Nguyễn Thế Vinh

Nguyễn Thế Vinh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0982161132
thevinhbn@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen The Vinh Pham Ky Anh A novel projection method for split feasibility problems with applications to compressive sensing. Computational and Applied Mathematics 42 (2023)
Nguyen The Vinh Yeol Je Cho Le Anh Dung Pham Thi Hoai A New Inertial Self-adaptive Gradient Algorithm for the Split Feasibility Problem and an Application to the Sparse Recovery Problem. Acta Mathematica Sinica, English Series 39, 2489–2506 (2023) (2023)
Pham Ky Anh Duong Viet Thong Nguyen The Vinh Improved inertial extragradient methods for solving pseudo-monotone variational inequalities. Optimization 71 (2022), Issue 3 (2022)
Nguyen The Vinh Ngo Thi Thuong A relaxed version of the gradient projection method for variational inequalities with applications. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica Vol 67, No 1 (2022) (2022)
Nguyen The Vinh Pham Thi Hoai Ngo Thi Thuong Golden ratio algorithms for solving equilibrium problems in Hilbert spaces. Journal of Nonlinear and Variational Analysis Volume 5, Issue 4 (2021)
Duong Viet Thong Yeol Je Cho Nguyen The Vinh New strong convergence theorem of the inertial projection and contraction method for variational inequality problems. Numerical Algorithms 84 (2020)
Phan Quoc Khanh Duong Viet Thong Nguyen The Vinh Versions of the Subgradient Extragradient Method for Pseudomonotone Variational Inequalities. Acta Applicandae Mathematicae 170 (2020)
Aviv Gibali Dang Thi Mai Nguyen The Vinh A new relaxed CQ algorithm for solving split feasibility problems in Hilbert spaces and its applications. Journal of Industrial & Management Optimization April 2019 (2019)
Duong Viet Thong Yeol Je Cho Nguyen The Vinh Accelerated subgradient extragradient methods for variational inequality problems. Journal of Scientific Computing 80 (2019), (2019)
Gabor Kassay Nguyen The Vinh Trinh Ngoc Hai Coupling Popov\'s algorithm with subgradient extragradient method for solving equilibrium problems. Journal of Nonlinear and Convex Analysis Vol. 19(6) (2018)
Nguyen The Vinh Pham Ky Anh Vu Tien Dung A new self-adaptive CQ algorithm with an application to the LASSO problem. Journal of Fixed Point Theory and Applications Vol. 20(4) (2018)

Bài báo quốc tế khác

Le Dung Muu Nguyen The Vinh An inertial extragradient algorithm for solving pseudomonotone equilibrium problems. Acta Mathematica Vietnamica 44 (2019), (2019)
Nguyen The Vinh Trinh Ngoc Hai Two new splitting algorithms for equilibrium problems. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas 111(2017) (2017)
Nguyen The Vinh Pham Thi Hoai Vector equilibrium problems for multifunctions in topological semilattice spaces. Fixed Point Theory 18 (2017) (2017)
Nguyen The Vinh Pham Thi Hoai Some subgradient extragradient type algorithms for solving split feasibility and fixed point problems. Mathematical Methods in the Applied Sciences Volume 39, Issue 13, 15 September 2016, Pages 3808–3823 (2016)
Nguyen The Vinh Pham Thi Hoai New results on system of generalized quasi-Ky Fan inequalities with set-valued mappings in topological semilattice spaces. Journal of Systems Science and Complexity 11424 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thế Vinh Phương pháp CQ quán tính tổng quát giải bài toán chấp nhận tách. Thực trạng, giải pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu một số phương pháp hữu hiệu giải bài toán chấp nhận tách và ứng dụng . T2023-CB-001 (2023)
Nghiên cứu các phương pháp hữu hiệu giải bài toán bất đẳng thức biến phân. T2019-CB-014 (2019-2020)
Một số phương pháp mới giải bài toán chấp nhận tách và ứng dụng. T2018-CB-002 (2018)
Nghiên cứu về sự tồn tại và phương pháp nghiệm đối với bài toán cân bằng. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn