Lê Thanh Hà

Lê Thanh Hà

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0943107203
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Horst-Michael Ludwig Le Thanh Ha Alkali silica reactivity of rice husk ash in cement paste. Construction and Building Materials 243 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Ngo Dang Quang Mai Dinh Loc Le Thanh Ha A STUDY ON USING SAM SON SEA SAND AND FLY ASH TO PRODUCE FINE-GRAINED CONCRETE. Tạp chí 3 trường 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thanh Hà Ngô Đức Chinh Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay và bột đá vôi đến tính chất cơ học và tính chống thấm nước của bê tông hạt nhỏ. Tạp chí Cầu đường Việt Nam Số 5 2022 (2022)
Nguyễn Thị Hồng Lê Thanh Hà Nghiên cứu kết cấu mặt đường bê tông xi măng rỗng có khả năng thoát nước mặt theo hướng phát triển bền vững. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 2 (2022)
Lê Thanh Hà NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM ION CLO CỦA BÊ TÔNG HẠT NHỎ. Cầu Đường Việt Nam (2021)
Lê Thanh Hà Vũ Tố Hồng Nga NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG HẠT NHỎ TÍNH NĂNG CAO. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam số 4 năm 2021 (2021)
Mai Đình Lộc Vũ Tố Hồng Nga Lê Thanh Hà Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ siêu cao thân thiện môi trường. Tạp chí Giao thông vận tải 3/2018 (2018)
Ngô Đăng Quang Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ DÍNH BÁM CỦA TAO CÁP BẢY SỢI XOẮN VỚI BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Lê Thanh Hà Vũ Tố Hồng Nga Trương Văn Quyết Phạm Minh Trang Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến cường độ của bê tông hạt nhỏ sử dụng tro xỉ nhiệt điện. Tạp chí Cầu đường 1859-459X (2018)
Mai Đình Lộc Ngô Đăng Quang Lê Thanh Hà Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dính bám của tao cáp 7 sợi xoắn với bê tông tính năng siêu cao. Khoa học Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 11 năm 2018 (2018)
Vũ Tố Hồng Nga Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Tạ Thị Huệ Nghiên cứu chế tạo xi măng Portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu". Tạp chí Giao thông vận tải 52017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Thanh Hà Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện để chế tạo bê tông trong môi trường biển. PHÁT TRIỂN BÊ TÔNG SỬ DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN (2018)
Bui Thi Hong Le Thanh Ha Using coal bottom ash to produce lightweight concrete. Concrete waste recycling-Bê tông tái chế (2018)
Tran The Truyen Le Thanh Ha Tu Sy Quan Evaluation by theory and experiment hydraulic conductivity of TRC (Textile Reinforced Concrete). ICSCE 2018 (2018)
Nguyen Thi Quynh Nhu Le Thanh Ha Compressive strength of high performance fine-grained concrete containing coal bottom ash under various curing conditions. Women Scientists and Engineers shaping the future (2017)
Nguyen Thi Quynh Nhu Le Thanh Ha Ground coal bottom ash as a reactive mineral admixture for high performance fine-grained concrete. The International Conference of Women Scientists and Engineers (BIEN2017) (2017)
Le Thanh Ha Dang Thuy Chi Pham Duy Huu A study on high strength lightweight aggregate concrete. ACF 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Tiến sĩ. Ngô Xuân Quảng Vật liệu Xây dựng. GTVT 5

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để xây dựng công trình giao thông. ĐTĐL.CN –23/19 (2019-2021)
Nghiên cứu sản xuất các cấu kiện bê tông hạt nhỏ đúc sẵn có độ bền cao từ nguyên liệu tro bay Vũng Áng và cát mịn trên địa bàn Hà Tĩnh. P2019 (2019-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển ứng dụng trong các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.04 (2020-2021)
Mô phỏng đa cấp độ tính chất cơ học của vật liệu đàn nhớt. 107.02-2016.12 (2017-2019)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong tăng cường kết cấu bê tông cốt thép ở vùng biển và hải đảo. B2018-GHA-16 (2018-2019)
Nghiên cứu sản xuất các cấu kiện bê tông hạt nhỏ đúc sẵn có độ bền cao từ nguyên liệu tro bay Vũng Áng và cát mịn trên địa bàn Hà Tĩnh.. P2018 (2018-2019)
Thông tin truyền thông về nhu cầu và kết nối chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình VTC và Báo điện tử VTC News. TTKHCN.DA.09-2016 (2016-2018)
Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện để chế tạo bê tông trong môi trường biển. B2017-GHA-09 (2017-2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến tính chất của bê tông hạt nhỏ độ chảy cao sử dụng tro xỉ nhiệt điện Uông Bí. T2018-XD-006 (2018)
Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo và xác định một số chỉ tiêu của xi măng portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn