Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình

Liên hệ

hoangnhatlinh2005@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Hoang Tung Hoang Van Cuong Hoang Thuy Linh Shinichi Takeda Phan Le Binh Hironori Kato Ride-Hailing Service Adoption and Local Context in Motorcycle-Based Societies: Case Study in Hanoi, Vietnam. Sustainability 14 (2) (2022)
Hoang Thuy Linh Nguyen Hoang Tung Vu Anh Tuan Muhammad Adnan Tom Bellemans Bruno Kochan Modeling and Structuring of Activity Scheduling Choices with Consideration of Intrazonal Tours: A Case Study of Motorcycle-Based Cities. Sustainability 14(10) (2022)
Nguyen Hoang Tung Hoang Thuy Linh Driving behavior in mixed traffic flow: A novel model for assessing bus movement considering the interaction with motorcyclists.

Bài báo quốc tế khác

Hoang Thuy Linh Bruno Kochan Vu Anh Tuan Tom Bellemans Wim Ector Muhammad Adnan Exploring the Spatial Transferability of FEATHERS – An Activity Based Travel Demand Model – For Ho Chi Minh City, Vietnam. Procedia Computer Science Volume 151, 2019 (2019)
Hoang Thuy Linh Bruno Kochan Vu Anh Tuan Tom Bellemans Wim Ector Muhammad Adnan Exploring the transferability of feathers – an Activity Based Travel Demand Model – For Ho Chi Minh City, Vietnam.. Journal of Traffic and Transportation Management Volume 1 - Issue 2 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phan Thị Thu Hiền Nguyễn Hoàng Tùng Accessibility to public transport from the perspective of the aged people in developing countries: a case study in Hanoi, Vietnam. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 73.4 (2022)
Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phan Thị Thu Hiền Nghiên cứu đặc điểm hoạt động đi lại sử dụng dữ liệu GPS. Người Xây Dựng 355 & 356 (2021)
Nguyễn Hoàng Tùng Hoàng Thùy Linh Driving behavior in mixed traffic flow: A novel model for assessing bus movement considering the interaction with motorcyclists. IATSS Research 44 (2020)
Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Yên Nguyễn Hoàng Tùng Ước lượng mật độ dòng giao thông hỗn hợp sử dụng dữ liệu GPS kết hợp với dữ liệu camera ứng dụng thuật toán Kalman giản đơn. Tạp chí cầu đường Số 1+2 -2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới khả năng tiếp cận hệ thống giao thông công cộng của người cao tuổi ở thành phố Hà Nội. T2021-CT-010 (2021)
Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu GPS phục vụ đánh giá quy hoạch mạng lưới giao thông của thành phố Hà Nội. T2018-CT-028 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn