Nguyễn Hữu Thuấn

Nguyễn Hữu Thuấn

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

nhthuan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Long Do Anh Tu Nguyen Dinh Hai Tran Anh Tuan Nguyen Duy Tien Nguyen Huu Thuan Ho Xuan Nam Smoothed Particle Hydrodynamics Simulation And Evaluation Of Water Flow Pressure On Bridge Piers. Journal of Applied Science and Engineering Volume 26, Issue 10 (2023)
Do Anh Tu Mang Tia Nguyen Huu Thuan Hoang Thi Tuyet Tran Duc Tam Assessment of Temperature Evolution and Early-Age Thermal Cracking Risk in Segmental High-Strength Concrete Box Girder Diaphragms. KSCE Journal of Civil Engineering 25 (2021)
Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan Nguyen Manh Hai Nguyen Ngoc Long Tran Duc Nhiem Evaluation of dynamic impact of flow with bridge pier using smoothed particle hydrodynamics method. Progress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal 2020 Vol.2 (2020)
Nguyen Huu Thuan Do Anh Tu G. Leon H.L. Chen A combined finite difference and finite element model for temperature and stress predictions of cast-in-place cap beam on precast columns. Construction and Building Materials Volume 217 (2019)
Nguyen Huu Thuan Numerical simulation of submerged flow bridge scour under dambreak flow using multi-phase SPH method. Mathematical Biosciences and Engineering Volume 1, Issue 5, 5395–5418. (2019)

Bài báo quốc tế khác

Vu Xuan Thanh Tran Duc Tam Nguyen Huu Thuan Hoang Thi Tuyet Do Anh Tu Bui Tien Thanh Adiabatic Temperature Rise and Thermal Analysis of High-Performance Concrete Bridge Elements. Lecture Notes in Civil Engineering 80 (2020)
Nguyen Huu Thuan Do Anh Tu Marie-France Lacrampe Benoit Cosson Numerical simulation of reactive polymer flow during rotational molding using smoothed particle hydrodynamics method and experimental verification. International Journal of Material Forming 1-10 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hữu Thuấn ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHE CO GIÃN ASPHALT ĐÀN HỒI TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG. Cầu đương 07/2022 (2022)
Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Mạnh Hải ẢNH HƯỞNG CỦA KHE CO GIÃN ASPHALT ĐÀN HỒI ĐẾN MỨC ĐỘ ÊM THUẬN CỦA XE CHẠY QUA CẦU. 08/2022 (2022)
Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Mạnh Hải PHÂN TÍCH ÁP LỰC DÒNG CHẢY LÊN KẾT CẤU NHỊP CẦU THEO MỘT SỐ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU HIỆN HÀNH. Cầu Đường 1+2 2021 (2021)
Nguyễn Hữu Thuấn Lê Hà Linh Mô phỏng kết cấu nhịp cầu chịu tải trọng va xe bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Cầu Đường 7-2020 (2020)
Nguyễn Hữu Thuấn Phân tích cơ học của trụ cầu thép dưới tác dụng của tải trọng va xe. Giao thông vận tải 7/2019 (2020)
Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn Ứng dụng chương trình tính toán lực va xô tàu, thuyền vào trụ cầu trong thiết kế kháng va xô của trụ cầu. Tạp chí Cầu đường ISSN 1859-459X (2020)
Nguyễn Hữu Thuấn ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾT DIỆN TRỤ CẦU VÀ GÓC VA CỦA TÀU, THUYỀN ĐẾN LỰC VA XÔ. Tạp chí Khoa học GTVT 62 (2018)
Nguyễn Hữu Thuấn MÔ PHỎNG TRỤ CẦU CHỊU TẢI TRỌNG VA XE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN. Tạp chí Khoa học GTVT 64 (2018)
Trần Đức Nhiệm Nguyễn Hữu Thuấn ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT SẬP ĐỔ CỦA TRỤ CẦU DƯỚI TÁC DỤNG CỦA VA XÔ TÀU THUYỀN. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn ĐỘ VÕNG ĐỘNG CỦA CẦU GIÀN THÉP ĐƯỜNG SẮT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐOÀN TÀU: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN MÔ HÌNH SỐ VÀ THỰC NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Hữu Thuấn Tính toán lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông theo phân tích xác xuất thống kê và lý thuyết độ tin cậy. Tạp chí GTVT 59 (9/2018) (2018)
Nguyễn Hữu Thuấn ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾT DIỆN TRỤ CẦU VÀ GÓC VA CỦA TÀU, THUYỀN ĐẾN LỰC VA XÔ. KHGTVT-Trường ĐHGTVT 62 (2/2018) (2018)
Nguyễn Hữu Thuấn Mô phỏng dòng chảy xung quanh trụ cầu bằng phương pháp động lực học hạt mịn SPH. Tạp chí GTVT 59 (11/2018) (2018)
Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Lê Hà Linh Application of modal identification method in diagnosis of abutment and pier structure in highway bridges. giao thông vận tải số đặc biệt (2018)
Nguyễn Mạnh Hải Bùi Tiến Thành Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu trụ cầu trên móng cọc bằng phương pháp đo nhận dạng dao động. Tạp chí GTVT 62 (2017)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Hữu Thuấn Lê Hoàng Minh Lực căng của dây cáp cầu treo dây văng khi có chuyển vị của dầm. Cầu Đường Việt Nam ISSN 1859-459X (2016)
Bùi Tiến Thành Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Đo đạc thực nghiệm và mô phỏng số nhận dạng dao động cầu dây văng Mỹ Thuận. Tạp chí GTVT 55 (2016)
Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Tuấn Bình Đánh giá xác suất sập đổ của trụ cầu dưới tác dụng của va xô tàu thuyền. Tạp chí GTVT 61 (7/2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Hữu Thuấn Hoàng Việt Hải Một số hư hỏng trong dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cáp dự ứng lực ngoài trong công tác sửa chữa và tăng cường cầu (2022)
Nguyen Huu Thuan Bui Tien Thanh Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Adiabatic Temperature Rise and Thermal Analysis of High-Performance Concrete Bridge Elements. The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019 (2019)
Nguyen Manh Hai Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan EXPERIMENTAL STUDY AND NUMERICAL MODEL FOR DYNAMIC INTERACTION OF MOVING TRAIN AND STEEL RAILWAY GIRDER BRIDGE. ICSCE INTERNATIONAL CONFERENCE 2018 (2018)
Nguyễn Tuấn Bình Nguyễn Hữu Thuấn Lê Hoàng Minh Nguyễn Văn Nhậm Hệ thống quan trắc cầu dây văng ở Việt Nam. Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (2017)
Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Mạnh Hải Ngô Văn Minh Nguyễn Tuấn Bình ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA KẾT CẤU TRỤ CẦU TRÊN MÓNG CỌC. Thí nghiệm, kiểm định, quan trắc công tình xây dựng (2017)
Nguyen Huu Thuan Nguyen Manh Hai Nguyen Tuan Binh Sự làm viêc đến phá hoại của dầm đường sắt đô thị mặt cắt chữ U: thí nghiệm và phân tích lý thuyết. Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017 (2017)
Nguyen Huu Thuan Nguyen Manh Hai Nguyen Tuan Binh Hệ thống quan trắc cầu Dây văng ở Việt Nam. Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình (2017)
Nguyen Huu Thuan Do Anh Tu FINITE ELEMENT ANALYSIS OF BRIDGE PIERS UNDER BARGE COLLISION LOAD. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Bui Tien Thanh Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan DAMAGE IN CABLE-ANCHORAGE SYSTEMS OF THE MY THUAN CABLE-STAYED BRIDGE AND PROPOSED REHABILITATION. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Mạnh Hải Ngô Văn Minh Phương pháp tính toán lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vươt sông theo PTXSTK và LTĐTC. Thí nghiệm kiểm định và Quan trắc công trình

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Hướng dẫn đánh giá cầu đường ô tô theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng. Xây dựng 2 (2019)
Bùi Tiến Thành Trần Đức Nhiệm Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Khai thác và Kiểm định cầu. NXB GTVT 2 (2017)
Bùi Tiến Thành Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011. Xây Dựng 2 (2016)
Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Hữu Thuấn Hoàng Việt Hải Một số hư hỏng trong dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.
Nguyễn Đắc Đức Hoàng Việt Hải Nguyễn Hữu Thuấn Một số hư hỏng trong dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp đo hiện trường kiểm định kết cấu nhịp cầu bằng hệ thống thiết bị đo dao động không dây. B2018-GHA-04SP (2020-2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trôi tích tụ tại trụ cầu đến một số đặc trưng của dòng chảy và xói cục bộ trụ cầu miền núi phía Bắc Việt Nam. T2021-CT-006 (2021)
Nghiên cứu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. 07 (2018-2020)
Nghiên cứu giải pháp vật liệu để kiểm soát nhiệt và hạn chế vết nứt trong bê tông tính năng cao tuổi sớm kết cấu cầu. (2019-2020)
Nghiên cứu tính toán áp lực dòng chảy lên công trình cầu chịu ảnh hưởng của lũ lụt do biến đổi khí hậu. DT203017 (2020)
Phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục các hư hỏng của kết cấu nhịp cầu vượt đường bằng BTCT dưới tác dụng của tải trọng va xe. T2020-CT-006 (2020)
Xây dựng chương trình tính toán lực va xô tàu, thuyền vào trụ cầu vượt sông theo phân tích xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy. T2020-CT-012 (2020)
Ứng xử nhiệt của kết cấu bê tông cường độ cao. 107.02-2016.25 (2017-2019)
Nghiên cứu xác định tốc độ chạy tàu hợp lý qua các kết cấu nhịp cầu đường sắt điển hình trên tuyến đường sắt Thống Nhất hiện nay. DT183008 (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu nền móng với các loại cầu dân sinh phục vụ giáo dục phù hợp điều kiện ở vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-05NV (2018-2019)
Nghiên cứu xác định nguyên nhân hư hỏng và đánh giá sự làm việc của gối cầu đối với các cầu có cấu tạo bản liên tục nhiệt.. DT194057 (2019)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-tro-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm đo theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. 164045 (2016-2018)
Quy trình theo dõi quan trắc cầu nhịp lớn bằng Phương pháp động. 03/2016/HĐ-DA 1511 (2016-2018)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 01C-04/03-2016-2 (2016-2018)
Nghiên cứu đề xuất giá trị lực va xô tàu thuyền phù hợp với điều kiện xây dựng cầu. DT183055 (2018)
Nghiên cứu đề xuất giá trị lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông phù hợp với điều kiện khu vực xây dựng cầu. DT184055 (2018)
Xây dựng mô hình phân tích các tham số ảnh hưởng đến lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông. T2018-CT-004 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt sợi thép phân tán để cải thiện tính năng khai thác, sử dụng giúp tăng cường tuổi thọ khai thác của khe co giãn bản thép răng lược trong kết cấu nhịp cầu dầm ở Việt Nam. T2018-CT-036 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nhận dạng dao động chẩn đoán hư hỏng, xuống cấp của kết cấu móng cọc chịu uốn của cầu dầm ở Việt Nam.. T2018-CT-035 (2018)
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm phản ứng động của kết cấu nhịp cầu giàn đường sắt dưới các tốc độ chạy tàu khác nhau, có xét đến tương tác giữa tàu và kết cấu nhịp cầu. T2018-CT-038 (2018)
Nghiên cứu giải pháp kết cấu nhịp cầu dầm thép liên hợp bán lắp ghép chiều cao thấp, trọng lượng nhẹ, thi công nhanh, ứng dụng cho các nút giao thông khác mức trong đô thị.. T2018-CT-033 (2018)
Phân tích dao động xoắn của cầu treo dân sinh: đề xuất các giải pháp giảm dao động xoắn và đánh giá hiệu quả. T2018-CT-032 (2018)
Ứng dụng khe co giãn bằng vật liệu đàn hồi - APJ cho công trình cầu đường bộ nhịp nhỏ và trung bình ở Việt Nam. (2016-2017)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam. DT 174051 (2017)
Đánh giá độ bền khai thác của Công trình bằng phương pháp quan trắc kết cấu. ZEIN2014172 (2014-2016)
PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN XUẤT HIỆN CÁC DẠNG VẾT NỨT ĐIỂN HÌNH TRÊN CẦU DẦM HỘP BTCT DỰ ỨNG LỰC LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG Ở VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬA CHỮA. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn