Lê Toàn Thắng

Lê Toàn Thắng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

toanthang.gtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

1. Kết cấu thép máy xây dựng; 2. Truyền động thủy lực trên máy xây dựng; 3. Robotic và exoskeleton

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Le Toan Thang Effect Valuation of Passive Exoskeleton for Overhead Work. SSRG International Journal of Mechanical Engineering, ISSN: 2348–8360 Volume 10 Issue 4 (2023)
Le Toan Thang Evaluation of a Passive Robot Arm for Overhead Work: Experimental Approach. SSRG International Journal of Mechanical Engineering Volume 9 Issue 4, 1-10, April 2022 1-10 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Thái Hà Phi Lê Toàn Thắng Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của xe hút bùn phục vụ công tác nạo vét hệ thống thoát nước trong các đô thị ở Việt Nam. Tạp chí Giao Thông Vận Tải 6, tháng 6 40 (2012)
Nguyễn Văn Vịnh Lê Toàn Thắng Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công thân khớp nối treo thanh kelly của máy khoan cọc nhồi KH125-3 trên máy CNC. Tạp chí Khoa học GTVT 32, tháng 11 112 (2010)
Nguyễn Văn Vịnh Lê Toàn Thắng Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống thủy lực di chuyển thiết bị thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực kiểu đà giáo di động dạng dàn (MSS). Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 12, tháng 11 93 (2005)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Toàn Thắng Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả của cánh tay rô bốt bị động cho công việc nâng vật trên cao. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích. B2011-04-01 (2011-2013)
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị gia công chế thử phục vụ việc chế tạo các chi tiết Máy xây dựng - Xếp dỡ phù hợp với điều kiện công nghệ Việt Nam. EEC 8.8 (2010-2011)
Nghiên cứu ổn định của hệ cần trục phao nổi khi làm việc trên sông ngòi kênh rạch vùng đồng bằng Nam bộ theo quan điểm động lực học. B2008-04-82 (2008-2010)
Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán kết cấu thép cột hở trong tính toán kết cấu thép Máy xây dựng. T2008-CK-54 (2008)
Nghiên cứu lựa chọn thông số đầm lèn hợp lý khi thi công lớp móng đường bộ và đường giao thông nông thôn bằng cấp phối đồi vùng trung du Bắc bộ. B2009-04-103 (2009-1010)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn