Nguyễn Thị Hậu

Nguyễn Thị Hậu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

hau.uct.1983@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Cao Phuong Thao Nguyen Thi Hau Nguyen Hoang Tung Construction Auditing Risk Detection Using Neural Network. Sciene, Engineering and Education 4 (2019)
Cao Phuong Thao Nguyen Thi Hau COMPUTER VISION FOR SELF-DRIVING VEHICLES. Journal of Science, Engineering & Education Accepted (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Quang Hiển Hứa Đức Minh Ninh Duy Tuấn Một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng đến tiến độ của điều kiện thi công công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong nội đô Hà Nội. Giao thông vận tải 6/2021 (2021)
Nguyễn Thị Hậu Đánh giá mô hình thời gian - chi phí của Bromilow áp dụng đối với các dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ sử dụng vốn nhà nước tại Việt Nam. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 6 (2020)
Nguyễn Thị Hậu Bùi Ngọc Toàn Cao Phương Thảo Khó khăn và giải pháp tháo gỡ khi triển khai thông tư 12/2019/TT-BXD hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng. Cầu đường Việt Nam 9 (2020)
Nguyễn Thị Hậu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KÉO DÀI TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẾN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH. Cầu Đường Việt Nam 4 (2019)
Nguyễn Thị Hậu Bùi Ngọc Toàn Cao Phương Thảo Một số cải tiến phương pháp dự báo thời gian hoàn thành dự án dựa trên kỹ thuật giá trị thu được áp dụng tại Việt Nam. Giao thông vận tải 7 (2018)
Nguyễn Thanh Toàn Cao Phương Thảo Nguyễn Thị Hậu PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ BẰNG KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU THỜI GIAN-TẦN SỐ. Khoa học & Công nghệ Số 11 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đinh Công Tùng Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Duy Mạnh NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SỬ DỤNG FACENET VÀ MULTIPLE NEUTRAL NETWORKS. HỘI THẢO VỀ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN NĂM 2022 (2022)
Đinh Công Tùng Vũ Huấn Nguyễn Thị Hậu PHÂN LOẠI THƯ RÁC SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT HỌC MÁY. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Cao Phuong Thao Dang Thi Thuy Dung Nguyen Thi Hau Nghiên cứu ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đến đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tại Hà nội. Quản trị rủi ro và phát triển đô thị bền vững (2021)
Nguyễn Thị Hậu NHỮNG KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 12/2019/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG. Những điểm mới và khó khăn, vướng mắc khi triển khai Nghị định 68 và các thông tư hướng dẫn. (2020)
Cao Phương Thảo Nguyễn Thị Hậu HANOI BUS ANALYSIS USING COMPLEX NETWORK THEORY. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và điều hành giao thông (2020)
Nguyễn Thị Hậu The model of the influence of the project implementation progress on the road transport work construction investment costs in Vietnam. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và điều hành giao thông (2020)
Nguyễn Thị Hậu Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của tiến độ thi công đến chi phí xây dựng công trình. Báo cáo khoa học - Công nghệ lần thứ XXI (2018)
Cao Phuong Thao Nguyen Thanh Toan Nguyen Duc Du Bui Ngoc Dung Nguyen Thi Hau Tran Vu Hieu Building Smart City using The Internet of Things in Developing Countries. Smart Management of Infrastructures (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Cao Phương Thảo Nguyễn Thị Hậu HANOI BUS ANALYSIS USING COMPLEX NETWORK THEORY.
Nguyễn Thị Hậu The model of the influence of the project implementation progress on the road transport work construction investment costs in Vietnam.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Khảo sát ảnh hưởng của tiến độ dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông khu vực miền bắc Việt Nam và đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.. T2019-CT-018 (2019-2020)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. T2020-QLXD-002 (2020)
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và tổng hợp nhu cầu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-01NV (2018-2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn