Đào Sỹ Đán

Đào Sỹ Đán

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

sydandao@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đào Sỹ Đán Tính toán tải trọng động đất tác dụng lên trụ cầu bằng phương pháp tải trọng rải đều. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 1859-459X (2021)
Đào Sỹ Đán NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI MỐI NỐI CHỒNG YÊU CẦU CỦA TẤM CFRP. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 1859-459X (2021)
Đào Sỹ Đán Phạm Hoàng Kiên Phạm Văn Phê NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊ TÔNG ĐƯỢC KIỀM CHẾ NỞ NGANG BẰNG TẤM CFRP. Khoa học Giao thông Vận tải 1859-2724 (2021)
Đào Sỹ Đán NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHẾ TẠO CHẤT KẾT DÍNH GEOPOLYMER TRO BAY CANXI THẤP. Giao thông Vận tải 2354-0818 (2019)
Tạ Duy Hiển Bùi Thanh Quang Đào Sỹ Đán NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ LỰC DÍNH BÁM CỦA BÊ TÔNG GEOPOLYMER TRO BAY KHI BỊ XÂM THỰC. Giao thông Vận Tải 2354-0818 (2019)
Đào Sỹ Đán TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN TRỤ CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀN HỒI DẠNG ĐƠN. Cầu đường Việt Nam 03 (2018)
Đào Sỹ Đán Đào Văn Hưng Đánh giá mức độ phá hoại công trình do việc xây dựng những hố đào sâu ở Hà Nội. Địa kỹ thuật 0868-279x (2017)
Đào Sỹ Đán Lý thuyết xác suất thống kê và cường độ chịu nén của bê tông theo ACI 318M-11. Cầu đường Việt Nam 1859-459x (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Dao Sy Dan Prediction of building damage induced by deep excavations in Hanoi, Vietnam. ICSCE-2016 International Conference, Hanoi, Vietnam – 26-27 Nov 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Văn Dinh Đào Sỹ Đán Bùi Thanh Quang Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Ngọc Lâm Cao Thị Mai Hương Kết cấu bê tông cốt thép . Giao Thông vận tải 3 (2021)
Đào Văn Dinh Đào Sỹ Đán Kết Cấu Thép. Giao thông vận tải 2 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xây dựng lý thuyết phân tích sức kháng của dầm-cột thép gia cường bằng hai tấm dán GFRP. 107.02-2019.12 (33-Cơ học) (2019-2021)
Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả kiềm chế sự nở ngang bằng vật liệu polyme cốt sợi cacbon cường độ cao (CFRP) đến cường độ chịu nén của bê tông. T2021-CT-019 (2021)
Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn khảo sát và thiết kế, thi công và nghiệm thu, quản lý khai thác và bảo trì cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-10NV (2018-2020)
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DẦM COMPOSITE TRONG ĐIỀU KIỆN TẢI TRỌNG CƠ, NHIỆT, ĐỘ ẨM VÀ ỨNG DỤNG CHO MỘT SỐ KẾT CẤU KHUNG DẦM COMPOSITE. B2019-GHA-01 (2019-2020)
Nghiên cứu hệ thống BWIM (Bridge Weigh-in-Motion) áp dụng trong công tác kiểm soát tải trọng xe quá tải. B2019_GHA-07 (2019-2020)
Nghiên cứu tính toán thiết kế dầm bê tông cốt thép có lỗ mở ở sườn dầm. T2019-CT-029 (2019-2020)
Tính tấm composite trên nền đàn hồi không đồng nhất bằng phương pháp giải tích. T2019-CT-051 (2019-2020)
Nghiên cứu khả năng dính bám của bê tông Geopolymer khi bị xâm thực. T2019-CT-025 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn