Vương Thị Hương Thu

Vương Thị Hương Thu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vận tải & Kinh tế đường sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

thuvht@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vương Thị Hương Thu Xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua cho biểu đồ chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 07/2019 (2019)
Vũ Văn Chung Vương Thị Hương Thu Ứng dụng công nghệ thông tin trong vẽ biểu đồ chạy tàu trên đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải số Tháng 8 năm 2018 (2018)
Vương Thị Hương Thu Các giải pháp tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 11 năm 2018 (2018)
Vương Thị Hương Thu Nguyễn Hữu Bình Xây dựng các hành trình chạy tàu hàng cố định theo thời gian. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 4/2017 (2017)
Nguyễn Hữu Hà Vương Thị Hương Thu Xây dựng biểu đồ chạy tàu cố định theo thời gian trên đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 6/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phương án tổ chức chạy tàu cho mạng lưới đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội. DT203021 (2020-2021)
Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận của đường sắt Việt Nam với cụm cảng biển Hải Phòng. T2021-KT-007 (2021)
Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều độ chạy tàu trên đường sắt. T2019-KT-010 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. (2016-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn