Nguyễn Văn Trường

Nguyễn Văn Trường

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quy hoạch và QLGTVT, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

An Minh Ngoc Le Thu Huyen Hiroaki Nishiuchi Nguyen Van Truong A comparative study on travel mode share, emission, and safety in five Vietnamese cities. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research 20 (2021)
Nguyen Van Truong Sunkyung Choi Tetsuo Shimizu Takeshi Kuriharac Accommodation statistics: the current issues and an innovation. Current Issues in Tourism Volume 25, 2022 - Issue 11 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn