Đặng Hà Dũng

Đặng Hà Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Điều khiển học, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

dungdangha@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đặng Hà Dũng NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU VẬN HÀNH CỦA MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG NHIỆT. Cơ khí Việt Nam 5-2021 (2021)
Đặng Hà Dũng Thiết kế bộ PID hai bậc tự do điều khiển tốc độ động cơ một chiều sử dụng vi điều khiển. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 5/2019 (2019)
Đặng Hà Dũng Nghiên cứu thực hiện nhận dạng một số mô hình động học và các bộ tham số của động cơ một chiều từ dữ liệu đo sử dụng vi điều khiển và phần mềm Matlab.. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Hà Dũng Trịnh Lương Miên Ứng dụng vi điều khiển STM32 thiết kế chế tạo thiết bị thu thập dữ vận hành của quá trình nhiệt. Hội nghị-triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa vcca 2021 (2022)
Trịnh Lương Miên Đặng Hà Dũng Ứng dụng IoT nghiên cứu phát triển thiết bị cảnh báo chất lượng không khí trong ôtô. Hội nghị-triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa vcca 2021 (2022)
Đặng Hà Dũng Trịnh Lương Miên Thiết kế và cài đặt bộ điều khiển PID2DOF trên vi điều khiển PIC. Hội nghị - triển lãm quốc tế làn thứ 5 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2019 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu điều khiển động cơ từ trường dọc trục đồng bộ AFPMSM ứng dụng cho hệ truyền động xe ô tô điện. T2023-DT-001TĐ (2023-2024)
Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển 2DOF_PID cho một số đối tượng công nghiệp sử dụng vi điều khiển và Matlab.. T2019-DT-008 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chuyển động tay máy năm bậc tự do sử dụng thuật toán điều khiển PID mờ trên vi điều khiển. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn