Vũ Ngọc Trinh

Vũ Ngọc Trinh

Kỹ sư

Vị trí công tác

  • Sức bền vật liệu, Khoa Công trình

Liên hệ

trinhsbvl@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Duc Hieu Le Minh Cuong Vu Ngoc Trinh Tran The Truyen Bui Thanh Tung Analysis of crack characteristics of reinforced concrete bridge deck under the effect of static wheel load. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Duc Hieu Vu Ngoc Trinh Le Minh Cuong Bui Thanh Tung Tran The Truyen Analysis of crack characteristics of reinforced concrete bridge deck under the effect of static wheel load. The 6th International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS 2021) (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Một phương pháp gần đúng sử dụng hàm xấp xỉ đa thức tính toán ứng suất biến dạng trong thanh có độ mảnh lớn chịu uốn ngang – uốn dọc đồng thời.. T2018-CT-019 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn