Quách Duy Trường

Quách Duy Trường

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

duytruongquach@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Vật liệu từ tính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Duc Thang Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Chu Tien Dung Quach Duy Truong Nguyen Tuan Son Doan Thi Thuy Phuong Synthesis and Properties of Magnetic - Semiconductor Fe3O4/TiO2 Heterostructure Nanocomposites for Applications in Wastewater Treatment. Journal of Magnetics 25(1) (2020)
Quach Duy Truong Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Doan Thi Thuy Phuong Kyung-Min Lee Jong-Ryul Jeong Namdong Kim Hyun-Joon Shin Chu Tien Dung Nguyen Tuan Son Microscopic origin of asymmetric magnetization reversal of Co/Pt multilayers with perpendicular magnetic anisotropy. Current Applied Physics 20 (2020)
Duc-The Ngo Dong-Hyun Kim Chu Tien Dung Quach Duy Truong Correlation of hysteresis loop and domain structure of CoFeB/Pd multilayer at various temperatures. Physica B: Condensed Matter 557 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Je-Ho Shim Quach Duy Truong Dong-Hyun Kim Hyun-Joon Shin Namdong Kim Jong-Ryul Jeong Kyung-Min Lee Dong Eon Kim Djati Handoko Duc-Thang Pham Nanometer-scale local probing of X-ray absorption spectra of Co/Pt multilayerfilm. Physica B 532 (2018)
The-Long Phan Quach Duy Truong Dong-Hyun Kim Sang-Hyuk Lee Seung-Young Park Duc-The Ngo Duc-Thang Pham Minor hysteresis patterns with a rounded/sharpened reversing behavior in ferromagnetic multilayer. Scientific Reports 8:4461 (2018)
Tran Thi Hong Quach Duy Truong Chu Tien Dung Dong Hyun Kim Nguyen Hoang Nam Luu Manh Quynh Sai Cong Doanh Synthesis of Bifunctional Fe3O4@SiO2-Ag Magnetic–Plasmonic Nanoparticles by an Ultrasound Assisted Chemical Method. Journal of Electronic Materials 46 (2017)
Kyung-Min Lee Quach Duy Truong Jong-Ryul Jeong Dong-Hyun Kim Duc-Thang Pham Microscopic investigation of the magnetic saturation process for Co/Pt multilayers. Journal of the Korean Physical Society 69 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Quách Duy Trường MAGNETIC PROPERTIES AND DOMAIN STRUCTURE OF CoFeB/Pd MULTILAYERS WITH PERPENDICULAR MAGNETIC ANISOTROPY. Vietnam Journal of Science and Technology 57 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Quách Duy Trường Đoàn Thị Thúy Phượng TÍNH CHẤT TỪ VÀ CẤU TRÚC ĐÔ MEN TỪ CỦA HỆ MÀNG MỎNG ĐA LỚP Co/Pt. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Quách Duy Trường NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ MÀNG MỎNG ĐA LỚP COFEB/PD. Thực trạng, giải pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Quách Duy Trường SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐƯỜNG CONG TỪ TRỄ VÀO TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TỪ TRƯỜNG CỦA MÀNG MỎNG ĐA LỚP CoFeB/Pd. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019) (2019)
Quách Duy Trường Chu Tiến Dũng Phạm Đức Thắng NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NANO BÁN DẪN ZnS:Mn BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SÓNG SIÊU M. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019) (2019)
Quách Duy Trường Chu Tiến Dũng Phạm Đức Thắng SỰ PHỤ THUỘC CỦA TỐC ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÁCH ĐÔ MEN THEO TỪ TRƯỜNG CỦA MÀNG MỎNG ĐA LỚP CoFeB/Pd. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019) (2019)
Nguyễn Tuấn Sơn Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Quách Duy Trường Marc Nguyễn Công Tú Fabrication of micro-supercapacitor electrodes on the flexible substrate by direct writing technique. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 11 - SPMS 2019 (2019)
Quách Duy Trường Kĩ thuật xử lý, nâng cao chất lượng hình ảnh trong nghiên cứu cấu trúc đô men từ. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Chu Tien Dung Doan Thi Thuy Phuong Quach Duy Truong Synthesis and characteristics of magnetic oxide - quantum dots nanocomposite. The 5th international Conference of Asian Union of Magnetics Societies (IcAUMS 2018) (2018)
Quach Duy Truong Electric field induced change in magnetization direction in 3d/PZT nanostructured composites. ACCMS - Theme Meeting on Multiscale Modelling of Materials for Sustainable Development (2018)
Phạm Đức Thắng Quách Duy Trường NGUỒN GỐC VI MÔ CỦA HIỆN TƯỢNG BÃO HÒA TỪ Ở TỪ TRƯỜNG CAO CỦA MÀNG MỎNG ĐA LỚP Co/Pt. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X (2017)
Bùi Đình Tú Quách Duy Trường Phạm Đức Thắng Nguyễn Thị Minh Hồng Nguyễn Doãn Thành Lê Việt Cường NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC NGUỒN VI NĂNG LƯỢNG VĨNH CỬU DỰA TRÊN VẬT LIỆU FePt. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X (2017)
Lê Việt Cường Bùi Đình Tú Quách Duy Trường Phạm Đức Thắng Nguyễn Thị Minh Hồng Nguyễn Doãn Thành NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC NGUỒN VI NĂNG LƯỢNG VĨNH CỬU DỰA TRÊN VẬT LIỆU FePt. Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 10 (SPMS2017) (2017)
Quach Duy Truong Magnetization dynamics of ferromagnetic films over wide ranges of timescale. International Symposium on Frontiers of Materials Science, 28-30 September 2016 (Hội thảo quốc tế về khoa học vật liệu, 28-30 tháng 9 năm 2016) (2016)
Quach Duy Truong Dynamics of Magnetic Saturation in Co/Pt Multilayers. International Symposium on Frontiers of Materials Science, 28-30 September 2016 (Hội thảo quốc tế về khoa học vật liệu, 28-30 tháng 9 năm 2016) (2016)
Quach Duy Truong Hexagonal Barium Ferrite Films Prepared by Ultrasonic Spray Pyrolysis Deposition for High Density Magnetic Recording Applications. International Symposium on Frontiers of Materials Science, 28-30 September 2016 (Hội thảo quốc tế về khoa học vật liệu, 28-30 tháng 9 năm 2016) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tính chất từ của hệ màng mỏng từ tính chứa Co dựa trên hiệu ứng quang từ.. T2023-CB-012 (2023)
Tính chất từ và cấu trúc đô men từ của một số màng mỏng chứa kim loại 3d. 103.02-2018.336 (2019-2021)
Nghiên cứu, chế tạo nano silica từ tro bay nhà máy nhiệt điện thử nghiệm ứng dụng trong chế tạo vật liệu cường độ cao. B2020-GHA-04 (2020-2021)
Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng. KYTH-66 (2018-2019)
Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng.. B2018 - GHA - 17 (2018-2019)
Nghiên cứu quá trình từ hóa và đảo từ và cấu trúc đô men từ của một số màng mỏng từ tính và màng mỏng đa pha.. 103.02-2015.80 (2016-2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn