độ bền chống ăn mòn sulfat của bê tông hạt nhỏ tính năng cao. Cầu Đường Việt Nam Sôs 5/2023 (2023)
Lê Thanh Hà Nguyễn Thị Quỳnh Như Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ đáy lò nhiệt điện đến độ bền chống ăn mòn sulfat của bê tông hạt nhỏ tính năng cao. Giao Thông Vận Tải Số 05/2023 (2023)
Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Nguyễn Hữu Anh Nghiên cứu thực nghiệm về độ bền sulfat của bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển. Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) Tháng 1+2/ 2023 (2023)
Lê Thanh Hà Ngô Đức Chinh Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay và bột đá vôi đến tính chất cơ học và tính chống thấm nước của bê tông hạt nhỏ. Tạp chí Cầu đường Việt Nam Số 5 2022 (2022)
Nguyễn Thị Hồng Lê Thanh Hà Nghiên cứu kết cấu mặt đường bê tông xi măng rỗng có khả năng thoát nước mặt theo hướng phát triển bền vững. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 2 (2022)
Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển. Khoa học công nghệ Giao thông Vận tải (Trường ĐH GTVT TP HCM) Volume 11 Issue 3 (2022)
Lê Thanh Hà NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM ION CLO CỦA BÊ TÔNG HẠT NHỎ. Cầu Đường Việt Nam (2021)
Lê Thanh Hà Vũ Tố Hồng Nga NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG HẠT NHỎ TÍNH NĂNG CAO. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam số 4 năm 2021 (2021)
Mai Đình Lộc Vũ Tố Hồng Nga Lê Thanh Hà Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ siêu cao thân thiện môi trường. Tạp chí Giao thông vận tải 3/2018 (2018)
Ngô Đăng Quang Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ DÍNH BÁM CỦA TAO CÁP BẢY SỢI XOẮN VỚI BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Lê Thanh Hà Vũ Tố Hồng Nga Trương Văn Quyết Phạm Minh Trang Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến cường độ của bê tông hạt nhỏ sử dụng tro xỉ nhiệt điện. Tạp chí Cầu đường 1859-459X (2018)
Mai Đình Lộc Ngô Đăng Quang Lê Thanh Hà Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dính bám của tao cáp 7 sợi xoắn với bê tông tính năng siêu cao. Khoa học Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 11 năm 2018 (2018)
Vũ Tố Hồng Nga Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Tạ Thị Huệ Nghiên cứu chế tạo xi măng Portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu". Tạp chí Giao thông vận tải 52017 (2017)
Lê Thanh Hà Nguyễn Thanh Sang Bê tông cát sử dụng phụ gia tro trấu cho các vùng thiếu đá dăm. Tạp chí giao thông vận tải (2010)
Lê Thanh Hà Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt sợi thép phân tán trong vai trò cải thiện tính chất của bê tông. Tạp chí người xây dựng (2007)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Thanh Hà Công nghệ nano trong xi măng và bê tông. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2022)
Lê Thanh Hà Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện để chế tạo bê tông trong môi trường biển. PHÁT TRIỂN BÊ TÔNG SỬ DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN (2018)
Bui Thi Hong Le Thanh Ha Using coal bottom ash to produce lightweight concrete. Concrete waste recycling-Bê tông tái chế (2018)
Tran The Truyen Le Thanh Ha Tu Sy Quan Evaluation by theory and experiment hydraulic conductivity of TRC (Textile Reinforced Concrete). ICSCE 2018 (2018)
Nguyen Thi Quynh Nhu Le Thanh Ha Tran Thi Thanh Loan Compressive strength of high performance fine-grained concrete containing coal bottom ash under various curing conditions. Women Scientists and Engineers shaping the future (2017)
Nguyen Thi Quynh Nhu Le Thanh Ha Tran Thi Thanh Loan Ground coal bottom ash as a reactive mineral admixture for high performance fine-grained concrete. The International Conference of Women Scientists and Engineers (BIEN2017) (2017)
Le Thanh Ha Dang Thuy Chi Pham Duy Huu A study on high strength lightweight aggregate concrete. ACF 2016 (2016)
Le Thanh Ha K Siewert HM Ludwig Synergistic effects of rice husk ash and fly ash on properties of self-compacting high performance concrete. Proceedings of Hipermat the 3rd symposium on Ultra high performance concrete and Nanotechnology for High performance construction materials, Kassel, Germany 187-195 (2012)
Le Thanh Ha C. Roessler K .Siewert H-M. Ludwig Rice husk ash as a pozzolanic viscosity modifying admixture for self-compacting high performance mortar. Proceedings of the 18th International Conference on Building materials (Ibausil 18), Weimar, Germany 0538-0545 (2012)
Lê Thanh Hà Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép rèn đến một số tính chất của bê tông Mác 300. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Viện Khoa Học Công Nghệ Xây dựng Việt Nam lần thứ 9 (2006)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Tiến sĩ. Ngô Xuân Quảng Vật liệu Xây dựng. GTVT 5

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển và sản xuất bè nổi làm bằng bê tông tính năng cao. NĐT/DE/22/28 (2022-2025)
Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để xây dựng công trình giao thông. ĐTĐL.CN –23/19 (2019-2021)
Nghiên cứu sản xuất các cấu kiện bê tông hạt nhỏ đúc sẵn có độ bền cao từ nguyên liệu tro bay Vũng Áng và cát mịn trên địa bàn Hà Tĩnh. P2019 (2019-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển ứng dụng trong các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.04 (2020-2021)
Mô phỏng đa cấp độ tính chất cơ học của vật liệu đàn nhớt. 107.02-2016.12 (2017-2019)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong tăng cường kết cấu bê tông cốt thép ở vùng biển và hải đảo. B2018-GHA-16 (2018-2019)
Nghiên cứu sản xuất các cấu kiện bê tông hạt nhỏ đúc sẵn có độ bền cao từ nguyên liệu tro bay Vũng Áng và cát mịn trên địa bàn Hà Tĩnh.. P2018 (2018-2019)
Thông tin truyền thông về nhu cầu và kết nối chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình VTC và Báo điện tử VTC News. TTKHCN.DA.09-2016 (2016-2018)
Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện để chế tạo bê tông trong môi trường biển. B2017-GHA-09 (2017-2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến tính chất của bê tông hạt nhỏ độ chảy cao sử dụng tro xỉ nhiệt điện Uông Bí. T2018-XD-006 (2018)
Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo và xác định một số chỉ tiêu của xi măng portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu. (2016)
Hướng dẫn thi công và nghiệm thu bê tông cốt lưới dệt trong sửa chữa, tăng cường kết cấu bê tông cốt thép. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn