Trần Danh Hợi

Trần Danh Hợi

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

tdhoi@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

- Vật liệu và công nghệ bảo trì đường ô tô.
- Vật liệu và kết cấu nền mặt đường ô tô.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lương Xuân Chiểu Trần Danh Hợi Nguyễn Chí Công Nguyễn Trịnh Trọng Phụng Nguyễn Tấn Lai Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến cường độ chịu nén và cường độ kéo khi uốn của bê tông xi măng làm mặt đường cất, hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 5/2023 (2023)
Trần Danh Hợi Hoàng Đăng Sơn Đánh giá khả năng kháng nứt của bê tông nhựa chặt sử dụng phụ gia Styrence-Butadiene-Styrence (SBS) và Tafpack-Premium (TPP) trộn trực tiếp với cốt liệu nóng. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 5/2023 (2023)
Trần Danh Hợi Trần Thị Cẩm Hà Lương Xuân Chiểu Phân cấp nhựa đường theo đặc tính làm việc sử dụng thí nghiệm từ biến – phục hồi ứng suất lặp (MSCR) đối với một số loại nhựa đường cải tiến ở Việt Nam . Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 4/2023 (2023)
Trần Danh Hợi Đặng Minh Tân Phân tích kết cấu mặt đường mềm với lớp mặt dưới và móng trên sử dụng đá - nhựa cường độ cao. Tạp chí giao thông vận tải tháng 4 năm 2021 (2021)
Cù Việt Hùng Nguyễn Quang Phúc Lương Xuân Chiểu Trần Danh Hợi Nghiên cứu thực nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá - vữa nhựa (SMA) sử dụng phụ gia xơ dừa ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 3/2021 (2021)
Đặng Minh Tân Trần Danh Hợi Nghiên cứu quy luật thời gian xe đến thực tế với dòng giao thông hỗn hợp trên một số tuyến đường đô thị ở Hà Nội. Tạp chí Khoa học GTVT s? 72.5 (2021)
Trần Danh Hợi Dự báo tuổi thọ lún và mỏi của kết cấu mặt đường mềm sử dụng tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm của Ấn Độ. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 4 năm 2020 (2020)
Trần Danh Hợi Trần Thị Cẩm Hà Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp móng cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng đến tuổi thọ của kết cấu mặt đường mềm ở Việt Nam. Tạp chí giao thông vận tải Tháng 12 năm 2020 (2020)
Trần Danh Hợi Nguyễn Quang Phúc Phân tích một số kết cấu mặt đường cấp cao ở Việt Nam theo phương pháp cơ học thực nghiệm. Tạp chí Giao thông Vận tải tháng 1+2/2019 (2019)
Trần Danh Hợi DỰ BÁO MÔ ĐUN PHỨC ĐỘNG CỦA HỖN HỢP ĐÁ – NHỰA CHẶT TỪ TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA NHỰA ĐƯỜNG. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 5/2018 (2018)
Trần Danh Hợi Trần Thị Kim Đăng Nghiên cứu mô đun động của hỗn hợp đá - nhựa chặt sử dụng làm lớp móng của kết cấu áo đường mềm. Tạp chí Cầu Đường s? 10-2017 10-14 (2017)
Trần Danh Hợi Nguyễn Quang Tuấn Lương Xuân Chiểu Nguyễn Quang Phúc Mô phỏng mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng mô hình 2S2P1D. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 8/2017 89-92 (2017)
Trần Danh Hợi Bùi Xuân Cậy Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá - nhựa chặt sử dụng làm lớp móng của kết cấu áo đường mềm. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 9/2017 41-45 (2017)
Trần Danh Hợi Trần Thị Kim Đăng Lựa chọn cấp phối cốt liệu cho thiết kế hỗn hợp đá - nhựa chặt theo phương pháp Bailey. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 10/2016 44-46 (2016)
Trần Thị Kim Đăng Trần Danh Hợi Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về đặc tính từ biến của mẫu hỗn hợp ATB và mẫu hai lớp ATB-Bê tông asphalt. Tạp chí Cầu Đường s? 4-2015 8-10 (2015)
Nguyễn Quang Phúc Trần Danh Hợi Phân tích kết cấu mặt đường bê tông asphalt dưới tác dụng của tải trọng xe chạy. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 3/2013 trang 30-33 + trang 23 (2013)
Bùi Xuân Cậy Trần Danh Hợi Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa có cốt tăng cường. Tạp chí Khoa học GTVT s? 32 108-113 (2010)
Trần Danh Hợi Bùi Xuân Cậy Kết quả nghiên cứu bước đầu về bê tông nhựa nóng có sử dụng các mảnh cao su nhỏ nghiền từ lốp ô tô phế thải . Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 4/2010 37-40 (2010)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Chu Tien Dung Tran Danh Hoi Gap Acceptance at U-turn Median Openings – A Case Study in Hanoi, VietNam. The 14th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) (2021)
Nguyen Quang Tuan Tran Danh Hoi Analyzing the results of complex modulus tests on bitumens using dynamic shear rheometer. The 2016 international Conference on Substainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lã Văn Chăm Nguyễn Huệ Chi Nguyễn Anh Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Trần Danh Hợi xây dựng đường ô tô. GTVT 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển mô hình xác suất trong dự báo hư hỏng kết cấu mặt đường ô tô. T2024-CT-005TĐ (2024-2025)
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để ổn định và giảm thiểu sa bồi luồng tàu qua các cửa sông Hậu. CT.2022.01.GHA.06 (2022-2023)
Phân tích, đánh giá kết cấu áo đường mềm cấp cao sử dụng lớp móng cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng và bê tông nhựa bán rỗng ở Việt Nam.. T2023-CT-040 (2023)
Nghiên cứu tình trạng vượt đèn đỏ của thanh, thiếu niên trên địa bàn Hà Nội. T2023-CT-032 (2023)
Nghiên cứu tính chất lưu biến của nhựa đường sử dụng thí nghiệm từ biến - phục hồi ứng suất lặp (MSCR) . T2022-CT-014 (2022)
Vật liệu rỗng với độ rỗng kép: mô hình hoá và mô phỏng hoá đa cấp độ. 107.02-2017.310 (2018-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỉ lệ trộn phụ gia SBS đến một số đặc tính cơ lý của nhựa đường 60/70. T2019-CT-035 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đường mềm bền vững ở Việt Nam. T2020-CT-009 (2020)
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỖ VÀ ĐI NHẰM GIẢM ÙN TẮC, Ô NHIỄM VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. T2018-CT-053 (2018)
Đánh giá chất lượng đầm nén mẫu bê tông asphalt sử dụng các phương pháp và công nghệ đầm nén khác nhau trong phòng thí nghiệm. T2018-CT-049 (2018)
Nghiên cứu xác định tham số mưa dùng để tính toán lưu lượng thiết kế công trình thoát nước trên đường trong điều kiện biến đổi khí hậu ở khu vực miền Bắc. T2018-CT-055 (2018)
Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá vai trò của bộ khung cốt liệu thô trong việc hình thành và phát triển biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông nhựa. T2018-CT-054 (2018)
Nghiên cứu mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng máy Dynamic Shear Rheometer. (2017)
Nghiên cứu mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng máy Dynamic Shear Rheometer. T2017-CT-78 (2017)
Nghiên cứu xác định thành phần và một số chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá – nhựa cường độ cao làm móng đường ô tô.. (2016)
Nghiên cứu thực nghiệm tính chất cơ lý của thành phần vữa nhựa trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn