Phạm Trọng Hòa

Phạm Trọng Hòa

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

phamhoamxd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Jurgen Weber Pham Trong Hoa Nguyen Dinh Tu Theoretical, simulation and experimental investigation of 1D hybrid pressure distribution for internal gear motors and pumps. Journal of Mechanical Science and Technology (JMST) 34 (1) (20 (2020)
Pham Trong Hoa Hybrid method to analysis the dynamic behavior of the ring gear for the internal gear motors and pumps. Journal of Mechanical Science and Technology (JMST) 33 (2) (20 (2019)
Jurgen Weber Pham Trong Hoa Theoretical and experimental analysis of the effect of misaligned ring gear on performance of internal gear motors/pumps. Journal of Mechanical Science and Technology (JMST) 33 (9) (20 (2019)
Jurgen Weber Lutz Muller Pham Trong Hoa Nguyen Dinh Tu Numerical and experimental analysis of hybrid lubrication regime for internal gear motor and pump . Journal of Mechanical Science and Technology (JMST) 33 (10) (2 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Pham Trong Hoa Nguyen Dinh Tu Stability of the Internal Gear Motor and Pump: Single-Valued and Interval Analysis Technique. International Journal of Fluid Machinery and Systems ISSN 1882-9554 Vol. 13 No. 2 April-Jun (2020)
Jurgen Weber Lutz Mueller Nguyen Thanh Cong Pham Trong Hoa Nguyen Dinh Tu Experimental Study of Micro Vibration of the Ring Gear in Internal Gear Motor and Pump Under Unstable Working Condition. Lecture Notes in Networks and Systems Vol 104 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đỗ Viết Long Phạm Trọng Hòa Trương Văn Thuận Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển quan sát cho con lắc ngược. Tạp chí Cơ khí Việt Nam ISSN 2615-9910 3 (2022)
Trương Văn Thuận Phạm Trọng Hòa Đỗ Viết Long Nghiên cứu bộ điều khiển PID mờ cho hệ truyền động servo. Tạp chí Cơ khí Việt Nam ISSN 2615-9910 3 (2022)
Phạm Trọng Hòa Tính toán lựa chọn cẩu nâng hạ và lắp đặt máy khoan hầm TBM tại ga S9 tuyến tàu điện ngầm line 3 Hà Nội. Giao thông vận tải 12 (2022)
Phạm Trọng Hòa Hydrostatic Pressure Distribution of Oil Lubrication Film for Internal Gear Motors and Pumps: Solution of Resistance Network. JST: Smart Systems and Devices 1 (2021)
Phạm Trọng Hòa Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài vành khăn đến quỹ đạo và phân bố áp suất trong bơm bánh răng ăn khớp trong. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 12 (2021)
Phạm Trọng Hòa Nghiên cứu xác định quỹ đạo chuyển động của vành răng trong bơm bánh răng ăn khớp trong làm việc ở bốn chế độ. 12 (2021)
Phạm Trọng Hòa Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ và áp suất đến phân bố áp suất thủy động và thủy tĩnh trong màng dầu bôi trơn của bơm bánh răng ăn khớp trong. (2020)
Phạm Trọng Hòa Nguyễn Đình Tứ Nguyễn Văn Dũng Cơ sở lựa chọn thiết bị phục vụ lắp dựng turbine điện gió tại Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 7/2019 (2019)
Nguyễn Văn Thuyên Phạm Trọng Hòa Vũ Hoàng nghiên cứu xác định tốc độ quay hợp lý của máy lọc dầu thủy lực kiểu li tâm. giao thông vận tải 11 (2019)
Phạm Trọng Hòa An Approach to Determine the Stable Operating Area for Internal Gear Motors and Pumps Based on Safe Lubrication Oil Film Thickness. Journal of Science & Technology 138 (2019) (2019)
Phạm Trọng Hòa Tính toán phân bố tải trọng lên các cẩu khi nâng hạ và lật hàng trong trường hợp cẩu song song. 1+2

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Trong Hoa An Experimental Study on Stick-Slip Characteristics of Pneumatic Cylinders. AUN/SEED-Net Joint Regional Conference in Transportation, Energy and Mechanical Manufacturing Engineering (2022)
Pham Trong Hoa Modeling and Control of a 4 MW Wind Turbine with Hydrostatic Transmission. AUN/SEED-Net Joint Regional Conference in Transportation, Energy and Mechanical Manufacturing Engineering (2022)
Nguyễn Mạnh Hùng Phạm Trọng Hòa Mô hình toán mô tả quỹ đạo chuyển động của trục trong ổ trục của bơm bánh răng ăn khớp trong. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Pham Trong Hoa Nguyen Manh Hung NUMERICAL CALCULATION OF DYNAMIC STIFFNESS AND DAMPING COEFFICIENTS OF OIL LUBRICATION FILM IN INTERNAL GEAR MOTORS AND PUMPS. The 12th International Fluid Power Conference (2020)
Phạm Trọng Hòa Nguyễn Đình Tứ Cơ sở lựa chọn thiết bị nâng hạ phục vụ lắp dựng các trang trại điện gió trên bờ (Onshore) tại Việt Nam. HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (2019)
Phạm Trọng Hòa Nguyễn Thiết Lập Nguyễn Văn Kựu Ngô Ích Long NUMERICAL ANALYSIS OF EFFECT OF GEOMETRIC PARAMETERS ON HYBRID PRESSURE DISTRIBUTION IN INTERNAL GEAR MOTOR AND PUMP. Hội nghị khoa học và công nghệ cơ khí động lực lần thứ XII (2019)
Phạm Trọng Hòa Thái Hà Phi Trần Xuân Bộ Trương Văn Thuận NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ KẾT CẤU VÀ THÔNG SỐ KHAI THÁC ĐẾN QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG CỦA VÀNH RĂNG TRONG BƠM VÀ MÔ TƠ BÁNH RĂNG ĂN KHỚP TRONG. Hội nghị khoa học và công nghệ cơ khí động lực lần thứ XII (2019)
Nguyen Thuy Chi Vu Van Trung Pham Trong Hoa Nguyen Anh Ngoc An approach to analyze the threshold stability of internal gear motors and pumps. International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Trọng Hòa Jürgen Weber Cơ sở truyền động và điều khiển thủy lực: Lý thuyết và bài tập. Khoa học Kỹ thuật 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phát triển phương pháp tính toán phân bố áp suất thủy tĩnh và thủy động trong màng dầu ở chế độ bôi trơn hỗn hợp: Ví dụ ứng dụng tính toán cho bơm bánh răng ăn khớp trong. . 107.03-2019.17 (2019-2021)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực. B2006-04-18TÐ B? GTVT (2013-2014)
Nghiên cứu động lực học bơm tự động điều chỉnh lưu lượng trong hệ thống truyền động thủy lực. T2012 - CK – 44 (2014)
Nghiên cứu các thông số động lực học hệ thống truyền động thủy lực bộ công tác chèn trên máy chèn đường ray loại 08-8GS. T2012 - CK – 44 (2012)
Ứng dụng phần mềm Working model 2D mô phỏng quá trình làm việc của máy đào một gầu truyền động thủy lực phục vụ giảng dạy môn học máy làm đất. T2008 - CK – 53 (2008)
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong tính toán thiết kế một số máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng tiêu biểu. B2006-04-18TÐ B? GD&ÐT (2006-2007)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

09/2020 - 04/2021
Phạm Văn Hĩu Thạc Sĩ
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỐ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐỘ CỨNG VÀ GIẢM CHẤN CỦA MÀNG DẦU BÔI TRƠN TRONG BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP TRONG
04/2020 - 03/2021
Trần Ngọc Hiếu Thạc Sĩ
nghiên cứu tính toán, xác định giá trị của các hệ số độ cứng và hệ số giảm chấn của màng dầu là rất cần thiết, nó là cơ sở để tiến hành nghiên cứu động lực học của các chi tiết quay trong động cơ.
03/2020 - 10/2020
Trần Minh Mẫn Thạc sĩ
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán xác định quỹ đạo chuyển động của vành răng trong bơm bánh răng. Trên cơ sở đó, tiến hành đánh giá và phân tích ảnh hưởng của thông số kết cấu và thông số khai thác đến quỹ đạo chuyển động, chiều dầy màng dầu nhỏ nhất cũng như độ lệch tâm lớn nhất của vành răng. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các kiến nghị sử dụng hợp lý trong các điều kiện làm việc khác nhau, ngoài ra, nó cũng là cơ sở để đề xuất các giải pháp kỹ thuật tránh hiện tượng tiếp xúc trực tiếp qua đó giảm mài mòn và tăng tuổi thọ của bơm bánh răng nói riêng và hệ thống truyền động thủy lực trên ô tô nói chung.

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn