Bùi Thị Thanh Vân

Bùi Thị Thanh Vân

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

vanthanhhvct@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Thị Thanh Vân Động cơ học tập và một số biện pháp thúc đẩy động cơ học tập tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải. Dạy và Học ngày nay Kỳ 1 - 06/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bùi Thị Thanh Vân CHIẾN LƯỢC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN THÀNH CÔNG VÀ SINH VIÊN KHÔNG THÀNH CÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. Kỷ yếu hội thảo và giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Bùi Thị Thanh Vân Nghiên cứu một số ứng dụng hỗ trợ dạy tiếng Anh trực tuyến. Hội Thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Bùi Thị Thanh Vân Một số chiến lược dạy kỹ năng nói tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Công trình trường ĐHGTVT. Giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Bùi Thị Thanh Vân Phạm Thị Bích Hạnh Nâng cao chất lượng học tiếng Anh thông qua việc xây dựng các cộng đồng học ngoại ngữ tại trường Đại học Giao thông Vận tải.. Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hoàng Thị Minh Phúc Phạm Thị Bích Hạnh Bùi Thị Thanh Vân Võ Thị Hồng Hà Tiếng Anh chuyên ngành Công trình. ĐHGTVT 3 (2017)
Vũ Thanh Hiền Bùi Thị Thanh Vân Bạch Thị Thanh Ngô Thị Kim Thanh Lê Thị Thúy Hồng Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế/ English for Economics. Đại học GTVT 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân đối với việc học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. T2021-CB-001 (2021)
Nghiên cứu xây dựng các mô hình cộng đồng học tiếng Anh trong trường Đại học Giao thông Vận tải góp phần đáp ứng chuẩn đầu ra B1 theo khung năng lực Châu Âu. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn