Lê Thùy Linh

Lê Thùy Linh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải và du lịch, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

lethuylinhgtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thùy Linh Xu hướng ứng dụng công nghệ trong logistics hàng không trên thế giới và thực trạng ứng dụng tại Việt Nam. Tạp chí công thương số 27 (2021)
Lê Thùy Linh Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động phục vụ kỹ thuật sân đỗ trong vận tải hàng không & thực trạng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 5/2017
Lê Thùy Linh Đề xuất tiêu chí đánh giá năng lực cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động logistics của cảng hàng không sân bay. Tạp chí công thương

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Thuy Linh Nguyen Thanh Chuong Ha Thanh Tung Nguyen Minh Hieu Challenges to Development of Bus System -Evidence from a Comparative Analysis of Surveys in Hanoi. “Transportation for A Better Life: Mobility and Road Safety Managements” (2017)
Lê Thùy Linh Giải pháp tăng cường quản lý đối với hoạt động của loại hình taxi công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thanh Chương Lê Thùy Linh Trần Văn Giang Điều tra kinh tế. Giao thông vận tải 2 (2019)
Nguyễn Thị Phương Lê Thùy Linh Bài giảng Tổ chức vận tải hàng không F1. 3 (2019)
Nguyễn Thị Phương Lê Thùy Linh Cơ sở vật chất vận tải hàng không. Đại học giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu hoàn thiện công tác trợ giá vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. T2020-KT-018 (2020-2021)
Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng ô tô ở Việt Nam. T2020-KT-014 (2020-2021)
Nghiên cứu xu hướng phát triển dịch vụ logistics trong vận tải hàng không và đề xuất giải pháp ứng dụng cho hãng hàng không Việt Nam. T2021-KT-013 (2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Giải pháp phát triển dịch vụ logistics hàng không cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. T2019-KT-017 (2019-2020)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về thương mại điện tử trong kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam. (2017)
Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kỹ thuật mặt đất nhằm đảm bảo an toàn trong vận tải hàng không. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn