Cao Thị Mai Hương

Cao Thị Mai Hương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

huongketcau@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Cao Thị Mai Hương Phạm Văn Phê Nguyễn Duy Tiến Bùi Tiến Thành Nguyễn Đức Bình Comparison of Inelastic Moment Resistances of Rolled Steel Beams Based on Different Specifications and A Numerical Study. Transport and Communications Science Journal Vol 73 (2022)
Cao Thị Mai Hương XÂY DỰNG LỜI GIẢI GIẢI TÍCH TÍNH TOÁN SỨC KHÁNG UỐN ĐÀN DẺO CỦA DẦM GIA CƯỜNG TẤM DÁN. Giao thông vận tải 6 (2021)
Cao Thị Mai Hương Tính toán dầm BTCT có mở lỗ nhỏ. Giao thông vận tải 4 (2019)
Cao Thị Mai Hương Các phương pháp tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên theo 22TCN272-05. Giao thông vân tải 4 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Văn Dinh Đào Sỹ Đán Bùi Thanh Quang Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Ngọc Lâm Cao Thị Mai Hương Kết cấu bê tông cốt thép . Giao Thông vận tải 3 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu số ảnh hưởng của ứng suất dư và biến dạng ban đầu tới sức kháng uốn của dầm thép hình chữ I và một số giải pháp khắc phục. T2021-CT-038 (2021)
Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn khảo sát và thiết kế, thi công và nghiệm thu, quản lý khai thác và bảo trì cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-10NV (2018-2020)
Nghiên cứu tính toán thiết kế dầm bê tông cốt thép có lỗ mở ở sườn dầm. T2019-CT-029 (2019-2020)
Tính dao động tự do ngẫu nhiên của tấm uốn có khối lượng phân bố ngẫu nhiên không gian bằng phương pháp phân tích đẳng hình học.. T2018-CT-008 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn