Bùi Thị Loan

Bùi Thị Loan

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

loancsht@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Thi Loan Nguyen Tien Dung Le Minh Cuong Nguyen Xuan Huy Bui Tan Trung Vasillis Sarhosis Mechanical behaviour of novel 'earth concrete' walls. International Journal of Masonry Research and Innovation No 4 (2022)
Bui Thi Loan A Si Larbi E Ferrier N Reboul Zakaria Ilyes Djamai Numerical study of composite material (FRP/TRC)-reinforced masonry walls under in-plane loading. Journal of Composite materials Online FIrst (2021)
Bui Tan Trung Nguyen Tien Dung bui quoc bao Bui Thi Loan Ali Limam Evaluation of seismic performance of rammed earth building and improvement solutions. Journal of Building Engineering 43(2021) (2021)
bui quoc bao bui tan trung Ali Limam Bui Thi Loan Out-of-plane behavior of rammed earth walls under seismic loading: Finite element simulation. Structures (2020)
Bui Thi Loan Assessing the Seismic Behavior of Rammed Earth Walls with an L-Form Cross-Section. Sustainability 11/2019 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Reboul nadege Bui Thi Loan Emanuelle Ferrier Amir Si Larbi Mechanical in-plane behaviour of masonry walls reinforced by composite materials: Experimental and analytical approaches. Journal of composite materials (2017)
A. Junes Bui Thi Loan Z. Mesticou Amir Si Larbi Experimental investigation of tensile fatigue behaviour of Textile- Reinforced Concrete (TRC): Effect of fatigue load and strain rate. Composite Structures 160 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Thị Loan EXPERIMENTAL STUDY ON THE BEHAVIOR OF EARTH CONCRETE WALL WITH OPENING UNDER INPLANE LOADING. số 3 (2023)
Bùi Thị Loan Nghiên cứu mô phỏng ứng xử chịu lún của kết cấu tường gạch xây bằng phương pháp phần tử rời rạc. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 33/2021 (2021)
Lê Minh Cường Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Tiến Dũng Bui Tan Trung NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ DƯỚI TẢI TRỌNG NÉN CỦA KẾT CẤU TƯỜNG BÊ TÔNG ĐẤT. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Đặng Việt Tuấn NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ TRONG MẶT PHẲNG CỦA KẾT CẤU TƯỜNG GẠCH ĐƯỢC GIA CƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG LƯỚI DỆT. Tạp chí Khoa học GTVT 57 (2017)
Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Đặng Việt Tuấn NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ TRONG MẶT PHẲNG CỦA KẾT CẤU TƯỜNG GẠCH ĐƯỢC GIA CƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG LƯỚI DỆT. Tạp chí khoa học GTVT 57
Bùi Thị Loan Đặng Việt Tuấn Mô hình hoá 3D ứng xử của tường gạch xây gia cường bởi vật liệu composite FRP chịu tác dụng của tải trọng trong mặt phẳng. Cầu đường VIệt Nam số 6 tháng 6/2018

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bùi Thị Loan Đặng Việt Tuấn Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử chịu lún của kết cấu tường gạch xây. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XVI (2022)
Bui Thi Loan Effects of Test Specimens on the Shear Behavior of Mortar Joints in Hollow Concrete Block Masonry. Lecture notes in Mechanical Engineering (2021)
Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Tiến Dũng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÊ TÔNG ĐẤT TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG NÔNG THÔN. Hội thảo CLB Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2020)
Bui Thi Loan Experimental study on behavior of Earth concrete walls under compression shear in plane loading. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyen Xuan Huy Bui Thi Loan Nguyen Tien Dung BEHAVIOR OF EARTH CONCRETE WALL UNDER SHEAR: FROM EXPERIMENTAL TO NUMERICAL APPROACH. International conference on architechture and civil engineering (ICACE2019) education intergration and sustainable development (2019)
Bui Thi Loan Nguyen Xuan Huy AN EXPERIMENTAL STUDY FOR IN-PLANE CYCLIC BEHAVIOR OF CLAY MASONRY WALLS REINFORCED BY TRC COMPOSITES. 7th International Conference on Protection of Structures against Hazards (2018)
Bui Thi Loan Nguyen Xuan Huy In-plane behavior of seismically damaged clay masonry walls repaired with external TRC. CIGOS 2017 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của kết cấu tường “bê tông đất” có khoét lỗ chịu tác dụng của tải trọng trong mặt phẳng. T2021-XD-006 (2021)
Sử dụng vật liệu composite TRC trong việc gia cường, sửa chữa kết cấu công trình. 107.01-2017.03 (2017-2020)
Nghiên cứu ứng xử của kết cấu tường bê tông đất dưới tác dụng của tải trọng trong mặt phẳng. 107.01-2018.19 (2018-2020)
Nghiên cứu giải pháp thấm và lưu giữ nước mặt cho đô thị trung tâm Hà Nội theo hướng phát triển bền vững. 01C-04/04-2018-3 (2018-2020)
Nghiên cứu chế tạo bê tông đất và đánh giá ứng xử cơ học của kết cấu tường bê tông đất. B2019-GHA-02 (2019-2020)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.. 28/ĐTKHVP-2019 (2019)
Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của kết cấu sandwich tường gạch- bê tông cốt lưới dệt chịu tác dụng của tải trọng trong mặt phẳng.. T2018-XD-005 (2018)
Nghiên cứu hiệu quả của TRC trong gia cường mới và gia cường sửa chữa kết cấu tường gạch xây chịu tác dụng của tải trọng động.. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn