Tạ Quốc Việt

Tạ Quốc Việt

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

vietgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Tạ Quốc Việt Đỗ Văn Bình NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ CHỊU NÉN CỦA CỘT NGẮN THÉP THÀNH MỎNG TIẾT DIỆN TỔ HỢP TỪ THÉP TẤM VÀ ỐNG. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 34 (2021)
Tạ Quốc Việt Đỗ Văn Bình NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CHỊU NÉN CỦA CỘT NGẮN THÉP THÀNH MỎNG TIẾT DIỆN TỔ HỢP TỪ THÉP TẤM VÀ ỐNG NHỒI BÊ TÔNG. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 34 (2021)
Tạ Quốc Việt Đỗ Văn Linh NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CHỊU NÉN CỦA CỘT NGẮN THÉP THÀNH MỎNG TIẾT DIỆN TỔ HỢP. Cầu đường Việt Nam 6-2020 (2020)
Tạ Quốc Việt Đỗ Văn Bình Nghiên cứu ứng xử chịu nén của cột ngắn thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấm và ống.. Tạp chí Giao Thông Vận Tải (2018)
Tạ Quốc Việt Đỗ Văn Bình Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấ và ống. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 06 (2018)
Tạ Quốc Việt "Cải tiến tính toán liên kết bu lông chịu cắt dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm". Tạp chí cầu đường Việt Nam 07/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí tiêu chuẩn hoá công tác thiết kế và lắp dựng hệ giáo ngoài cho công trình cao tầng theo yêu cầu đảm bảo an toàn lao động. T2020-XD-004 (2020-2021)
Nghiên cứu hệ thống BWIM (Bridge Weigh-in-Motion) áp dụng trong công tác kiểm soát tải trọng xe quá tải. B2019_GHA-07 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định khả năng chịu nén của cột ngắn thành mỏng tổ hợp từ thép tấm và thép ống. T2019-XD-002 (2019-2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lưới dệt đến khả năng chống thấm của bản bê tông cốt lưới dệt chịu uốn hai phương.. T2018-XD-007 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn