Đàm Mỹ Hạnh

Đàm Mỹ Hạnh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

hanh.cnvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đàm Mỹ Hạnh Lê Minh Tuấn XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỪNG ĐỖ XE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ LORAWAN VÀ IOT. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 3 năm 2022 (2022)
Đàm Mỹ Hạnh TRUYỀN THÔNG BẰNG ÁNH SÁNG NHÌN THẤY VLC CHO MẠNG 6G. Tạp chí Thông tin và truyền thông Số 8 tháng 8 năm 2022 (2022)
Đàm Mỹ Hạnh TRUYỀN THÔNG UAV CHO MẠNG 5G VÀ CÁC MẠNG SAU 5G. Thông tin & Truyền thông 12 (2021)
Đàm Mỹ Hạnh Giải pháp backhaul và truy nhập hợp nhất cho mạng di động 5G. Tạp chí Thông tin và truyền thông số tháng 15 + 16 tháng 11 năm 2020 (2020)
Đàm Mỹ Hạnh Những giải pháp năng lượng cho IoT xanh.. Tạp chí Thông tin và truyền thông 570 (2019)
Đàm Mỹ Hạnh NOMA- Kỹ thuật đa truy nhập phi trực giao cho 5G. Tạp chí Thông tin và truyền thông 553(743) (2018)
Đàm Mỹ Hạnh LẬP MÔ HÌNH KÊNH VÔ TUYẾN VÀ DỰ ĐOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G. Tạp chí Khoa học GTVT 65 (2018)
Đàm Mỹ Hạnh SỰ TIẾN HÓA CỦA LTE CHO CÁC KẾT NỐI IOT. Tạp chí Thông tin và truyền thông số 562 (2018)
Đàm Mỹ Hạnh Những tính năng công nghệ mới trong LTE-Advanced Pro. Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông Kỳ 1 tháng 7/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Hoài Trung Đàm Mỹ Hạnh Giáo trình. Giao thông vận tải 2 (2020)
Trần Hoài Trung Đàm Mỹ Hạnh Võ Trường Sơn Giáo trình Truyền dẫn vô tuyến số. Giao thông vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng và đề xuất xây dựng kiến trúc giao thông thông minh (ITS) cho các đô thị lớn ở Việt Nam. CT.2019.05.01 (2019-2021)
Xây dựng mô hình quản lý bãi đỗ xe thông minh dựa trên công nghệ mạng LoRaWan và IoT. T2021-DT-004 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn