Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0983150783
buiphugt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Tính chất lưu biến của nhựa đường và kết cấu áo đường mềm

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2018-2022
NCS Đại học Giao thông Vận tải
Ứng xử cơ học của nhựa đường và BTN dưới tác dụng của tải trọng động

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Van Phu Nguyen Quang Tuan Nguyen Quang Phuc 3D creep behaviour of asphalt mixtures: Experiment and modelling from complex modulus tests. Construction and Building Materials 384 (2023)
Nguyen Quang Tuan Hoang Thi Thanh Nhan Bui Van Phu Nguyen Quang Phuc Herve Di Benedetto Effect of time–temperature, strain level and cyclic loading on the complex Poisson’s ratio of asphalt mixtures. Construction and Building Materials 294 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Quang Tuấn Bùi Văn Phú Trần Thị Cẩm Hà Xác định nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường từ thí nghiệm cắt động lưu biến. Giao thông vận tải 06 (2021)
Bùi Văn Phú Nguyễn Quang Tuấn Nguyễn Quang Phúc NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HỆ SỐ POÁT XÔNG PHỨC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI BÊ TÔNG NHỰA Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 9 (2021)
Bùi Văn Phú Nguyễn Quang Tuấn THÍ NGHIỆM ĐỘNG XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA NHỰA ĐƯỜNG 60/70, 35/50 VÀ PMB3 SỬ DỤNG THIẾT BỊ DSR VÀ METRAVIB DMA. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Bùi Văn Phú Nguyễn Quang Tuấn TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM BẰNG PHẦN MỀM PHẦN TỬ HỮU HẠN ABAQUS. Giao Thông Vận Tải Tháng 11-2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Van Phu Hoang Thi Thanh Nhan Nguyen Quang Tuan Complex modulus of asphalt mastic: experimental tests and comparison with viscoelastic properties of original bitumen. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Bui Van Phu Hoang Thi Thanh Nhan Nguyen Quang Tuan Complex modulus of asphalt mastic: experimental tests and comparison with viscoelastic properties of original bitumen. 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Vĩnh Phúc Hoàng Thị Tuyết Bùi Văn Phú Hoàng Hải Long Vẽ kỹ thuật công trình. Giao thông vận tải 4 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun của đất nền đường dưới tác dụng của tải trọng động. T2020-CB-007 (2020-2021)
Nghiên cứu mô đun và hệ số Poát xông phức của nhựa đường và bê tông nhựa sử dụng các thí nghiệm tải trọng động. (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn