Phạm Xuân Tích

Phạm Xuân Tích

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

tichpx@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Le Thi Thuy Nga Pham Xuan Tich Nguyen Thanh Hai Multi-task control of swarm robot with double integral model. Transport and Communications Science Journal Tạp chí KHCNGTVT số 74.4 (2023)
Hoàng Văn Thông Phạm Xuân Tích MỘT THUẬT TOÁN TIẾN HÓA ĐA MỤC TIÊU PHÁT HIỆN CỘNG ĐỒNG TRONG MẠNG XÃ HỘI. Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)
Nguyễn Văn Nghĩa Phạm Xuân Tích Xây dựng hệ thống đánh giá trực tuyến kĩ năng lập trình của sinh viên các ngành Điện và Công nghệ thông tin trường Đại học Giao thông vận tải. Giao dục 442 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lương Thái Lê Phạm Xuân Tích Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXIII. Hội thảo Khoa học lĩnh vự Công nghệ thông tin - Cơ khí (2022)
Pham Xuan Tich Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Complex Network Analysis of Bus Network in Hanoi, Vietnam. 12th International Conference of Eastern Asia Society For Transportation Studies (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển mô hình học sâu đọc chỉ số đồng hồ đo nước sạch hộ gia đình. T2023-CN-001 (2023)
Nghiên cứu phát triển một số thuật toán phát hiện cộng đồng trên mạng xã hội. T2018-CN-002 (2018)
Nghiên cứu xây dựng môi trường kiểm tra lập trình trực tuyến cho đối tượng sinh viên ĐH GTVT. T2018-DT-008 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn