Nguyễn Hoàng Tùng

Nguyễn Hoàng Tùng

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

hoangtung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Project Management, Construction Management, Transport Management, Travel Behavior, Public Transport, Green Transportation System

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2021 - Present
Reviewer Online
PLOS ONE (ISSN: 1932 - 6203)
2014 - Present
Reviewer Online
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour (ISSN: 1369-8478)
2021 - Present
Reviewer Online
International Journal of Intelligent Transportation Systems Research (ISSN: 1868-8659)
2016 - Present
Member N/A
World Conference on Transport Research Society (WCTRS)
2013 - Present
Member of ISC N/A
Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS)
2015 - Present
Reviewer Online
Journal of Transport Metrica A: Transport Science (ISSN: 2324-9935)
2021 - Present
Reviewer Online
Transport Policy (ISSN: 0967 - 070X)
2019 - Present
Reviewer Online
Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) (ISSN: 2095 - 7564)
2019 - Present
Reviewer Online
Asian Transport Studies (ISSN: 2185-5560)
2017 - Present
Reviewer Online
IATSS Research (ISSN: 0386 - 1112)
2022 - Present
Reviewer Online
Personal and Ubiquitous Computing (ISSN: 1617-4917)

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Hoang Tung Hoang Van Cuong Hoang Thuy Linh Shinichi Takeda Phan Le Binh Hironori Kato Ride-Hailing Service Adoption and Local Context in Motorcycle-Based Societies: Case Study in Hanoi, Vietnam. Sustainability 14 (2) (2022)
Hoang Thuy Linh Nguyen Hoang Tung Vu Anh Tuan Muhammad Adnan Tom Bellemans Bruno Kochan Modeling and Structuring of Activity Scheduling Choices with Consideration of Intrazonal Tours: A Case Study of Motorcycle-Based Cities. Sustainability 14(10) (2022)
Saksith Chalermpong Hironori Kato Phathinan Thaithatkul Apiwat Ratanawaraha Alexis Fillone Nguyen Hoang Tung Peraphan Jittrapirom Ride-hailing applications in Southeast Asia: A literature review. International Journal of Sustainable Transportation Article in press (2022)
Hoang Thuy Linh Nguyen Hoang Tung Vu Anh Tuan Muhammad Adnan Tom Belleman Heterogeneity in behavioural response to pricing policies in the transition from motorcycles to private cars in motorcycle-based societies. Transportation Planning and Technology 45 (4) 311-334 (2022)
Nguyen Hoang Tung Relevance Rule in Adding Up Non-Given Attributes in Travel Stated Choices: A Consideration Under Anchoring Perspective. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research 20 560–571 (2022)
Nguyen Hoang Tung Do Viet Hung Hironori Kato Phan Le Binh Modeling ceiling price for build-operate-transfer road projects in developing countries. Economics of Transportation Volume 28, December 2021, 100235 (2021)
Nguyen Hoang Tung Hironori Kato Tran The Huy Phan Le Binh Luu Duy Impacts of the introduction of bus rapid transit on travel behaviors of commuters in Hanoi, Vietnam: A quasi-experimental approach. Case Studies on Transport Policy 9(1) 95-102 (2021)
Nguyen Hoang Tung Hoang Thuy Linh Driving behavior in mixed traffic flow: A novel model for assessing bus movement considering the interaction with motorcyclists. IATSS Research 44(2) 125-131 (2020)
Nguyen Hoang Tung Hisashi Kubota Clarifying multiple-mode decision making in conventional psychological models: A consideration of the influential mechanism of car use's characteristics on the behavioral use of public transportation. IATSS Research 43(2) 114-121 (2019)
Nguyen Hoang Tung Hisashi Kubota Application of attitude theory for identifying the effects of non-attendance attributes in stated choice surveys. Travel Behaviour and Society 12 64-71 (2018)
Nguyen Duc Nghiem Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Modeling cyclists' facility choice and its application in bike lane usage forecasting. IATSS Research 42(2) 86-95 (2018)
Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Transformation from intentions to habits in travel behavior: An awareness of a mediated form of intention. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 49 226-235 (2017)
Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Impacts of travellers' social awareness on the intention of bus usage. IATSS Research 39(2) 130-137 (2016)
Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Recognising customers' patterns of bus service patronage using a loyalty framework. IATSS Research 37(2) 148-156 (2014)

Bài báo quốc tế khác

Cao Phuong Thao Nguyen Thi Hau Nguyen Hoang Tung Construction Auditing Risk Detection Using Neural Network. Sciene, Engineering and Education 4 (2019)
Nguyen Duc Nghiem Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Validating Motive of Bike Lane Usage: An Observation of Actual Behavior. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 12 889-903 (2017)
Nguyen Duc Nghiem Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Effect of surface roughness on cyclists' handlebar controllability: an insight into bicycling safety. Advances in transportation studies 43 75-92 (2017)
Mursheda Rahman Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Identification of external factors affecting the effectiveness of speed humps. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 12 2016-2034 (2017)
Nguyen Duc Nghiem Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Traffic safety of elderly road user: The global trend and the Japanese case. 土木学会論文集 D3 (土木計画学) 72 1249-1264 (2016)
Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Travelers' motives in using the bus: An awareness of the role of trip purpose. Journal of JSCE 4(1) 46-51 (2016)
Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Travellers' Motivations to Use Public Transportation: A Changing Strength of Pro-environmental Motivation in Deciding Bus Use Intention. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 11 1522-1534 (2015)
Masaki Kamada Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Long-term Effectiveness of Sinusoidal Hump-Focusing on the Acceptability of Local Residents. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 11 2159-2174 (2015)
Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota A psychological approach to demand forecasting: a measure of potential user in bus service. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 10 728-741 (2013)
Nguyen Hoang Tung Aya Kojima Hisashi Kubota Passenger perception regarding bus service: a deep examination on multi-component concept of loyalty. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 10 612-629 (2013)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phan Thị Thu Hiền Nguyễn Hoàng Tùng Accessibility to public transport from the perspective of the aged people in developing countries: a case study in Hanoi, Vietnam. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 73.4 (2022)
Lê Kim Nhung Nguyễn Hoàng Tùng Đặng Thị Thùy Dung Lê Khánh Chi Khám phá mối liên hệ giữa công tác quản lý rủi ro giai đoạn chuẩn bị dự án và thực tế triển khai thực hiện dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Giao thông (2022)
Nguyễn Thị Hương Nguyễn Hoàng Tùng Trần Thị Thơm Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá thu phí các dự án BOT tại Việt Nam trên góc độ người sử dụng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Số tháng 6/2022 (2022)
Vũ Quang Huy Nguyễn Hoàng Tùng Xác định nhu cầu xây dựng cầu dân sinh sau khi triển khai thực hiện chương trình LRAMP tại các tỉnh vùng sâu vùng xa: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải ISSN 2354-0818 (2021)
Vũ Quang Huy Nguyễn Hoàng Tùng A vision-based excavator productivity analysis in Vietnam. Transport and Communications Science Journal Vol. 72, Issue 4 (2021)
Đặng Thị Thùy Dung Lê Kim Nhung Nguyễn Hoàng Tùng Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến phát sinh chi phí đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tại Việt Nam. Giao thông vận tải 3 57-61 (2021)
Nguyễn Hoàng Tùng Nguyễn Thị Hương Mô hình động trong đánh giá đa chỉ tiêu các dự án cơ sở hạ tầng đô thị trường hợp nghiên cứu điển hình tại tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Giao Thông Vận Tải 9 107-110 (2020)
Nguyễn Hoàng Tùng Xác định thời gian khai thác của chủ đầu tư tư nhân theo phương pháp rủi ro giá trị hiện tại thuần áp dụng cho các dự án BOT giao thông tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học GTVT 69 (2019)
Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Yên Nguyễn Hoàng Tùng Ước lượng mật độ dòng giao thông hỗn hợp sử dụng dữ liệu GPS kết hợp với dữ liệu camera ứng dụng thuật toán Kalman giản đơn. Tạp chí cầu đường Số 1+2 -2019 (2019)
Nguyễn Hoàng Tùng Nguyễn Thị Hương Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội sau triển khai thực hiện Đề án 186 cầu treo dân sinh tại các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực miền núi phía Bắc. Giao Thông Vận Tải 11/2019 (2019)
Nguyễn Hoàng Tùng Phạm Diễm Hằng Examining influenced factors of the preparation phase on total construction time delay of Build - Operate - Transfer projects in Vietnam. Transport and Communications Science Journal 70(3) 201-213 (2019)
Nguyễn Hoàng Tùng Cao Phương Thảo Đặng Minh Tân Nguyễn Thị Mi Trà Đánh giá thực trạng hoạt động tuyến BRT Yên Nghĩa-Kim Mã: Góc nhìn từ phía người sử dụng. Giao thông vận tải số 11/2018 (2018)
Nguyễn Hoàng Tùng Đặng Minh Tân Kinh nghiệm tổ chức, quản lý và ứng ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên thế giới và một số đề xuất cho thành phố Hà Nội. Tạp chí Giao thông vận tải 10 116-119 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Dang Minh Tan Bui Xuan Cay Nguyen Hoang Tung Maximum Likelihood Estimation Method for Speed Prediction of Vehicles in Mixed Traffic Condition. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Dang Minh Tan Nguyen Hoang Tung Bui Xuan Cay Maximum Likelihood Estimation Method for Speed Prediction of Vehicles in Mixed Traffic Condition. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyen Hoang Tung The first BRT in Vietnam: A financial review after 2 years in Operation. Vietnam-Japan Science and Technology Symposium-Towards Sustainable Development (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hoàng Tùng Ứng dụng mô hình toán trong Quản lý xây dựng. 2 (2017)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Quang Hiển Nguyễn Hoàng Tùng Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng. Giao thông vận tải 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án BOT tại Việt Nam. T2021-QLXD-002 (2021)
Nghiên cứu tác động của quản lý rủi ro ở giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 1 Bến Thành- Suối Tiên.. T2021-QLXD-003 (2021)
Nghiên cứu các yếu tố tác động tới khả năng tiếp cận hệ thống giao thông công cộng của người cao tuổi ở thành phố Hà Nội. T2021-CT-010 (2021)
Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong đánh giá rủi ro kiểm toán nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán xây dựng.. T2019-CT-017 (2019-2020)
Nghiên cứu nguyên nhân phát sinh chi phí đầu tư xây dựng các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội. T2020-QLXD-004 (2020)
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và tổng hợp nhu cầu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-01NV (2018-2019)
Nghiên cứu thực trạng hoạt động, đề xuất các điều chỉnh cần thiết cho dự án tuyến BRT Yên Nghĩa -Kim Mã.. T2018-CT-017 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu GPS phục vụ đánh giá quy hoạch mạng lưới giao thông của thành phố Hà Nội. T2018-CT-028 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

The IATSS Award - Best paper award.
(2020)

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn