Nguyễn Hoàng Mai

Nguyễn Hoàng Mai

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế bưu chính viễn thông, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hoàng Mai Nghiên cứu các thách thức và rào cản đến xu hướng sử dụng xe điện trong dịch vụ giao hàng chặng cuối tại Việt Nam . Công thương số 14 - tháng 6/2022 (2022)
Nguyễn Hoàng Mai Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp tăng cường kết nối các phương thức vận tải tại Việt Nam. Công thương 11- tháng 5/2021 (2021)
Dương Hữu Tuyến Vũ Ngọc Tú Nguyễn Hoàng Mai Dương Thị Hông Yến Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh dịch vụ logistics của Tổng Công ty Bưu điện VN. Tạp Chí Công Thương 7/2019 (2019)
Nguyễn Hoàng Mai Nguyễn Thị Như MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM LOGISTICS Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại Tổng công ty bưu điện Việt Nam (VNPost). T2019-KT-001 (2019-2020)
Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận - vận tải ở Việt Nam từ các hiệp định thương mại tự do.. T2020-KT-003 (2020)
Nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý khách hàng doanh nghiệp của Tổng công ty viễn thông MobiFone. T2018-KT-002 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn