Trần Quang Thanh

Trần Quang Thanh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

thanhtq@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dadong Ni Xiaomin Qian Tran Quang Thanh Li Hao Transmit Power Minimization for Downlink Multi-Cell Multi-Carrier NOMA Networks. IEEE Communications Letters 22(12) (2018)

Bài báo quốc tế khác

Tran Quang Thanh Trinh Quang Khai Li Hao A comprehensive research on exponential smoothing methods in modeling and forecasting cellular traffic. Concurrency and Computation: Practice and Experience Special Issue Paper (2019)
Xiaomin Qian Tran Quang Thanh Li Hao Dadong Ni Power Allocation for Downlink NOMA Heterogeneous Networks. IEEE ACCESS Volume 6 (2018)
Dadong Ni Tran Quang Thanh Li Hao Xiaomin Qian Hard Fusion Based Spectrum Sensing over Mobile Fading Channels in Cognitive Vehicular Networks. Sensors Sensors 20 (2018)
Tran Quang Thanh Trinh Quang Khai Li Hao Cellular Network Traffic Prediction using Exponential Smoothing Methods. Journal of Information and Communication Technology 18(1) (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Quang Thanh Các công nghệ cốt lõi trong chuyển đổi chính phủ số. Thông tin & truyền thông Số 5 - Tháng 5/2021 (2021)
Trịnh Quang Khải Trần Quang Thanh Yêu cầu và thách thức đối với hệ thống thông tin di động 5G. Thông tin và Truyền thông 568 (758) (2019)
Trịnh Quang Khải Trần Quang Thanh Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường tốc độ cao tới chiến lược lập biểu cho đường xuống hệ thống LTE. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Trần Quang Thanh 6Lo – Giao thức kế tiếp của 6LoWPAN. Thông tin và truyền thông 559 (749) (2018)
Trần Quang Thanh Trịnh Hồng Hải Cải thiện chất lượng dịch vụ (QoS) trong mạng tùy biến phương tiện (VANET). Thông tin và truyền thông 561(751) (2018)
Trần Quang Thanh Trịnh Hồng Hải Giao thức Mobile IPv6 cho các ứng dụng IoT trong thành phố thông minh. Thông tin và truyền thông 562(752) (2018)
Trần Quang Thanh Áp dụng IPv6 cho mạng y tế cộng đồng dựa trên Internet vạn vật (IoT). Thông tin và truyền thông 563 (753) (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Quang Thanh Energy-Spectral Efficiency Tradeoff of Downlink NOMA System with Fairness Consideration. 2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring) (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng và đề xuất xây dựng kiến trúc giao thông thông minh (ITS) cho các đô thị lớn ở Việt Nam. CT.2019.05.01 (2019-2021)
Xây dựng mô hình dự báo lưu lượng thoại và dữ liệu cho mạng không dây dựa trên các phương pháp làm mịn theo hàm số mũ. T2019-DT-002 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn